odaerősít szinonimái

ige
 • rögzít, odaköt, fölerősít, ráerősít, megerősít, megtűz, összefűz, összetűz, odaszegez, rákapcsol, fixál, odakapcsol, odaragaszt, kipányváz, odaláncol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

magas, magos

melléknév
 • toronymagas, óriási, nyurga, nyúlánk, égimeszelő, atlétatermetű, hosszú, colos (bizalmas), langaléta, hórihorgas, nyakigláb, létra, sudár, jegenye (szleng), szép szál, szálas (régies), száltermetű (régies), szálfa termetű (választékos), termetes, áklítom (tájnyelvi), mécsbél (tájnyelvi), tetszetes (tájnyelvi), lombrágó (szleng), zsiráfgondozó (szleng), villámhárító (szleng), toronypucoló (szleng) Sz: kinőtt az Isten markából; ülve nyalja a holdat; sokat állt az esőn; megnőtt, mint a csalán; akkora, mint a dióverő pózna; hosszú, mint a harangláb; fejével veri a mestergerendát
 • nagyfokú, nagymértékű, kimagasló
 • magasztos, emelkedett, fenséges, magasságos (régies), fölséges (régies), szárnyaló, fennkölt, magasröptű, magasrendű
 • érthetetlen, felfoghatatlan, kínai (szleng)

haragszomrád

főnév
 • neheztelés, duzzogás, enyelgés (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a odaerősít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

növénykert

főnév
 • füvészkert, botanikus kert

messzi II.

határozószó
 • messze, nagy távolságban

méltó

melléknév
 • érdemes, alkalmas, értékes, megbízható, megfelelő, kifogástalan, méltóságteljes, tiszteletet parancsoló
 • illő, egyenrangú, méltóságteljes, derék, való (régies), hozzávaló, megtisztelő, kitüntető
 • figyelmet érdemlő
 • megérdemelt, méltányos, jogos, igazságos
 • helyes, fontos, jelentős

megelőző

melléknév
 • előző, előbbi, régebbi, korábbi, eddigi, antecedens (idegen)
 • preventív (idegen), előzetes, profilaktikus (szaknyelvi), prezervatív (idegen)

nyomozás

főnév
 • keresés, kutatás, vizsgálat, fürkészés, szimatolás, kémkedés, szaglászás, érdeklődés, kérdezősködés, szondázás, puhatolás, invesztigálás (szaknyelvi), tudakolás, vizsgálódás, búvárkodás, szemrevételezés, vizslatás, kémlelés

őrjít

ige
 • felzaklat, dühít, tébolyít, őrületbe kerget

lep

ige
 • elborít, eltakar, elfed, elrejt, fed
 • talál, lel, kap (tájnyelvi)
 • rajtakap, tetten ér

lehanyatlik

ige
 • lerogy, lerogyik, leroskad, leesik, lecsuklik, lehorgad
 • leül, leereszkedik, lefekszik, ledől
 • (nap): lenyugszik, lenyugodik, lemegy, alászáll, lebukik, leáldozik
 • semmivé válik, letűnik, megszűnik
 • elmúlik

jóvágású

melléknév
 • vonzó, szemrevaló, csinos, megnyerő, jóképű, snájdig (régies), daliás, délceg, deli

liliom

főnév
 • szentjózsefvirág, szűzliliom, szűzvirág

összeforraszt

ige
 • behegeszt, begyógyít
 • összehegeszt, összenádol (tájnyelvi), összekovácsol
 • összekapcsol, összeköt

pátyolgat

ige
 • takargat, bugyolálgat, pólyál, beterít, beborít, beburkol
 • kényezget, babusgat, dédelget, becézget, kényeztet, dajkál, ringat, cirógat, ölelget, csókolgat

elkorhad

ige
 • elporlad, elrothad, szuvasodik, odvasodik, megreved (tájnyelvi), elmállik, elbomlik, elélemedik (régies)

súlydobó

főnév
 • súlylökő (szaknyelvi), súlyvető

rémület

főnév
 • ijedtség, ijedelem, félelem, rettegés, rettenet, döbbenet, riadalom, pánik, kétségbeesés

odaillő

melléknév
 • odavaló, hozzáillő, beleillő
 • helyénvaló, találó, alkalomszerű, alkalmas, szalonképes, adekvát, megfelelő, helyes, ildomos (választékos)

norma

főnév
 • szabály, szabvány, minta, előírás, elvárás, mérce, mérték, követelmény, irányelv

osztozkodik

ige
 • felez, mutyizik (tájnyelvi), osztályt csinál (régies), risztel (szleng)
 • (tájnyelvi): veszekszik, vitatkozik, civakodik

redves

melléknév
 • korhadt, korhadó, reves (tájnyelvi), taplós, pudvás, rothadt
 • szuvas (fog), romlott, lyukas
 • (régies): kopott, hitvány, ócska, gyatra, silány, alávaló
 • (tájnyelvi): szennyes, szurtos
 • undorító, ronda, visszataszító

olajfestmény

főnév
 • olaj, olajkép

minap

határozószó
 • nemrég, nemrégiben, múltkor, tegnap, minapságban (tájnyelvi), minapában, a napokban

önérzetes

melléknév
 • öntudatos, büszke
 • délceg (régies), rátarti, bögyös (tájnyelvi), kecefice (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi), kackiás (tájnyelvi)

remekíró

főnév
 • klasszikus