könyvelés szinonimái

főnév
 • könyvvitel, könyvvezetés, könyvelőség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ármánykodik

ige
 • fondorlatoskodik, fondorkodik, fondorog (régies), intrikál, cselt sző, összeesküszik, cselt vet, áskálódik, csalárdkodik, machinál (bizalmas), mesterkedik, alattomoskodik, mószerol (szleng) Sz: kígyókövet fúj (valaki ellen); fújja a hályogkövet; főzi a kapcát

nemzeti

melléknév
 • hazafias, honszerető (választékos), nacionális (választékos)
 • nacionalista (pejoratív)
 • hazai, honi, belföldi
 • őshonos
 • országos, állami
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a könyvelés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kompót

főnév
 • befőtt
 • gyümölcssaláta

kevesell

ige
 • fitymál, kevésnek tart, csekélyell (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kevésre becsül, lebecsül, kicsinyel

kéregető

melléknév, főnév
 • alamizsnás, koldus, kolduló, somfordi (tájnyelvi), sunda, tarháló (szleng), pumpoló (szleng), tarhás (szleng), lejmoló (szleng)

járás

főnév
 • menés, mendegélés, haladás, gyaloglás, séta, mozgás, lépés, kullogás, ballagás, kutyagolás, billegés, baktatás, kószálás, vándorlás, kódorgás, kóricálás
 • közlekedés, utazás
 • út, pálya, ösvény, csapás, menet
 • mozgásirány
 • távolság
 • működés, üzemelés, forgás, keringés
 • terület, kismegye

kórus

főnév
 • énekkar, kar, énekegyüttes, dalárda, dalkör (régies)
 • kórusmű
 • karzat

lábal, lábol

ige
 • gázol
 • (tájnyelvi): lót-fut, talpal, talpon van

terv

főnév
 • cél, célkitűzés, elképzelés, elgondolás, koncepció, szándék, számítás, ötlet, idea, kitalálás, kiagyalás, agyszülemény
 • program, projektum (régies), projekt (idegen)
 • tervrajz
 • javaslat, javallat, kezdeményezés, indítvány, tervezet, propozíció (régies), tipp (bizalmas), elaborátum (idegen), vázlat, fogalmazvány, előszándék (tájnyelvi)
 • munkaterv, munkaprogram

hónalj

főnév
 • hajlat
 • (szaknyelvi): (növényé) tőhajlat

hírharang2

főnév
 • japán harangvirág, nyári harang, óriás harangvirág

felakaszt, fölakaszt

ige
 • felfüggeszt, fellógat, biggyeszt, bigyerít (régies), eltesz, felrak
 • feltűz
 • felköt, kivégez Sz: a vármegye temette el; a pénteki kolbász megakad a torkán; csak el nem kerülheti a szálfát; ég és föld között lakik; egy poltúrán vették nyakravalóját; elszalad a nyúl a lába alatt; eltemetik szemfedél nélkül; felemelik a polcra; felfűzik, mint a kopót; felhágott a lépcsőn, de le nem jöhetett; felkötik a búfelejtőre; felmagasztalják az ég felé; felviszik a fellegvárba; főbíró prédikál a temetésén; fogasra akad; hóhér falatja lett; hosszabb lett, mint azelőtt volt; hosszú betűt csinálnak belőle; hurokra akad a torka; kiteszik a szellőre; kivitték száradni az akasztófára; kivitték, de a fán felejtették; lajtorján megy a sírba; létrán megy a másvilágra; más köti fel neki a nyakravalót; megette a hóhér; megfúlt a hóhér madzagján; megterhelte a fát; nem éri a lába a földet; olyan magasra emelik, hogy el sem érhetni; összeadja a hóhér a köteles lányával; ország-világ láttára felmagasztalják; szél hányogatja a cserfán; szél fújja a talpát; vezetni kell a sírba

hűbéres

főnév
 • vazallus, csatlós
 • alattvaló, jobbágy

lárma

főnév
 • zaj, hangzavar, ricsaj, zsivaj, zenebona, lármázás, zajongás, zsibongás, kiabálás, ordítozás, zsibvásár, gajd (régies), zajgás (régies), kravál (régies), zsinat (tájnyelvi), csáré (tájnyelvi), csatazaj, csataj (tájnyelvi), derendóc (tájnyelvi), zsivogás (régies)
 • veszekedés, verekedés, perpatvar, patália, hajcihő, ramazúri, ribillió, kutyalakodalom (tájnyelvi), aréna (szleng)
 • (régies): riadó, riasztás, riadalom

letér

ige
 • (útról): lefordul, lekanyarodik, elkanyarodik
 • levág

áram

főnév
 • villanyáram, villany, villamosság, elektromos áram, elektromosság, villanyerő
 • (régies): áramlás, áramlat

munkakönyv

főnév
 • cselédkönyv (régies)

megment

ige
 • biztonságba helyez, talpra állít, megszabadít, kiszabadít, kiragad, visszahoz
 • megóv, megoltalmaz, megvéd, megkímél

köpcös

melléknév
 • vaskos, zömök, tömzsi, kövérkés, testes, korpulens, pocakos, potrohos, tömött (bizalmas), gömböc (bizalmas), duci (bizalmas), döme (tájnyelvi), dömösz (tájnyelvi)

kombájn

főnév
 • arató-cséplő gép
 • bányakombájn

kritérium

főnév
 • ismérv, ismertetőjel, ismertetőjegy, jegy, sajátosság, jelleg, jellegzetesség, jellemző, karakterisztikum (idegen)

megkarmol

ige
 • összekarmol, megmar, megkarcol, megkapar, karcolást ejt (választékos), elkörmöz (tájnyelvi), megcsikor (tájnyelvi), megkarimzsál (tájnyelvi), megkörmöz (tájnyelvi), megkörmöl (tájnyelvi)

kötőgép

főnév
 • hurkológép

kibélel

ige
 • kitöm, kinemezel, béléssel ellát
 • kitölt

kurva

főnév
 • (durva): prostituált, örömlány (választékos), hivatásos, szajha, kokott (régies), utcalány, utcanő, ribanc (durva), némber, kurtizán (választékos), hetéra (választékos), szuka (durva), cafat, céda, rongy, lotyó (durva), ringyó (durva), rima (tájnyelvi), sarkcsillag (szleng), cafka (szleng), ágybetét (szleng), darab (szleng), kuruc (szleng), ká (szleng), fürdős (szleng), kéjnő (régies), kéjhölgy (régies)
 • (jelzőként): gyalázatos, szörnyű, rettenetes

meglevő

melléknév
 • létező, valóságos, fennálló, tényleges, valódi, hiteles, való, igazi
 • mostani, mai, adott, konkrét