egyvégtében szinonimái

határozószó
 • egyfolytában, egyhuzamban, szakadatlanul, állandóan, permanensen (idegen), megszakítatlanul, megállás nélkül, egyvégben (tájnyelvi), egyhujjában (régies), egyhujára (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

társalog

ige
 • beszélget, beszél, társalkodik, konverzál (régies), diskurál, cseveg, fecseg, tereferél, csacsog, locsog, trécsel (bizalmas), traccsol (bizalmas), dumál (bizalmas), povedál (szleng), dumcsizik (bizalmas)

fráter

főnév
 • ember, férfi, pasas (bizalmas), fickó, alak, krapek, pali (bizalmas), muksó (bizalmas), mókus (bizalmas), ürge (bizalmas)
 • tökfej, semmirekellő, csirkefogó, tökfilkó
 • szerzetes, testvér, barát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyvégtében szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

duruzsol

ige
 • mondogat, súg, suttog, pusmog, dürüzsöl (tájnyelvi)
 • búg, zsong
 • dorombol

csapláros

főnév
 • csaplár (régies), kocsmáros, csapos, csárdás, pohárnok (régies)

cihelődik

ige
 • szedelőzködik, készülődik, kászálódik, tollászkodik, vászkálódik (régies), csühődik (régies), csimpeszkedik (tájnyelvi)

betyár I.

főnév
 • szegénylegény, útonálló, rabló, zsivány (régies), haramia, lator, gonosztevő, bandita, briganti, himpellér, martalóc, lókötő, lótolvaj, csirkefogó, gazember, gazfickó, járkálóember (tájnyelvi)
 • rosszcsont, rosszposztó, csibész, hétördög, gézengúz, kópé

egyenlősdi

főnév
 • egalitarizmus (idegen)

elkorhad

ige
 • elporlad, elrothad, szuvasodik, odvasodik, megreved (tájnyelvi), elmállik, elbomlik, elélemedik (régies)

locspocs

főnév
 • lucsok, sár, latyak, dágvány, dagonya, csatak (tájnyelvi), csér (tájnyelvi), kanista (tájnyelvi), littylotty (tájnyelvi)
 • (jelzőként): sáros, esős, lucskos, vizes, nedves, csatakos, latyakos, lustos (tájnyelvi), kastos (tájnyelvi), taknyos (tájnyelvi)

babaruha

főnév
 • gyerekruha, csecsemőruha, babakelengye, játruha (régies)

átment

ige
 • átmenekít, átsegít, megment, megőriz

beavat

ige
 • megismertet, bevezet, belevon, felvilágosít, kitanít
 • (régies): beiktat, belajstromoz
 • (textilt) beáztat, impregnál (szaknyelvi)

elmezavar

főnév
 • tudatzavar, elmebaj, elmebetegség, téboly, tébolyodottság, őrültség, őrület, beszámíthatatlanság, agybaj (bizalmas), delírium (szaknyelvi), dementia (szaknyelvi)

elzavar

ige
 • elkerget, elűz, elüldöz, elijeszt, kiűz, kidob, elküld, elhesseget, elriaszt, elhajt (tájnyelvi), elrezzent (tájnyelvi), elzargat (tájnyelvi), (madarakat) szétrebbent, elmar, száműz, számkivet, számkiűz (régies)

gabonatermés

főnév
 • mag, gabonaszem
 • kalász

felkacag, fölkacag

ige
 • felnevet, elneveti magát, nevetésre fakad, kacajra fakad, nevetésben tör ki, felderül, kaccan (tájnyelvi)

éhezik

ige
 • koplal, üres a gyomra, üres a hasa, korog a gyomra, böjtöl, felkopik az álla, éhkoppon van, éheskedik (tájnyelvi), ehül (régies), nélkülöz
 • (valamire): vágyik, vágyakozik, sóvárog, eped, kíván (valamit)

dudál

ige
 • tülköl, kürtöl, szirénázik, sípol
 • (szél): zúg, süvít, süvölt

elfordít

ige
 • félrefordít, elmozdít, elcsavar, elteker, elforgat
 • (lapot): elhajt, továbblapoz, továbbhajt, elforgat
 • (figyelmet): elvon, eltérít, elterel
 • (régies): (veszedelmet) elhárít

felfordít, fölfordít

ige
 • felbillent, feldönt, felborít, felhajt, fellök, felforgat, fejére állít
 • megzavar, meghiúsít, keresztülhúz, bomlaszt, aláaknáz, összezilál, tönkretesz

elbeszél

ige
 • elmesél, elmond, leír, ecsetel, elregél, taglal, historizál (idegen), referál, előad, beszámol, közöl, tudat, tudósít
 • elcsacsog, elbeszélget

cselez

ige
 • ügyeskedik, mesterkedik, manőverez, taktikázik, fondorkodik
 • dribliz (szaknyelvi)

elhúzódik

ige
 • félrehúzódik
 • (száj): elfintorodik, eltorzul, lebiggyed
 • elvonul
 • behúzódik (valakibe), meghúzza magát (valahol)
 • félrevonul, visszahúzódik, félreáll, elrezzen (régies), óvakodik (régies), kerül (valakit)
 • eltart, nyúlik, halasztódik, elodázódik
 • (térben): elnyúlik, terjed (valameddig), elér

felírás, fölírás

főnév
 • felirat, szöveg