nyom1 szinonimái

ige
 • ránehezedik, terhel, nyomaszt, nyomasztólag hat, terhet jelent, gondot jelent, nyomint (tájnyelvi)
 • (valakinek a kezébe): tesz, odaad
 • odaérint
 • feszít, szorít, tör
 • tol, lök, taszít, bök, döf, hajt
 • nyomtat, nyomat
 • megjelöl, stigmatizál, bélyegez
 • rátesz, ráüt (jelet)
 • présel, sajtol, töm, dug, gyömöszöl
 • kifacsar
 • (bizalmas): támogat, segít, felkarol, futtat, patronál, protezsál (bizalmas)
 • fúr (bizalmas)
 • (szleng): közösül
 • (szleng): kábítószert fogyaszt, kábszerezik (bizalmas)
 • drogot bead, felnyom (szleng), lő (szleng), szúr (szleng)

nyom2 szinonimái

főnév
 • lábnyom, lépés, kerékvágás, nyomdok, jel, bélyeg, csapás, csapa (tájnyelvi), pont, folt, petty, pecsét, rajzolat
 • maradvány, jel, hely, árnyék, emlék, ismertetőjegy, reziduum (szaknyelvi), eredmény, bizonyíték, tanújel, lelet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

esedezik

ige
 • eseng (választékos), könyörög, rimánkodik, kér, kérve kér, esdve kér, kérlel, kunyerál, kérelmez, koldul, folyamodik, pitizik, esdeklődik (tájnyelvi), esenkedik (régies), esdeklik (régies)

téliszalámi

főnév
 • Herz szalámi, Pick szalámi, gumibot (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyom szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

népbolt

főnév
 • vegyesbolt, hangya (régies)

menetrend

főnév
 • terv, program, ütemezés, ütemterv, időbeosztás

megütközés

főnév
 • összecsapás, összeütközés, szembekelés (régies)
 • megbotránkozás, csodálkozás, elképedés, meghökkenés, fennakadás

megalázkodik

ige
 • hajlong, megalázza magát, hódol, leereszkedik, meghunyászkodik, Canossát jár, alázatoskodik, csúszik-mászik, talpat nyal, hajbókol, meghajol, porban csúszik (valaki előtt), lefekszik (valakinek) (szleng)

nyakleves

főnév
 • (bizalmas): pofon, pofás (bizalmas), arculcsapás, tasli (bizalmas), nyakonütés, nyakoncsapás, frász (bizalmas), füles, laska, csárdás (bizalmas), flemm (szleng), maflás (szleng), átszálló (szleng)

öklel

ige
 • döf, taszít, szúr, bök, döfköd, bökdös, lököl (tájnyelvi), tusál (tájnyelvi)
 • viaskodik, mérkőzik, küzd, párbajozik

lehull

ige
 • leesik, aláhull (választékos), porba hull (választékos), lezuhan, lepottyan, leomlik
 • lepattog, lepereg, lepotyog, leporlik, lemállik, leválik, lecsordul (tájnyelvi), ledől (tájnyelvi)
 • lefut (csillag), lehanyatlik

lebukik

ige
 • leesik, aláhajlik, előrecsuklik, előrebicsaklik, lefordul, lehanyatlik
 • (vízbe): lemerül, alámerül, lebükik (tájnyelvi), lekankurázik (tájnyelvi)
 • (nap): leszáll, lenyugszik, lemegy, eltűnik
 • rajtaveszt, megjárja, lebőg (szleng), buktázik (szleng), kézre kerül

jelen I.

melléknév
 • jelenlegi, mostani, napi, pillanatnyi, folyamatban levő

leszeg

ige
 • levág, lemetsz, lekanyarít
 • (fejet): lehajt, leereszt, búnak ereszt

ördöngös II.

főnév
 • (régies): megszállott
 • boszorkány

párbaj

főnév
 • küzdelem, párviadal, bajviadal (régies), viadal, duellum (régies)
 • csatározás, csetepaté, affér (régies), tusa

elhalaszt

ige
 • elodáz, eltol, késleltet, prolongál, húz-halaszt, halogat, áttesz, elnapol, felfüggeszt

söntés

főnév
 • italbolt, kocsma, italmérés, csapszék, kricsmi (szleng), ivó (régies)
 • söröző, sörház (régies), sörcsarnok, sörbár
 • italpult, pult, kármentő (régies)

rátűz

ige
 • feltűz, ráfércel, rávarr, ráölt, rágépel
 • (nap): rásüt, rávilágít, ráragyog

nyomda

főnév
 • nyomdászműhely, officina (régies)

némelyik

névmás
 • egyik-másik, némely, egynémelyik, egynémely, egyes

ondó

főnév
 • mag, férfimag, sperma, pőc (régies), geci (durva), brinza (szleng), trutymó (szleng), trutyi (szleng)

rakomány

főnév
 • teher, áru, szállítmány, teherrakomány, teherfuvar, fuvar

obszcén

melléknév
 • (választékos): illetlen, közönséges, ízléstelen, szemérmetlen, szeméremsértő, arcpirító, durva, csúnya, trágár, alpári, otromba, útszéli, ocsmány, mosdatlan, disznó, malac (bizalmas), mocskos, ordenáré, vulgáris

mérleg

főnév
 • mérőeszköz, mérő, mázsa (tájnyelvi), balansz (választékos), kompona (régies)
 • elszámolás, zárszámadás, egyenleg, számadás, beszámoló

orvtámadás

főnév
 • hátbatámadás

rászolgál

ige
 • megérdemel, kiérdemel