nyihog szinonimái

ige
 • nyerít (pejoratív), nyihaházik (bizalmas)
 • vinnyog, nyifog
 • (pejoratív): vigyorog, viháncol, vihog, röhög

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

borvíz

főnév
 • (tájnyelvi): ásványvíz, savanyúvíz, csevice (régies)

méregkeverő

melléknév, főnév
 • (bizalmas): mérgező, méregadó, orvosságárus, kuruzsló, javas, étető (tájnyelvi), bűbájos (régies)
 • (pejoratív): áskálódó, viszályt szító, fondorkodó, ármánykodó, gonoszkodó, furkálódó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyihog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

némelyik

névmás
 • egyik-másik, némely, egynémelyik, egynémely, egyes

mélyed

ige
 • süllyed, süpped, merül, alábbszáll, ereszkedik
 • fúr, váj, ás, túr, szánt, kapar
 • elmélkedik, gondolkodik, tűnődik, meditál, elgondolkodik, végiggondol

megtestesül

ige
 • testet ölt, inkarnálódik (idegen)
 • tárgyiasul, objektiválódik

mechanika

főnév
 • erőtan (régies), erőműtan (régies), mozgástan (régies), géptan (régies), gépészet (régies)
 • szerkezet
 • működés

nőtartás

főnév
 • tartásdíj

osztozkodik

ige
 • felez, mutyizik (tájnyelvi), osztályt csinál (régies), risztel (szleng)
 • (tájnyelvi): veszekszik, vitatkozik, civakodik

legyengít, legyöngít

ige
 • elfáraszt, ellankaszt, elerőtlenít, elcsigáz, megcsigáz (tájnyelvi)
 • lesoványít

lázmentes

melléknév
 • láztalan

javítás

főnév
 • helyreállítás, rendbe hozás, renoválás, tatarozás, rekonstrukció (szaknyelvi), reparatúra (régies)
 • helyesbítés, helyreigazítás, kiigazítás, korrekció, errata (szaknyelvi)
 • jobbítás, fejlesztés, tökéletesítés, kifinomítás, csiszolás

lerogy, lerogyik

ige
 • leroskad, összeroskad, összeomlik, összeomol, összedől, összerogy, összerogyik, összeroggyan, leborul, lehanyatlik, összeesik, leül, összecsuklik, földre zuhan, ledobban (tájnyelvi), letortyan (tájnyelvi)
 • elájul, elterül, kollabál (idegen)
 • leborul, letérdel, letérdepel, térdre borul, térdre esik, térdre hull, térdre omlik, leveti magát
 • (tájnyelvi): hirtelen megérik (gyümölcs)

önköltség

főnév
 • üzemár, előállítási költség, gyártási költség

parádé

főnév
 • (régies): díszszemle, szemle, díszfelvonulás, katonai szemle, mustra (régies), ünnepség, díszünnepség
 • pompa, fényűzés, ceremónia
 • hűhó, cécó (bizalmas), teketória, körülményesség
 • látványosság, komédia
 • (régies): puccparádé, ünneplőruha, ünneplő, díszruha, díszegyenruha

elfordít

ige
 • félrefordít, elmozdít, elcsavar, elteker, elforgat
 • (lapot): elhajt, továbblapoz, továbbhajt, elforgat
 • (figyelmet): elvon, eltérít, elterel
 • (régies): (veszedelmet) elhárít

során

névutó
 • folyamán, közben, idején, alatt
 • kapcsán, kapcsolatban

rapli

főnév
 • szeszély, rigolya, hóbort, hiszti (bizalmas), dili (bizalmas)

nyílik

ige
 • tárul, szétválik, fordul
 • virágzik, virul, virít, feslik, kibomlik, pompázik, fakad
 • (valahova): vezet, visz
 • néz
 • működni kezd, indul
 • (alkalom): adódik, kínálkozik, mutatkozik
 • támad

neki

határozószó
 • néki, számára, hasznára, előnyére, felé, részére

oltalom

főnév
 • védelem, menedék, pártfogás, oltalmazás, védelmezés, segedelem (régies), istápolás, mentsvár, pajzs, védőszárny, égisz (választékos), támasz, támogatás, patronátus (régies)
 • hajlék, fedél, tető, menedékhely, menedék, palládium (régies)

ráígér

ige
 • felülígér, túltesz (tájnyelvi), rálicitál, túllicitál, rátromfol (régies)

nyújtódeszka

főnév
 • gyúródeszka, sodródeszka, tábla (tájnyelvi)

mer

ige
 • merészel, bátorkodik, merészkedik, kockáztat, reszkíroz (bizalmas), veszi a bátorságot
 • merít, kimér, kikanalaz

orja

főnév
 • sertésgerinc

rángatódzik

ige
 • ráng, vonaglik, vergődik, dobálja magát, rángolódik (tájnyelvi)