mesterkedés szinonimái

főnév
 • ügyeskedés, fondorlat, furfang, ármánykodás, fortély, koholmány, cselfogás, csel, machináció (bizalmas), praktika, manipuláció, rafinéria (választékos), taktika, manőver, csinálvány (tájnyelvi), finesz (szleng), svindli (bizalmas), trükk, cselszövés, hókuszpókusz, miskulancia

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

henye

melléknév
 • henyélő, lusta, tunya, tohonya, semmittevő, rest, tétlen, haszontalan, mihaszna, semmirekellő, naplopó, penye (tájnyelvi), vaszka (tájnyelvi), here
 • (megnyilatkozás, magatartás): odavetett, felületes, semmitmondó, nyegle
 • (életforma): haszontalan, semmittevő, munkátlan, dologtalan

pikkely

főnév
 • halpénz (tájnyelvi), halpikkely, lemez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mesterkedés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megvásárol

ige
 • megvesz, megszerez, beszerez, bevásárol, összevásárol, felvásárol
 • (pejoratív): megveszteget, lepénzel, lefizet, megken (szleng), lehengerel, megvesz, korrumpál (idegen)

másfél

számnév
 • egy és fél, kettedfél (régies)

magasröptű

melléknév
 • magasztos, magas, fennkölt, fenséges, emelkedett, átszellemült, szárnyaló, szublimis (idegen)

lárifári

főnév
 • ostobaság, hiábavalóság, haszontalanság, lirumlárum (régies), encemence (tájnyelvi), táréváré (tájnyelvi)
 • fecsegés
 • szóbeszéd, mesebeszéd

ment2

melléknév
 • (valamitől): mentes, mentesített, ellenálló, biztos

műtét

főnév
 • operáció, sebészeti beavatkozás, sebészi beavatkozás, művi beavatkozás, műtétel (régies)

konyhapénz

főnév
 • háztartási pénz, kosztpénz

kockázat

főnév
 • veszély, veszedelem, rizikó, vakmerőség, tét, reszkír (szleng)

hirdetés

főnév
 • közzététel, közlés, népszerűsítés, hírverés, propagálás, reklámozás, kidobolás (tájnyelvi), kikürtölés, propaganda
 • felhívás, közlemény, hirdetmény, reklám, reklámcédula, falragasz, plakát, szórólap, prospektus

könyvelés

főnév
 • könyvvitel, könyvvezetés, könyvelőség

nagyvonalú

melléknév
 • nagystílű, elegáns, előkelő, nagyvilági, nagyszerű
 • nagyszabású, lendületes, hatalmas
 • bőkezű, adakozó, gavalléros, jótevő, nagylelkű, gáláns (választékos)
 • elnéző, engedékeny
 • előzékeny, készséges, kuláns (régies)

nyomoz

ige
 • vizsgál, szimatol, nyomon követ, puhatol, nyomot keres, kémkedik, kémlel, vizsgálódik, tapogatózik, invesztigál (szaknyelvi), szaglász, átfésül, turkál (pejoratív), kurkász (bizalmas), kérdezősködik, kíváncsiskodik, tudakozódik Sz: szaglál, mint az agár
 • keres, kutat, keresgél, fürkész, búvárol, búvárkodik, tanulmányoz, elemez, szemügyre vesz

darabol

ige
 • felvág, összevág, vagdal, vagdos, metél, hasogat, szabdal, tördel, darabít (tájnyelvi), aprít, nagyol, felfűrészel, trancsíroz
 • (régies): rombol, tör, ront

rángatódzik

ige
 • ráng, vonaglik, vergődik, dobálja magát, rángolódik (tájnyelvi)

paralízis

főnév
 • (szaknyelvi): gyermekbénulás
 • bénulás, hűdés (régies), szélhűdés (régies)
 • tehetetlenség, bénultság, cselekvőképtelenség

meszel

ige
 • bemeszel, sikárol (tájnyelvi), fehérít
 • (szleng): stoppol (szleng), leint, megállít

megtűr

ige
 • eltűr, elvisel, elszenved, kibír
 • tolerál

motiváció

főnév
 • indíték, indítóok, indok, hajtóerő, lökés, rugó
 • ösztönző, kiváltó

palotás

főnév
 • (régies): ajtónálló, őr, testőr, gárdista (régies), hajdú

minden I.

névmás
 • mind, az egész, az összes
 • mindegyik, akármelyik, bármelyik

mechanika

főnév
 • erőtan (régies), erőműtan (régies), mozgástan (régies), géptan (régies), gépészet (régies)
 • szerkezet
 • működés

munkanélküli

melléknév
 • állástalan, dologtalan, tétlen, munkátlan, munkakerülő
 • semmittevő, lusta, rest, henye

papucs

főnév
 • házicipő, klumpa, cókó (régies), mamusz, tutyi (bizalmas), csoszi (tájnyelvi), csoszogó (tájnyelvi), lipegő (tájnyelvi), mennybelépő (tájnyelvi), pantofli (régies)
 • papucsférj