kuka1 szinonimái

melléknév
 • süketnéma, néma, hangtalan, hallgatag, szótalan
 • mafla, mamlasz, bámész, bamba, szájtáti

kuka2 szinonimái

főnév
 • szeméttartály, szeméttartó, szemeteskuka
 • szemeteskocsi, kukáskocsi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kifejezés

főnév
 • fordulat, szókapcsolat, kiszólás, kitétel, közhely, szólam, frázis, sablon, klisé, frazeologizmus (idegen), frazeológiai egység, terminus, szólásmód, szólásmondás, kibeszéd (tájnyelvi)
 • megnyilvánulás, kinyilvánítás, manifesztálódás (idegen)
 • ábrázolás, megjelenítés, bemutatás, jellemzés

ármentesítés

főnév
 • árvédelem, árvízvédelem, vízmentesítés, vízrendezés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kuka szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

körzet

főnév
 • térség, környék, övezet, zóna, régió, rajon (idegen), vidék
 • működési terület, illetékességi terület, illetékesség, hatásterület, szféra (régies)

kiküld

ige
 • kidob, kiparancsol, kizavar, kikerget, kiutasít, eltávolít, kitesz, kifelezol (tájnyelvi), kiigazít (tájnyelvi), kiobsitol (tájnyelvi)
 • kijelöl, kinevez, megbíz, utasít, meghatalmaz, előreküld, kihelyez, feljogosít, követként küld, kirendel, kivezényel, delegál, deputál (idegen), emittál (szaknyelvi), expediál (idegen)

kiélesedik

ige
 • kiéleződik, hevessé válik, feszültté válik

kallantyú

főnév
 • retesz, fogantyú, fazár (régies), závár (régies)
 • (régies): huszárbajusz
 • (régies): marokorsó

közköltség

főnév
 • közadakozás

lehanyatlik

ige
 • lerogy, lerogyik, leroskad, leesik, lecsuklik, lehorgad
 • leül, leereszkedik, lefekszik, ledől
 • (nap): lenyugszik, lenyugodik, lemegy, alászáll, lebukik, leáldozik
 • semmivé válik, letűnik, megszűnik
 • elmúlik

tömb

főnév
 • darab
 • háztömb, épülettömb, blokk
 • jegyzettömb, írótömb, íróblokk
 • tömörülés, szövetség, koalíció, front

igazhitű

melléknév, főnév
 • igazhívő, mohamedán
 • hithű

huszadrangú

melléknév
 • érdektelen, lényegtelen, mellékes, jelentéktelen

felragad, fölragad

ige
 • elragad, felkap, felfog, felcsíp
 • odaragad, ráragad

ínség

főnév
 • koplalás, éhezés, éhínség, nélkülözés, nyomor, nyomorúság, szegénység, szükség, szűkölködés, szűkösség, pénztelenség, szorultság, szerencsétlenség, megpróbáltatás, kínlódás, kínszenvedés, tengődés
 • betegség, nyavalya, kórság, senyvedés (régies)

lemegy

ige
 • leballag, lebandukol, lebaktat, lebattyog, lekullog, lecammog, leslattyog, ledöcög, letipeg, letotyog, lelejt, lelibeg, lekászálódik, aláhág (tájnyelvi), lesétál, lemászik, lelép, lefárad
 • leszalad, lerohan, leszökik, leugrik, lepucol (szleng)
 • leutazik, lerándul, leruccan (bizalmas)
 • leereszkedik, lemerül, alászáll, alámerül
 • leválik, lekopik, lemállik, leázik, lehull, lerongyolódik
 • lefolyik, véget ér
 • (nap): leáldozik, lenyugszik, leszáll, lehanyatlik, lebukik, alábukik, nyugszik, leszentül (tájnyelvi)
 • (étel, ital): lecsúszik, legurul
 • lecsökken, leszáll, esik, zuhan
 • (bizalmas): levonandó
 • (bőr): lekopik, lehorzsolódik
 • (bizalmas): lelohad, lehúzódik, lelappad (tájnyelvi)

makacsság

főnév
 • önfejűség, megátalkodottság, akaratosság, csökönyösség, konokság, nyakasság, hajthatatlanság, perszisztencia (idegen)
 • trucc (bizalmas), dac, durca (bizalmas), engedetlenség

átment

ige
 • átmenekít, átsegít, megment, megőriz

nem1

főnév
 • nemzetség, család, törzsök (régies)
 • fajta, féle, féleség, minőség, kategória, változat, válfaj
 • (szaknyelvi): műnem, műfaj, zsáner (bizalmas)

megveszik

ige
 • megvész, megkergül, elmegy az esze, megdühödik (tájnyelvi), megbomlik (tájnyelvi), megveszekedik (tájnyelvi)

kukucskál

ige
 • leskelődik, leselkedik, kandikál, kíváncsiskodik, les, kémlel, kukucsol (tájnyelvi), kukkol (szleng)

körmenet

főnév
 • processzió (régies), felvonulás, menet

lázmentes

melléknév
 • láztalan

megtekint

ige
 • megnéz, megszemlél, szemrevételez, átnéz, szemügyre vesz, mustrálgat, megvizsgál, konspiciál (idegen), megszemelint (tájnyelvi)
 • átlapoz, átfut, tanulmányoz

különbség

főnév
 • eltérés, elütés, különbözés, különbözőség, distancia (választékos), nüánsz (választékos), differencia, difi (bizalmas)
 • megkülönböztetés
 • (tájnyelvi): nézeteltérés, veszekedés

kinézés

főnév
 • kinézet, megjelenés, forma, látszat, külszín, külalak, látvány, külforma

lefolytat

ige
 • levezet, lebonyolít, megtart, végrehajt

megvált

ige
 • megvesz, megvásárol
 • felszabadít, felment, megszabadít, szabaddá tesz
 • váltságot szerez, üdvösséget szerez, üdvözít, jóvátesz