lakatlan szinonimái

melléknév
 • néptelen, kietlen, puszta, elhagyott, elhagyatott, üres, kopár, sivár, elárvult, magányos, kihalt, gazdátlan, uratlan (régies), bitang (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszaüt

ige
 • visszaad
 • viszonoz, visszavág, megbosszul, megtorol
 • (valakire): hasonlít, ráüt

nagyrabecsülés

főnév
 • elismerés, tisztelet, megbecsülés, presztízs, respektus (idegen), reputáció (idegen), méltánylás, méltatás, reverencia (idegen), értékelés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lakatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közötti

melléknév
 • közti

kisegítő II.

főnév
 • helyettes, segéd, segéderő, segítőtárs, munkatárs, mindenes, alkalmazott, asszisztens, famulus (régies), subsidiarius (idegen)

kilégzés

főnév
 • exspiráció (szaknyelvi), kilélegzés

kászálódik

ige
 • szedelődzködik, készülődik, cihelődik, tollászkodik (bizalmas), kászolódik (régies), késztelődik (tájnyelvi), páskálódik (tájnyelvi), tözgölődik (tájnyelvi)

kutyafáját

indulatszó
 • a mindenét, a mindenségét, teremtettét, teringettét, ejha, a teremtését, az iskoláját, az istállóját, az angyalát, a teremburáját (bizalmas), azt a hét meg a nyolcát (bizalmas), azt a kiskésit (bizalmas), azt a leborult szivarvégét (bizalmas), az áldóját (tájnyelvi), az irgalmát (tájnyelvi), az ántiját (tájnyelvi), az árgyélusát (tájnyelvi), a nemjóját (tájnyelvi), a herkópáterét (tájnyelvi)

lerongyolódik

ige
 • leszakad, lefeslik (tájnyelvi), lefoszlik (tájnyelvi), levedlik (tájnyelvi), lekopik, lemállik, lemegy
 • elszegényedik, legatyásodik (bizalmas)

trópus2

főnév
 • szókép, képes kifejezés, szóalakzat, alakzat

ingerült

melléknév
 • indulatos, haragos, dühös, bosszús, ideges, ingerlékeny, izgatott, felindult, mérges, haragos, haragvó, felpaprikázott, paprikás (bizalmas), zabos (bizalmas), harapós, morcos, rosszkedvű, epés

igyekvés

főnév
 • igyekezet, törekvés, törekedés, iparkodás, ambíció, becsvágy, szorgalom, erőlködés, küszködés, buzgalom, buzgóság

fémes

melléknév
 • fémfényű
 • fémszerű
 • fémtartalmú

itóka

főnév
 • ital, alkohol, szesz, szeszes ital, toroköblítő (bizalmas), szíverősítő (bizalmas), pia (szleng), tütü (szleng), drink (idegen), fagyálló (szleng), gatyaszaggató (szleng), iszóka (tájnyelvi), papramorgó (tájnyelvi), tinta (szleng), motalkó (tájnyelvi)

levélszekrény

főnév
 • postaláda, levelesláda, postaszekrény, szekrény, levélgyűjtő szekrény

mázli

főnév
 • (bizalmas): szerencse, disznó (szleng), malac (bizalmas), mák (szleng), lutri (szleng)

bajvívás

főnév
 • vívás, lovagi torna, párviadal (régies), öklelés (régies), baj (régies)

nullpont

főnév
 • kezdőpont (szaknyelvi), kiindulópont, origó (szaknyelvi)
 • fagypont

meredek II.

főnév
 • hegyoldal, szakadék, meredély (választékos), kapaszkodó, emelkedő, kaptató, hegyfok, lejtő

lakodalom

főnév
 • menyegző, lagzi, nászlakoma, díszebéd, nászünnepség, lakadáré (tájnyelvi)
 • házasságkötés, esküvő
 • (régies): lakoma, tor

közigazgatás

főnév
 • államigazgatás, adminisztráció

lehull

ige
 • leesik, aláhull (választékos), porba hull (választékos), lezuhan, lepottyan, leomlik
 • lepattog, lepereg, lepotyog, leporlik, lemállik, leválik, lecsordul (tájnyelvi), ledől (tájnyelvi)
 • lefut (csillag), lehanyatlik

méltóság

főnév
 • tartás, tekintély, tisztelet, erő, magasztosság, emelkedettség, fenség
 • cím, titulus, tisztség, beosztás, állás, rang, rendfokozat, státusz, hatalom, társadalmi helyzet

láttamoz

ige
 • aláír, kézjegyével ellát, szignál (bizalmas), ellenjegyez
 • hitelesít, jóváhagy, vidimál (régies), coramizál (régies)

kiszipolyoz

ige
 • kihasznál, kiuzsoráz, kizsákmányol, kizsarol, tönkretesz, megfej (bizalmas), megvág (szleng), megpumpol (szleng), pauperizál
 • élősködik (valakin), a nyakán él (valakinek), a vérét szívja (valakinek)
 • elfáraszt, agyonfáraszt, túlhajszol, megerőltet, kitikkaszt, elgyötör, elgyöngít, elcsigáz, kifacsar, kizsigerel, lestrapál (bizalmas), kidögleszt (szleng), elnyű (tájnyelvi)

leltár

főnév
 • lista, jegyzék, lajstrom (régies), összeírás, kimutatás, inventárium (idegen), katalógus
 • állomány
 • leltározás, leltárkészítés, számbavétel

menyecske

főnév
 • fiatalasszony, asszonyka, új asszony, menyemasszony (tájnyelvi), ifiasszony (régies)
 • fehérszemély (régies)