megtűr szinonimái

ige
 • eltűr, elvisel, elszenved, kibír
 • tolerál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ródlizik

ige
 • szánkázik, szánkózik

kibontakozik

ige
 • kibontja magát, kiszabadítja magát, kikászálódik, kifejlik
 • kirajzolódik, előtűnik, megmutatkozik, jelentkezik, kiválik
 • kialakul, kiformálódik, kifejlődik, kivirágzik, megizmosodik, beérik, kiforr, kifejtekezik (régies), kifejtőzik (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megtűr szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megnagyít

ige
 • növel, kitágít, kibővít, kiszélesít, megnagyobbít, kiterjeszt, felnagyít, feltupíroz (bizalmas)

lojalitás

főnév
 • hűség, állhatatosság, ragaszkodás, kitartás, odaadás, kötődés, szilárdság, tántoríthatatlanság, perszeverancia (idegen), perszisztencia (idegen)

leszázalékolás

főnév
 • rokkant-nyugdíjasítás, rokkantosítás (bizalmas)

krajcároskodik

ige
 • kicsinyeskedik, fukarkodik, garasoskodik

megszed

ige
 • (tájnyelvi): leszed, összegyűjt, leszüretel
 • (tájnyelvi): megtölt
 • (tájnyelvi): lefölöz
 • (megszedi magát): meggazdagodik, meggazdagszik, meggazdagul, megtollasodik (bizalmas), megvagyonosodik, megszerzi magát (tájnyelvi), megboldogodik (tájnyelvi), jómódba jut, vagyont szerez, megpelyhesedik (tájnyelvi)

misszionárius

főnév
 • hittérítő, hitszónok, prédikátor, evangélista (idegen), igehirdető

zsákmány

főnév
 • hadizsákmány, fogás, préda, harács, szerzemény, ragadmány (régies), konc, szajré (szleng)
 • trófea
 • áldozat, martalék

kiterjedés

főnév
 • nagyobbodás, szélesedés, bővülés, tágulás, nyúlás, dilatáció (idegen)
 • dimenzió
 • nagyság, méret, terjedelem, extenzió (idegen), formátum

kirekeszt

ige
 • kizár, kicsuk, elrekeszt
 • kiszorít, kitilt, kitaszít, kitagad, kiátkoz, kiközösít, kiutasít, távol tart, eltávolít, korlátoz, mellőz, kihagy, semmibe vesz, kiutál (szleng), kigolyóz (szleng), eliminál (idegen)

hátvéd

főnév
 • utóvéd, utóhad, utócsapat, végsereg (régies)
 • védő, védőjátékos, bekk (régies)

kombájn

főnév
 • arató-cséplő gép
 • bányakombájn

mosdik

ige
 • mosakodik, mosakszik, tisztálkodik, fürdik, zuhanyozik
 • (bizalmas): mosakszik, magyarázkodik, mentegetőzik, exkuzálja magát

nemzetgazdaság

főnév
 • államgazdaság, makroökonómia (szaknyelvi)

csibehúr

főnév
 • tehénabrak (tájnyelvi), tikhúr (tájnyelvi)

problematikus

melléknév
 • kétséges, vitatható, kétes, bizonytalan, kérdéses, megoldatlan, homályos, eldöntetlen, kialakulatlan, meggondolkoztató, félreérthető, meg nem erősített, ingatag, rendezetlen, ambivalens (idegen)

összegöngyöl

ige
 • összetekercsel, összeteker, felteker, összecsavar, összesodor, összepödör, összehajt, begöngyöl, bebugyolál, beburkol

megünnepel

ige
 • megül, megtart, megemlékezik
 • lakomát tart, ünnepséget rendez

meglóg

ige
 • (bizalmas): eltávozik, ellóg (bizalmas), elmenekül, elfut, elszökik, angolosan távozik, lelép, meglép (bizalmas), megpattan (bizalmas), lelécel (bizalmas), dobbant (bizalmas), elkotródik, felszívódik (szleng), megszökik, elillan, eliszkol, olajra lép (szleng), kereket old, megugrik (bizalmas), elpárolog (bizalmas), elpucol (bizalmas)

mészégető

főnév
 • mészkemence

örömujjongás

főnév
 • örömrivalgás, örvendezés, üdvrivalgás, ováció, eufória

mellékelt

melléknév
 • csatolt, hozzácsatolt

lyuk

főnév
 • rés, nyílás, hézag, pórus, lyukacs, ablak (szaknyelvi)
 • furat, fúradék (régies), perforáció
 • üreg, verem, gödör, barlang
 • odú, vacok, tanya, kotorék
 • (pejoratív): lakás, odú, zug

mind I.

névmás
 • mindegyik, mindenik (tájnyelvi), mindmegannyi, mindahány, mindannyi, egytől egyig, összes, valamennyi, egy lábig (tájnyelvi), egy szálig, valahány, minden, mindenki, mindnyájan, csupa

összefoglal

ige
 • összegez, rekapitulál (régies), kodifikál (idegen), summáz, rezümál (idegen), kivonatol, sűrít, tömörít
 • (régies): egybefoglal, összefog