nekiáll szinonimái

ige
 • nekikezd, nekifog, nekilát, hozzálát, hozzákezd, munkához lát, nekibuzdul, belefog, belekap, megteszi az első lépést
 • (tájnyelvi): nekiesik, nekitámad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

december

főnév
 • karácsony hava, Bak hava (tájnyelvi), Karácsony hava (régies), télelő (régies), véghó (régies)

modalitás

főnév
 • módozat, körülmény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nekiáll szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mutatószám

főnév
 • jelzőszám, indexszám, index, mérőszám

megröntgenez

ige
 • megvizsgál, átvilágít

megkülönböztet

ige
 • felismer, kiválaszt, kiemel, különválaszt, disztingvál, elkülönít, szétválogat, szétválaszt, csoportosít, osztályoz, megbélyegez (régies), differenciál (idegen), különbséget tesz, izolál

lyukacsos

melléknév
 • pórusos (idegen), porózus (idegen), poróz (idegen), lyukatos (tájnyelvi)
 • áttört (kelme), likacsos, lyuggatott, furdalt (régies)

nagyváros

főnév
 • világváros, főváros, metropolisz, megapolisz (idegen)

odaillő

melléknév
 • odavaló, hozzáillő, beleillő
 • helyénvaló, találó, alkalomszerű, alkalmas, szalonképes, adekvát, megfelelő, helyes, ildomos (választékos)

laboráns

főnév
 • asszisztens
 • (szleng): homokos (szleng), meleg (szleng), buzeráns (durva), buzi (durva), köcsög (szleng), baboskendő (szleng)

kukucskál

ige
 • leskelődik, leselkedik, kandikál, kíváncsiskodik, les, kémlel, kukucsol (tájnyelvi), kukkol (szleng)

ínséges

melléknév
 • nyomorúságos, nélkülöző, szűkös, szegény, szegényes, szűkölködő, sovány, katasztrófa sújtotta, siralmas, nyavalyás, szánalmas, szánandó, sanyarú, nyomorgó, éhenkórász, koldusbotra jutott

ledarál

ige
 • megőröl, megdarál
 • végigmond, elhadar, végighadar

oldalnézet

főnév
 • oldalhelyzet, oldalrajz, keresztmetszet
 • arcél, profil

összefonódás

főnév
 • összefűződés
 • korrupció

éhezik

ige
 • koplal, üres a gyomra, üres a hasa, korog a gyomra, böjtöl, felkopik az álla, éhkoppon van, éheskedik (tájnyelvi), ehül (régies), nélkülöz
 • (valamire): vágyik, vágyakozik, sóvárog, eped, kíván (valamit)

sarlatán

főnév
 • kuruzsló, áltudós, csodadoktor, felcser, vajákos (régies), bűbájos (régies), csodaszerárus (régies)
 • szemfényvesztő, szélhámos, szédelgő, csaló, kókler, svihák (bizalmas)

proklamál

ige
 • kihirdet, kikiált, közhírré tesz
 • kijelent, kinyilvánít

nekilát

ige
 • nekifog, elkezd, hozzáfog, hozzálát, munkához lát, nekiáll, nekiveselkedik, nekidurálja magát (bizalmas), nekigyürkőzik, belefog, belekezd, nekikezd, nekirugaszkodik, nekikavarodik (tájnyelvi), felköti a gatyáját (bizalmas), megfogja a melót (szleng), ráver (szleng), ráhajt (bizalmas)

munkál

ige
 • (tájnyelvi): művel, tesz, cselekszik, operál
 • (választékos): fáradozik, fárad, előmozdít
 • (régies): dolgozik, munkálkodik, működik
 • igyekszik, iparkodik

nyílik

ige
 • tárul, szétválik, fordul
 • virágzik, virul, virít, feslik, kibomlik, pompázik, fakad
 • (valahova): vezet, visz
 • néz
 • működni kezd, indul
 • (alkalom): adódik, kínálkozik, mutatkozik
 • támad

pöcegödör

főnév
 • emésztőgödör, trágyagödör, szennyvízgödör, szemétgödör
 • (szleng): hitvány ember

nett

melléknév
 • csinos, takaros, szemrevaló, mutatós, vonzó, elegáns, fess (bizalmas), guszta (bizalmas), hercig (bizalmas)
 • tiszta, ápolt, gondozott, rendes, kifogástalan, makulátlan, tipp-topp (bizalmas), tüchtig (bizalmas)

megszorítás

főnév
 • korlátozás, megkötés, restrikció (szaknyelvi), limitáció (idegen), redukció, záradék
 • módosítás
 • feltétel, fenntartás, kikötés
 • megfogás, megmarkolás

nyugtat

ige
 • altat, pihentet, hevertet, csicsígat (tájnyelvi), nyugoszt (régies), nyugosztal (régies)
 • csillapít, csitít, csökkent, szedál (szaknyelvi), enyhít, mérsékel, tűrhetőbbé tesz, csígat (tájnyelvi), tompít, lehűt, olt
 • békít, békítget, békéltet, csendesít, kérlel, szelídít, elrendez

produkál

ige
 • létrehoz, alkot, teremt
 • termel, gyárt, előállít
 • teljesít
 • felmutat, felhoz, bemutat, nyújt, előteremt, prezentál