műtét szinonimái

főnév
 • operáció, sebészeti beavatkozás, sebészi beavatkozás, művi beavatkozás, műtétel (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ráhárul

ige
 • ránehezedik, rászakad, rákerül, rájut, rázúdul, osztályrészül jut, feladatává lesz, kötelességévé lesz, ráháramlik (régies), rászármazik

hideg I.

melléknév
 • fagyos, jeges, kihűlt, lehűtött, jégbe hűtött, hűs, hűvös, fűtetlen, dermesztő, zimankós, csípős (időjárás), metsző (szél), éles (szél)
 • fagyasztott, izzítatlan, melegítetlen, préselt
 • szenvtelen, szenvedélytelen, szenvedélymentes, érzéketlen, közönyös, frigid, rideg, közömbös, tartózkodó, begombolkozott, barátságtalan, egykedvű, fásult, élettelen
 • szívtelen, keményszívű, kegyetlen, cinikus
 • elfogulatlan, pártatlan, józan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a műtét szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

módszeres

melléknév
 • rendszeres, szisztematikus, tervszerű, rendezett, szabályos, átgondolt, következetes, didaktikus, metodikus (szaknyelvi)(bizalmas)

megkérd, megkérdez

ige
 • érdeklődik, tudakol, megtudakol, meginterjúvol, kérdez, kérdezősködik, kérdezget, faggatózik, puhatol, firtat, feszeget, tudakolózik (választékos), megtudakoz, appellál (régies), interpellál (szaknyelvi), elkérdez (tájnyelvi), felkérd (tájnyelvi), megtudokál (tájnyelvi)(valakinek)

megfeneklik

ige
 • (hajó): megsüllyed, megakad, zátonyra fut, megreked, fennakad, leszáll, elmerül
 • elakad, holtpontra jut, csődöt mond, meghiúsul, összeomlik, megbukik

létfenntartás

főnév
 • önfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

mumus

főnév
 • (bizalmas): szörny, rém, kísértet, manó, kobold, krampusz, kankus (tájnyelvi), bákász (tájnyelvi), bambuc (tájnyelvi), kemmes (tájnyelvi), héjusz (tájnyelvi), zsákos ember (bizalmas), rézfaszú bagoly (tájnyelvi)

nyavalyog

ige
 • betegeskedik, gyöngélkedik, szenved, kínlódik
 • nyafog, siránkozik, panaszkodik, sopánkodik, szenveleg, sír, rinyál (szleng), vernyákol (tájnyelvi)

közvélemény-kutatás

főnév
 • demoszkópia (idegen)

következik

ige
 • folytatódik, sorra kerül, helyébe lép, felvált
 • közeledik, közelít, küszöbön áll, eljön
 • (valamiből): ered, származik, támad, adódik

iga

főnév
 • járom, hám
 • rabság, zsarnokság, rabiga (választékos), szolgaság, rabszolgaság
 • robot (szleng), favágás (bizalmas), gályázás (szleng), gürcölés, gürizés (szleng), kulizás (szleng)

lábal, lábol

ige
 • gázol
 • (tájnyelvi): lót-fut, talpal, talpon van

nyög

ige
 • kínlódik, erőlködik, szenved, gyötrődik, sínylódik, tűr
 • recseg, nyikorog
 • nyögdécsel, nyöszörög, nyöszög (tájnyelvi), siránkozik, sóhajtozik, jajgat, jajveszékel, nyekeg (tájnyelvi), nyögődözik (tájnyelvi)

öltözék

főnév
 • ruházat, gúnya, kosztüm, öltözet, öltöny, ruha, toalett, viselet, szerelés (szleng), cucc (bizalmas)

édeskés

melléknév
 • édeses, cukros
 • émelyítő, geil (bizalmas), csömörletes (régies)
 • csöpögős, szirupos
 • mézesmázos, mézes, hízelgő, finomkodó, behízelgő, affektált, negédes, kényeskedő, édeskedvű (tájnyelvi)

ront

ige
 • koptat, tör, szakít, rongál, elferdít, elértéktelenít
 • (étvágyat): csökkent, gyengít
 • kárt tesz, rombol, pusztít
 • súlyosbít, nehezít
 • megbont
 • bomlaszt, zülleszt, alacsonyít, dekomponál (idegen)
 • megbabonáz, varázsol, megboszorkányoz, igéz, szemmel ver
 • ráront, rátör, rátámad, nekiront
 • ráförmed

pohárszék

főnév
 • konyhaszekrény, kredenc, almárium, tálalószekrény

művelődéspolitika

főnév
 • kultúrpolitika
 • oktatáspolitika

misszionárius

főnév
 • hittérítő, hitszónok, prédikátor, evangélista (idegen), igehirdető

népszokás

főnév
 • néphagyomány, szokás, úzus (szaknyelvi), tradíció

pirkadás, pirkadat

főnév
 • hajnal, hajnalhasadás, hajnalodás, napkelet, hajnalpír, virradat, pitymallat (tájnyelvi), napkelte, derengés, reggeli szürkület, korány (régies)

nagyúr

főnév
 • főúr, hűbérúr (régies), kiskirály, oligarcha (idegen), főnemes, fejedelem, uralkodó
 • padisah, szultán, mogul (régies)

megmenekülés

főnév
 • megszökés, elmenekülés, megmenekedés (tájnyelvi)
 • megszabadulás, kibontakozás

1

ige
 • növekedik, növöget, nőttön-nő, fejlődik, magasodik, nyúlik, nagyobbodik, cseperedik
 • szaporodik, sokasodik
 • gyarapodik, dalmahodik (tájnyelvi)
 • fokozódik, emelkedik, dagad, duzzad, elharapódzik, tágul, bővül, terjed, árad Sz: nő, mint a bolondgomba; úgy nő, mintha húznák
 • (bajusz): pelyhedzik
 • serken, zsendül, terem, szálasodik, tenyészik, burjánzik, hajt
 • keletkezik, fejlődik

poéta

főnév
 • költő, versíró, rímfaragó
 • dalnok, lantos, lírikus