megtárgyal szinonimái

ige
 • megbeszél, megvitat, konzultál, pertraktál (idegen), megtanácskoz, meghány-vet, eszmecserét folytat, diszkutál (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fedeles, födeles

melléknév
 • fedett, zsindelyes, tetős, födémes (régies)
 • lezárható

zsírosodik

ige
 • hízik, telik, kövéredik
 • szennyeződik, mocskolódik
 • vagyonosodik, megszedi magát, megtollasodik (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megtárgyal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meglepetés

főnév
 • meglepődés, csodálkozás, csodálat, bámulat, zavar, ámulat, elképedés, hüledezés, meghökkenés
 • ajándék, kedveskedés, figyelmesség

likvidál

ige
 • felszámol, feloszlat, megszüntet
 • kivégez, megöl, meggyilkol, elintéz, elpaterol (szleng), megsemmisít, kicsinál (szleng), kinyír (szleng), kinyuvaszt (durva), kivon a forgalomból (szleng), eltesz láb alól, félretesz az útból (szleng)

lépték

főnév
 • méretarány
 • beosztás, skála

közönség

főnév
 • publikum, nagyközönség, nyilvánosság, jelenlevők
 • nézőközönség, nézők, nézősereg
 • olvasóközönség, olvasók

megrökönyödik

ige
 • elképed, megdöbben, megütközik, odavan, megijed, megriad, megrémül, megszeppen, meghökken
 • (tájnyelvi): befülled, bepállik

minduntalan

határozószó
 • lépten-nyomon, gyakran, folyvást, folyton, folytonosan, folyton-folyvást, egyre-másra, furtonfurt (régies), derűre-borúra, sűrűn, mindegyre, váltig, unos-untalan, csak, mindig, egyre

zöngicsél

ige
 • (régies): zenél, muzsikál
 • énekel, dalol

kiszipolyoz

ige
 • kihasznál, kiuzsoráz, kizsákmányol, kizsarol, tönkretesz, megfej (bizalmas), megvág (szleng), megpumpol (szleng), pauperizál
 • élősködik (valakin), a nyakán él (valakinek), a vérét szívja (valakinek)
 • elfáraszt, agyonfáraszt, túlhajszol, megerőltet, kitikkaszt, elgyötör, elgyöngít, elcsigáz, kifacsar, kizsigerel, lestrapál (bizalmas), kidögleszt (szleng), elnyű (tájnyelvi)

kiöl

ige
 • kiirt, kipusztít
 • legyilkol

hatásvadászó

melléknév
 • pózoló, teátrális, patetikus, színpadias, dagályos, melodramatikus (idegen), színfalhasogató, ripacskodó

kocsikázik

ige
 • autózik, autókázik, furikázik (bizalmas), utazgat

mondóka

főnév
 • rigmus, kiolvasó, kiszámoló, versike
 • (bizalmas): mondandó, mondanivaló, beszéd
 • elbeszélés, történet

nekiül

ige
 • hozzáfog, hozzákezd, belekezd, belevág, nekifog, nekilát

cséplőgép

főnév
 • cséplőmasina (tájnyelvi), masina (tájnyelvi), cséplő (tájnyelvi)

predesztináció

főnév
 • elrendelés, eleve elrendelés, sors

összebújik

ige
 • összesimul, összeölelkezik

megteremt

ige
 • létrehoz, kreál, alkot, megalkot
 • megvalósít, kialakít, megveti az alapját (valaminek), kikovácsol, megformál, konstruál, instituál (régies), létesít, megalapít, behoz, bevezet, kiépít, képez, alapít, összeállít, nyélbe üt
 • megszerez, előteremt, összehoz (bizalmas)

megkonstruál

ige
 • megalkot, megszerkeszt, megtervez, létrehoz, elkészít
 • eltervez, elgondol, elképzel

mérleg

főnév
 • mérőeszköz, mérő, mázsa (tájnyelvi), balansz (választékos), kompona (régies)
 • elszámolás, zárszámadás, egyenleg, számadás, beszámoló

öregember

főnév
 • öregapó, apó, öregúr, öreg, aggastyán, matuzsálem, vénember, vénség, öreglegény, bácsi, bácsika, salabakter (bizalmas), tata (bizalmas), agg, vén, trotli (bizalmas), fater (szleng), trotty (bizalmas), kriptaszökevény (szleng)

megvirrad

ige
 • kivirrad, felvirrad, kivilágosodik, feljön a nap, felkel a nap, meghajnalodik (tájnyelvi), megpitymallik (tájnyelvi), kivilágodik (tájnyelvi)
 • beköszönt, elérkezik
 • (tájnyelvi): felébred, megéri a reggelt

lőcsláb

főnév
 • ó-láb, karikaláb, görbe láb

mezőgazdász

főnév
 • agronómus, mezőgazda (régies), agrármérnök, mezőgazdasági mérnök, gazdamérnök (régies), gazdász, mezőgazdaság-tudományi hallgató, gazdatiszt, ugrómókus (tájnyelvi)
 • gazdálkodó, gazda

ösvény

főnév
 • gyalogút, csapás, sétány, kisút (tájnyelvi), gyalogjáró (tájnyelvi), rókaút (tájnyelvi), járás
 • út, pálya, útvonal