paralízis szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): gyermekbénulás
 • bénulás, hűdés (régies), szélhűdés (régies)
 • tehetetlenség, bénultság, cselekvőképtelenség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lehervad

ige
 • lekonyul, lekókad, elfonnyad
 • lehull
 • szertefoszlik, megsemmisül, eltűnik, semmibe vész
 • (bizalmas): elkedvetlenedik, elszontyolodik, elcsügged, elbágyad

organizál

ige
 • szervez, létrehoz, megteremt, megalkot, megalakít
 • rendszerez, rendez, osztályoz, kategorizál, szisztematizál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a paralízis szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összekuporgat

ige
 • összegyűjt, összespórol (bizalmas), megspórol (bizalmas), megtakarít, félretesz, összekotor (bizalmas), összerak, összerakosgat

nyakal

ige
 • (szleng): iszik, vedel (szleng), piál, részegeskedik
 • (tájnyelvi): ver, üt

némileg

határozószó
 • valamennyire, valamelyest, bizonyos fokig, kissé, kevéssé, részben
 • némiképp, némiképpen

mesterkéletlen

melléknév
 • keresetlen, cikornyátlan, egyszerű, természetes, ösztönös, naiv, fesztelen, világos, szerény, könnyed, őszinte, hamisítatlan, hétköznapi, közvetlen, nyílt, ártatlan, leplezetlen, valódi, szókimondó, tiszta, gyermeki, spontán

palatínus

főnév
 • nádor
 • palotagróf (régies)

pohárszék

főnév
 • konyhaszekrény, kredenc, almárium, tálalószekrény

meggyógyul

ige
 • felgyógyul, felépül, kigyógyul, lábra áll, talpra száll (tájnyelvi), rendbe jön, megmarad (tréfás), erőre kap, kikupálódik (tájnyelvi), megjobbadul (tájnyelvi), helyrejön
 • (seb): begyógyul, összeforr, beforr, összenő

megcsókol

ige
 • csókot ad, csókot nyom (valamire), lesmárol (szleng), apol (régies), megapol (tájnyelvi)
 • megpuszil, puszit ad

kificamodik

ige
 • kiugrik, kifordul, kimegy a helyéből, megrándul, kirándul, kibicsaklik, csikkan (régies), marjul, megmarjul (tájnyelvi), kimarjul (tájnyelvi), kicsuklik (tájnyelvi), kificamlik (tájnyelvi), kiszeglik (tájnyelvi), fitorodik (tájnyelvi)
 • elferdül, eltorzul

megment

ige
 • biztonságba helyez, talpra állít, megszabadít, kiszabadít, kiragad, visszahoz
 • megóv, megoltalmaz, megvéd, megkímél

potom

melléknév
 • kis összegű, olcsó, potya, bagó (bizalmas), csekély, jelentéktelen
 • (régies): hiábavaló, haszontalan, semmirekellő

realitás

főnév
 • valóság, tény, való, hitelesség
 • igazság

érződik

ige
 • érzékelhető, észrevehető, érzik, átsüt

szokás

főnév
 • hagyomány, tradíció, megszokás, közszokás, gyakorlat, úzus (régies), divat, módi, konvenció (szaknyelvi)
 • cselekvésmód, habitus, allűr (idegen), tempó, modor, manír (idegen), életmód

sportember

főnév
 • sportoló, versenyző
 • sportbarát, sportrajongó

paraszt I.

főnév
 • földműves, földművelő, pór (régies), gazdálkodó, gazda, farmer, szántóvető (régies) Sz: csépre, kapára termett ember
 • (régies): jobbágy
 • (durva): bunkó, tahó (bizalmas), fajankó, prosztó (szleng)
 • (bizalmas): gyalog (sakkban)

összegöngyöl

ige
 • összetekercsel, összeteker, felteker, összecsavar, összesodor, összepödör, összehajt, begöngyöl, bebugyolál, beburkol

petróleumlámpa

főnév
 • ligroinlámpa (régies)

sorjázik

ige
 • sorakozik, áll, található, van

paszomány

főnév
 • paszománt (régies), zsinór, zsinórozás, zsinórdísz, sujtás (régies), vitézkötés (régies), szalag

nyikorog

ige
 • csikorog, nyekereg, recseg
 • (bizalmas): cincog
 • nyafog, nyöszörög

pirula

főnév
 • tabletta, pilula, labdacs (régies), pasztilla, kapszula, drazsé

spekulál

ige
 • gondolkodik, elmélkedik, töpreng, okoskodik, töri a fejét, sántikál (valamiben), latolgat, fontolgat, mérlegel
 • habozik, bizonytalankodik
 • számítgat, tervezget
 • üzérkedik, nyerészkedik, kereskedik, számítgat, seftel