minden I. szinonimái

névmás
 • mind, az egész, az összes
 • mindegyik, akármelyik, bármelyik

minden II. szinonimái

főnév
 • mindenki, minden dolog
 • a világegyetem, a világmindenség, mindenség, univerzum, kozmosz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

üzlettárs

főnév
 • társ, cégtárs, partner, társtag, részes

érv

főnév
 • argumentum (régies), indok, észok, adu, tromf (régies), ász (bizalmas), nagyágyú (bizalmas), bizonyíték
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a minden szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

méltatlankodik

ige
 • elégedetlenkedik, tiltakozik, fölzúdul, fölháborodik, neheztel, indignálódik (régies), berzenkedik, megütközik, megbotránkozik, fennakad, durcáskodik (bizalmas), duzzog, felhúzza az orrát, sértve érzi magát, kárpálkodik (tájnyelvi), happog (tájnyelvi), dohog, böstörög (tájnyelvi)

megakad

ige
 • elakad, megreked, megfeneklik, beleakad, megszorul, beékelődik, megbénul
 • eldugul
 • megáll, leáll, megtorpan, megrekken (régies)
 • stagnál
 • belesül, belezavarodik, megbicsaklik, elcsuklik
 • fennakad, megütközik, megbotránkozik, kiakad (szleng)

manifesztáció

főnév
 • kinyilatkoztatás, kijelentés, deklaráció
 • megnyilvánulás, érvényre juttatás, felszínre juttatás
 • tüntetés, demonstráció

ledér

melléknév
 • csapodár, kicsapongó, könnyűvérű, csélcsap, kacér, kihívó, erkölcstelen, léha, szemérmetlen, feslett, szabados, szabadonc (régies), frivol, pajzán, buja

mesterkedés

főnév
 • ügyeskedés, fondorlat, furfang, ármánykodás, fortély, koholmány, cselfogás, csel, machináció (bizalmas), praktika, manipuláció, rafinéria (választékos), taktika, manőver, csinálvány (tájnyelvi), finesz (szleng), svindli (bizalmas), trükk, cselszövés, hókuszpókusz, miskulancia

nagyúr

főnév
 • főúr, hűbérúr (régies), kiskirály, oligarcha (idegen), főnemes, fejedelem, uralkodó
 • padisah, szultán, mogul (régies)

kosz

főnév
 • piszok, mocsok, szenny, szennyedék (régies), retek, szutyok

konferanszié

főnév
 • műsorközlő, bemondó, kommentátor, műsorvezető

hogyha

kötőszó
 • feltéve, ha, amennyiben
 • valahányszor, amikor csak
 • (tájnyelvi): hátha, talán

kötőgép

főnév
 • hurkológép

nekibuzdul

ige
 • nekifog, nekigyürkőzik, nekidurálja magát (bizalmas), megtáltosodik (tréfás)
 • fölbátorodik Sz: megszállja a szentlélek (bizalmas)

odaér

ige
 • eljut, megérkezik, célhoz ér, beér, elérkezik
 • odavetődik
 • hozzáér, hozzáfér, kinyúlik (valameddig), érintkezik(valamit)

derültség

főnév
 • napfény, derű
 • jókedv, nevetés, vidámság, öröm, élénkség, tréfa, móka, tréfálkozás, tréfálódzás, kedélyesség, kacagás, örvendezés

reformáció

főnév
 • hitújítás

paszomány

főnév
 • paszománt (régies), zsinór, zsinórozás, zsinórdísz, sujtás (régies), vitézkötés (régies), szalag

mindenhonnan

határozószó
 • mindenünnen, mindenünnét (tájnyelvi), mindenfelől

mellékelt

melléknév
 • csatolt, hozzácsatolt

murva

főnév
 • kavics, zúzottkő, zúzalék
 • (tájnyelvi): (töredezett) szalma, széna, nád

páratlan

melléknév
 • párját ritkító, egyedülálló, egyedüli, rendkívüli, hasonlíthatatlan, utánozhatatlan, példátlan, példa nélkül álló, jeles, kitűnő, hallatlan, utolérhetetlen, különleges, kivételes, ritka Sz: nincs mása széles e világon; hetedhét országban nincs párja; nincs párja még a szőgyi nádasban sem; olyan nincs a rézig

módosít

ige
 • változtat, alakít, modifikál (szaknyelvi), transzformál, alternál (szaknyelvi)
 • helyesbít, javít, korrigál, revideál, átértékel, felülvizsgál, átdolgoz, átír, átalakít, átgyúr

megbotlik

ige
 • meginog, megtántorodik, megtoklik (tájnyelvi)
 • félrelép, ballépést követ el, eltévelyedik, megbicsaklik
 • téved

nacionalista

melléknév
 • nemzeti, hazafias, honszerető
 • (pejoratív): soviniszta (idegen)

pártol

ige
 • támogat, pártfogol, pártját fogja, védelmez, segít, gyámolít, felkarol, kegyel (régies), protezsál (bizalmas), portál (régies), szót emel
 • helyesel, erősít, kiáll (valami mellett)
 • (valakihez): melléáll, csatlakozik, átáll