munkanélküli szinonimái

főnév
 • foglalkozásnélküli, állástalan, állásnélküli, keresetnélküli, facér (bizalmas), kenyértelen (tájnyelvi)

munkanélküli szinonimái

melléknév
 • állástalan, dologtalan, tétlen, munkátlan, munkakerülő
 • semmittevő, lusta, rest, henye

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összekever

ige
 • összevegyít, összekavar, összehabar, összekutyul (bizalmas), összeelegyít, összezamicskál (tájnyelvi)
 • felráz
 • összedobál, felforgat, összezavar
 • összetéveszt, felcserél, elcserél, összecserél, összezavar, összekavar, összezagyvál, összekuszál, összegabalyít, konfundál (választékos)

hadászat

főnév
 • stratégia, hadművészet, hadtudomány
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a munkanélküli szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

minduntalan

határozószó
 • lépten-nyomon, gyakran, folyvást, folyton, folytonosan, folyton-folyvást, egyre-másra, furtonfurt (régies), derűre-borúra, sűrűn, mindegyre, váltig, unos-untalan, csak, mindig, egyre

meghatottság

főnév
 • megilletődés, elérzékenyülés, megindultság, elfogódottság, felindulás, megrendülés

megdöbbentő

melléknév
 • meghökkentő, meglepő, döbbenetes, megrendítő, lesújtó, fejbeverő, drámai, elképesztő, mellbevágó, megbotránkoztató, megrázó, kísérteties, borzasztó, felháborító, botrányos, hajmeresztő, gyalázatos, rettenetes, elrémítő, irtózatos, irtóztató

lerak

ige
 • letesz, lemálház, lehelyez
 • (aknát): telepít, elhelyez
 • (sínt): lefektet
 • leszállít (járműről)
 • (ruhát): levesz, levet
 • (vizsgát): letesz
 • (tájnyelvi): lehord (bizalmas), lepocskondiáz (pejoratív), odamond (valakinek)

mosdótál

főnév
 • lavór (bizalmas), mosdócsésze, kézmosó

nóvum

főnév
 • újdonság, újság, új, novitás (idegen)

középpont

főnév
 • központ, centrum, székhely, mag
 • gyújtópont (szaknyelvi), fókusz (szaknyelvi)
 • sejtmag (szaknyelvi)
 • lényeg, magva (valaminek)

körönd

főnév
 • körtér

ideál

főnév
 • eszmény, eszménykép, minta, mintakép, példakép
 • imádott, kedves, szerelmes, az igazi

kuruzsol

ige
 • ráolvas, vajákol, javasol (régies), bájol (tájnyelvi), bűbájoz (tájnyelvi)
 • gyógyít

nyerít

ige
 • (ló): nyihog, nyeheg, nyihaház
 • (pejoratív): vigyorog, viháncol, vihog, röhög

oszt

ige
 • bont, választ, tagol, elapróz, elvagdal, megfelez, felnégyel, darabol, parcelláz, felszeletel, szétválaszt, szakít
 • adagol, porcióz (idegen), juttat, részeltet, részesít, szolgáltat, osztogat, kioszt, szétoszt, kimér, adományoz, ajándékoz, adakozik, ad, mér
 • kategorizál, csoportosít, besorol, rangsorol, kartotékol (szaknyelvi), elrendez

dugul

ige
 • eltömődik, betömődik, bezáródik, elzáródik

ritka

melléknév
 • ritkás, gyér, szórványos, elszórt
 • kiváló, nagyfokú
 • párját ritkító, páratlan, rendkívüli, különleges, kivételes, egyedülálló, egyedüli, ritkaságszámba menő, nem mindennapi Sz: ritka, mint a fehér holló

pirul

ige
 • vörösödik, pirosodik, ég az arca, irul-pirul, pironkodik
 • restelkedik, szégyenkezik, átall, szégyenedik (régies)
 • barnul, pörkölődik, sül

munkaszünet

főnév
 • szabadság, pihenés, pihenő, hétvége, víkend, ünnep
 • szünet, leállás, fájront (régies)

minap

határozószó
 • nemrég, nemrégiben, múltkor, tegnap, minapságban (tájnyelvi), minapában, a napokban

nekiszalad

ige
 • nekifut, nekilendül, nekiiramodik
 • beleszalad, nekirohan, nekihajt, nekimegy, nekiütközik, egymásba szalad, nekiütődik, hozzáverődik, hozzávágódik

petróleumfőző

főnév
 • petrofor (idegen)

náció

főnév
 • (régies): nép, nemzet, lakosság
 • (pejoratív): fajta, szerzet, népség

megkegyelmez2

ige
 • (tájnyelvi): önöz, magáz

nesztelen I.

melléknév
 • zajtalan, halk, néma, hangtalan, csendes, zörejmentes, szótlan, hallgatag

pipereszappan

főnév
 • mosdószappan, szagos szappan