lárifári szinonimái

főnév
 • ostobaság, hiábavalóság, haszontalanság, lirumlárum (régies), encemence (tájnyelvi), táréváré (tájnyelvi)
 • fecsegés
 • szóbeszéd, mesebeszéd

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vitathatatlan

melléknév
 • bizonyos, biztos, tényleges, nyilvánvaló, egyértelmű, félreérthetetlen, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, tagadhatatlan, megalapozott, vitán felül álló, megcáfolhatatlan, megdönthetetlen, megkérdőjelezhetetlen, végérvényes, jogerős, megfellebbezhetetlen

cm

főnév
 • centiméter, centi (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lárifári szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kucsma

főnév
 • prémsapka, szőrmesapka, süveg (régies), csalma (régies), bundasapka (tájnyelvi)

kiszárad

ige
 • kiürül, kiapad, elapad, kimerül
 • felszárad, elpárolog, elgőzölög
 • kiég, felperzselődik, kiszikkad, kisül, kiaszik, elpörked (tájnyelvi), kifuvakodik (tájnyelvi)
 • aszalódik, összeaszik, összezsugorodik, elsorvad, elsenyved, elfonnyad, eltöpped (tájnyelvi)

kinn

határozószó
 • kint, kívül, odakinn, künn
 • a szabadban
 • külföldön, a határon túl

kegyelet

főnév
 • részvét, szeretet, megbecsülés, hála
 • pietás (idegen)
 • tisztelet, kultusz
 • (tájnyelvi): szivárvány

labda

főnév
 • laszti (bizalmas), bőr (bizalmas), bogyó (szleng), futball, golyó (szleng), lapta (régies)

létfenntartás

főnév
 • önfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

túlnyomó

melléknév
 • túlsúlyban lévő, döntő, uralkodó, vezető, elterjedt, preponderáns (idegen), prevalens (idegen, régies)

ír3

melléknév, főnév
 • írországi, írlandi (régies)

imbolyog

ige
 • támolyog, tántorog, ámolyog (tájnyelvi), dülöng, dülöngél, billeg, botorkál
 • hajladozik, himbálódzik, himbálózik, hánykolódik
 • (fény, árnyék): lebeg, ingadozik, ing, inog

féregnyúlvány

főnév
 • vakbél, appendix (szaknyelvi)

járás

főnév
 • menés, mendegélés, haladás, gyaloglás, séta, mozgás, lépés, kullogás, ballagás, kutyagolás, billegés, baktatás, kószálás, vándorlás, kódorgás, kóricálás
 • közlekedés, utazás
 • út, pálya, ösvény, csapás, menet
 • mozgásirány
 • távolság
 • működés, üzemelés, forgás, keringés
 • terület, kismegye

lóbál

ige
 • lógáz, lóbáz, lenget, himbál, hintáztat, hintál, (lábával) harangoz, csávingat (tájnyelvi), limbál (tájnyelvi), lóginyázik (tájnyelvi), lótyikál (tájnyelvi), lődörget (tájnyelvi), hipintál (tájnyelvi)

megbámul

ige
 • megcsodál, rábámészkodik, megnéz, csodájára jár Sz: úgy néz, mintha én volnék a szarvas csoda; néz, mint borjú az új kapura

banktisztviselő

főnév
 • bankhivatalnok, bankos, bankista (régies)

nyenyere

főnév
 • forgólant, tekerőlant, tekerő, bözsike (tájnyelvi)

mesterkéletlen

melléknév
 • keresetlen, cikornyátlan, egyszerű, természetes, ösztönös, naiv, fesztelen, világos, szerény, könnyed, őszinte, hamisítatlan, hétköznapi, közvetlen, nyílt, ártatlan, leplezetlen, valódi, szókimondó, tiszta, gyermeki, spontán

lassul

ige
 • lassúdik (tájnyelvi), lassúkodik (tájnyelvi)
 • csökken, alábbhagy, mérséklődik, lohad

krajcároskodik

ige
 • kicsinyeskedik, fukarkodik, garasoskodik

lelkész

főnév
 • pap, lelkipásztor, lelkiatya, atya, tiszteletes, tisztelendő, lelkitanító (régies)

menyecske

főnév
 • fiatalasszony, asszonyka, új asszony, menyemasszony (tájnyelvi), ifiasszony (régies)
 • fehérszemély (régies)

ledér

melléknév
 • csapodár, kicsapongó, könnyűvérű, csélcsap, kacér, kihívó, erkölcstelen, léha, szemérmetlen, feslett, szabados, szabadonc (régies), frivol, pajzán, buja

kitűnik

ige
 • kiemelkedik, kimagasodik, kimagaslik, ellátszik, dominál (régies)
 • feltűnik, jeleskedik, túlszárnyal, kitesz magáért, felülmúl, tündököl, remekel, ékeskedik (régies), excellál (régies) Sz: ő a ludak között a hattyú
 • kiderül, megmutatkozik, megnyilvánul, kiugrik, kirajzolódik, kitetszik (régies), kiviláglik, szembeszökik, kiüt, manifesztálódik (választékos)

lerakat

főnév
 • raktár, tárház, telephely, fiók, árusítóhely, kirendeltség, depó (bizalmas)
 • arzenál (régies)

mértani

melléknév
 • geometriai, geometrikus