néptelen szinonimái

melléknév
 • sivár, üres, kietlen, puszta, kihalt (választékos), elnéptelenedett, elhagyott, elhagyatott, lakatlan, élettelen, halott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hőmérséklet-emelkedé

főnév
 • felmelegedés

strúma

főnév
 • golyva, pajzsmirigy-megnagyobbodás, pajzsmirigy-túltengés, guga (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a néptelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nagybirtok

főnév
 • uradalom, latifundium (szaknyelvi)
 • ültetvény, farm

megtámadhatatlan

melléknév
 • bevehetetlen, legyőzhetetlen
 • feddhetetlen, sérthetetlen, erkölcsös(bizalmas)(tájnyelvi)
 • biztos, vitán felül álló
 • megfellebbezhetetlen, jogerős, végérvényes

megoldhatatlan

melléknév
 • megfejthetetlen, kibogozhatatlan, oldhatatlan (szaknyelvi), inszolúbilis (idegen)

major1

főnév
 • majorság (tájnyelvi), gazdaság, tanya, kisbirtok, porta, uradalom
 • (régies): községi bíró, falnagy (tájnyelvi), folnagy (tájnyelvi)

nehezell

ige
 • nehéznek érez
 • (választékos): nehezményez, neheztel, zokon vesz

olajfestmény

főnév
 • olaj, olajkép

lapu

főnév
 • útilapu, bojtorján, kalapfű (régies), lókörömfű (régies), útifű

különbség

főnév
 • eltérés, elütés, különbözés, különbözőség, distancia (választékos), nüánsz (választékos), differencia, difi (bizalmas)
 • megkülönböztetés
 • (tájnyelvi): nézeteltérés, veszekedés

irodaház

főnév
 • irodaépület

légvédelmi

melléknév
 • légelhárító, légoltalmi

orgia

főnév
 • bacchanália (választékos), szaturnália (szaknyelvi), féktelenkedés, kicsapongás, duhajkodás, tivornya, vigalom, dorbézolás, dáridó, dőzsölés, muri (bizalmas), mulatozás, ivászat, borozgatás
 • bőség, változatosság, tobzódás

összetartozik

ige
 • egybetartozik, jár (valamivel), együtt jár (valamivel), összefügg

elbeszél

ige
 • elmesél, elmond, leír, ecsetel, elregél, taglal, historizál (idegen), referál, előad, beszámol, közöl, tudat, tudósít
 • elcsacsog, elbeszélget

semmi II.

főnév
 • nulla, zéró (bizalmas), zérus (bizalmas)
 • nuku (szleng), nudli (bizalmas), túró (szleng), csipisz (tájnyelvi), bolhafing (durva), medvegumi pirítva
 • nihil (idegen), megsemmisülés, nemlét
 • levegő, űr, messzeség
 • senki, porszem, jelentéktelenség

puszta I.

melléknév
 • kopár, kietlen, sivár
 • elhagyatott, elhagyott, megműveletlen, kihalt, néptelen, lakatlan, elfoglalatlan, elnéptelenedett
 • üres
 • színtiszta, hamisítatlan, kendőzetlen, leplezetlen
 • csupasz, meztelen

nett

melléknév
 • csinos, takaros, szemrevaló, mutatós, vonzó, elegáns, fess (bizalmas), guszta (bizalmas), hercig (bizalmas)
 • tiszta, ápolt, gondozott, rendes, kifogástalan, makulátlan, tipp-topp (bizalmas), tüchtig (bizalmas)

művelődéspolitika

főnév
 • kultúrpolitika
 • oktatáspolitika

nyújtódeszka

főnév
 • gyúródeszka, sodródeszka, tábla (tájnyelvi)

propagandahadjárat

főnév
 • korteshadjárat, korteskedés, reklámhadjárat, reklámkampány

növényföldrajz

főnév
 • fitogeográfia (szaknyelvi), geobotanika (szaknyelvi)

megvalósít

ige
 • beteljesít, foganatosít, valóra vált, realizál, nyélbe üt, megcsinál, elintéz, effektuál (idegen), végrehajt, véghezvisz, keresztülhajt, keresztülvisz, kivisz (bizalmas), kivitelez, létrehoz, elvégez, befejez, elér, megteremt, teljesít, megtesz, kivív, bevált, bevégez

odalesz

ige
 • elpusztul, meghal, kimúlik
 • megsemmisül, tönkremegy, meghiúsul
 • eltűnik, elvész, elúszik (bizalmas), elenyészik, ugrik (szleng), fuccsba megy (bizalmas), kárba vész, veszik (szleng)
 • (szleng): elkeseredik, tanácstalanná válik, csalódik, letörik (bizalmas)
 • meglepődik, elámul
 • (bizalmas): elutazik, távol lesz

pupilla

főnév
 • szembogár, bogár, a szem bogara, a szem feketéje, a szem csillaga, bábu (tájnyelvi), bábszem (tájnyelvi), szembáb (tájnyelvi), bábuka (tájnyelvi)