megszív szinonimái

ige
 • megszí, beleszí, beleszippant, teleszív, teleszí
 • (szleng): pórul jár
 • (megszívja magát): megnedvesedik, átnedvesedik
 • teleszívja magát
 • (megszívja magát): leissza magát, lerészegedik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gágog

ige
 • gágál (tájnyelvi), gágározik (tájnyelvi), gigágog (tájnyelvi), gebeg (tájnyelvi)
 • (pejoratív): beszél, jártatja a száját, dumál (szleng), rizsázik (szleng)

tüzér

főnév
 • pattantyús (régies), ágyús (régies), porontó (régies), topcsi (idegen), ártiler (tájnyelvi), bombárdás (régies), kanonér (régies)
 • (szleng): süket, töksüket (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megszív szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megkonstruál

ige
 • megalkot, megszerkeszt, megtervez, létrehoz, elkészít
 • eltervez, elgondol, elképzel

levezet

ige
 • (út, lépcső): levisz, lemegy
 • (csatorna): elvezet, kanalizál (szaknyelvi)
 • letessékel, lesegít, lekísér
 • végrehajt, lefolytat, lebonyolít
 • (izgalmat, feszültséget): felold, eloszlat, megszüntet, feldolgoz, szublimál
 • kiél, kiad
 • bizonyít, igazol, kikövetkeztet, dedukál (idegen), derivál (idegen)
 • kimutat, kifejt
 • (családfát): származtat, visszavezet, eredeztet

lényegében

határozószó
 • tulajdonképpen, tulajdonképp, valójában, voltaképpen, igazában, alapjában véve, eredetileg
 • egyáltalán, egyáltalában
 • elvégre, utóvégre, végre is, végül is, végtére is
 • végeredményben, mindent tekintetbe véve, mindent összevéve, végelemzésben (régies)

közétkeztetés

főnév
 • üzemi étkezés, menza

megrajzol

ige
 • lefest, megfest, lerajzol, ábrázol, szemléltet, megmintáz, felvázol, leskiccel
 • leír, érzékeltet, ecsetel, bemutat, megmutat, megvilágít, kifejez, körülír

minap

határozószó
 • nemrég, nemrégiben, múltkor, tegnap, minapságban (tájnyelvi), minapában, a napokban

zengzetes

melléknév
 • dallamos, csengő, érces, zengő
 • dagályos, tartalmatlan, semmitmondó

kisorsol

ige
 • sorsot vet, kockára bocsát, kockázással eldönt, kihúz
 • szétoszt
 • kijelöl

kinézés

főnév
 • kinézet, megjelenés, forma, látszat, külszín, külalak, látvány, külforma

haszonlesés

főnév
 • haszonvágy (régies), nyereségvágy, nyervágy (régies), pénzéhség, pénzsóvárság, kalmárlelkűség, kapzsiság, lélekkufárság, észérség (tájnyelvi), bírvágy (régies), kalmárszellem (régies), prédalesés (régies), számítás

kizsuppol

ige
 • kitoloncol
 • kidob, kiteszi a szűrét

módjával

határozószó
 • mértékkel, mértékletesen, móddal (tájnyelvi), csínján, takarékosan, képesleg (tájnyelvi), képesint (tájnyelvi)

négyszögöl

főnév
 • négyzetöl, öl (bizalmas), kvadrát (idegen), szögöl (tájnyelvi)

cselez

ige
 • ügyeskedik, mesterkedik, manőverez, taktikázik, fondorkodik
 • dribliz (szaknyelvi)

pótszög

főnév
 • kiegészítőszög

örül

ige
 • örvend, örvendezik, repes, ujjong, lelkendez, örömét leli (valamiben), boldog, szívesen vesz, vigad, tapsol, kedvét leli (valamiben), örömet érez Sz: a tetve is örvend; aligha kancája meg nem csikózott; azt se tudja, mit csináljon örömében; dagad a szíve a boldogságtól; fittyet hány a búnak; földhöz veri a seggét örömében; hízik a mája; kiugrik a bőréből; madarat lehet fogatni vele; majd kiugrik a bőréből örömében; örül, mint majom a farkának; összeüti a bokáját; széles a kedve; szélnek ereszti a bánatot; úszik a boldogságban

megszorítás

főnév
 • korlátozás, megkötés, restrikció (szaknyelvi), limitáció (idegen), redukció, záradék
 • módosítás
 • feltétel, fenntartás, kikötés
 • megfogás, megmarkolás

megjelenít

ige
 • megelevenít, bemutat, ábrázol, formál, szemléltet, megszemélyesít, leír, visszaad, éreztet, kifejez, mutat, tükröz, érzékeltet, felidéz, jellemez, előad, láthatóvá tesz, elénk állít, kivetít (választékos)
 • alakít, megtestesít, játszik, eljátszik, domborít (régies)

mer

ige
 • merészel, bátorkodik, merészkedik, kockáztat, reszkíroz (bizalmas), veszi a bátorságot
 • merít, kimér, kikanalaz

önsanyargatás

főnév
 • önkínzás, aszkézis (idegen), önostorozás, flagellálás (idegen), önmegtagadás

megvalósít

ige
 • beteljesít, foganatosít, valóra vált, realizál, nyélbe üt, megcsinál, elintéz, effektuál (idegen), végrehajt, véghezvisz, keresztülhajt, keresztülvisz, kivisz (bizalmas), kivitelez, létrehoz, elvégez, befejez, elér, megteremt, teljesít, megtesz, kivív, bevált, bevégez

lohad

ige
 • kisebbedik, zsugorodik, apad, csappan, fogy
 • lappad (régies), szállad (régies)
 • gyengül, csökken, erőtlenedik, szűnik, alábbhagy, csillapodik, csillapul, csillapszik, csitul, tompul
 • (iram): lassul, enged (tájnyelvi), csihad (tájnyelvi)

messzely

főnév
 • icce

örökös II.

főnév
 • várományos, utód, szukcesszor (idegen), ivadék
 • jogutód