másfél szinonimái

számnév
 • egy és fél, kettedfél (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

karikaláb

főnév
 • ó-láb, lőcsláb (tájnyelvi), görbe láb

vezetés

főnév
 • hajtás, sofőrködés
 • útmutatás, kalauzolás
 • irányítás, igazgatás, kormányzás, vezénylet, vezérlet, parancsnokság
 • (intézményé): felügyelet, felvigyázat
 • ellenőrzés, kontroll
 • ügyvitel, adminisztráció, intézés
 • előny, fór (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a másfél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lökés

főnév
 • taszítás, dobás, vetés, lendítés
 • ösztönzés, indítás, indíttatás, hajtóerő, löket (tréfás), impulzus (szaknyelvi), stósz (bizalmas), motiváció, rukk (idegen)
 • injekció (bizalmas)

kulturált

melléknév
 • civilizált, művelt, kifinomodott, kifinomult, pallérozott, csiszolt, finom, iskolázott, tanult, képzett

középfok

főnév
 • komparatívusz (szaknyelvi)

kiszárad

ige
 • kiürül, kiapad, elapad, kimerül
 • felszárad, elpárolog, elgőzölög
 • kiég, felperzselődik, kiszikkad, kisül, kiaszik, elpörked (tájnyelvi), kifuvakodik (tájnyelvi)
 • aszalódik, összeaszik, összezsugorodik, elsorvad, elsenyved, elfonnyad, eltöpped (tájnyelvi)

malackodik

ige
 • maszatol, pancsol, pacsálkodik (tájnyelvi)
 • disznólkodik, illetlenkedik, trágárkodik, szemérmetlenkedik

megkérd, megkérdez

ige
 • érdeklődik, tudakol, megtudakol, meginterjúvol, kérdez, kérdezősködik, kérdezget, faggatózik, puhatol, firtat, feszeget, tudakolózik (választékos), megtudakoz, appellál (régies), interpellál (szaknyelvi), elkérdez (tájnyelvi), felkérd (tájnyelvi), megtudokál (tájnyelvi)(valakinek)

végtelen III.

főnév
 • végtelenség
 • korlátlanság
 • világmindenség, világűr

képviselő II.

főnév
 • honatya, városatya, törvényhozó, szenátor, reprezentáns, felhatalmazott, deputátus (idegen), mandatárius (idegen), ablegátus (idegen), követ, küldött, kiküldött, exponens, delegátus (idegen), szószóló, szóvivő, közvetítő, közbenjáró, prókátor (régies), ügyvivő, megbízott

kecses

melléknév
 • bájos, könnyed, finom, kifinomult, sikkes, törékeny, légies, filigrán, szilfid (régies), gracilis (idegen), graciőz (idegen), ékes (tájnyelvi), kecsteli (régies)

gránátalma

főnév
 • pomagránát (régies)

kevesell

ige
 • fitymál, kevésnek tart, csekélyell (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kevésre becsül, lebecsül, kicsinyel

megnyilatkozás

főnév
 • kijelentés, beszéd, közlés, állásfoglalás, nyilatkozat, véleménynyilvánítás, kifejezési forma, manifesztáció (idegen), megnyilvánulás, reveláció (idegen), kinyilvánítás, megjegyzés, közzététel, bemutatás

menza

főnév
 • étkező, étkezde, vályú (szleng), zabálda (szleng), kajálda (szleng)

bojler

főnév
 • forróvíz-tároló, melegvíz-tároló, vízmelegítő, autogejzír (régies)
 • gázbojler, villanybojler

ösztöndíjas

melléknév, főnév
 • segédpénzes (régies), stipendista (régies)

nyakal

ige
 • (szleng): iszik, vedel (szleng), piál, részegeskedik
 • (tájnyelvi): ver, üt

masíroz

ige
 • menetel, marsol (tájnyelvi), vonul

lojalitás

főnév
 • hűség, állhatatosság, ragaszkodás, kitartás, odaadás, kötődés, szilárdság, tántoríthatatlanság, perszeverancia (idegen), perszisztencia (idegen)

megfeszített

melléknév
 • (munka): intenzív, kemény, lázas, fokozott

névleges

melléknév
 • látszólagos, jelképes, szimbolikus, fiktív, metaforikus, példázatos, parabolikus, képletes, formális
 • megközelítő

megakad

ige
 • elakad, megreked, megfeneklik, beleakad, megszorul, beékelődik, megbénul
 • eldugul
 • megáll, leáll, megtorpan, megrekken (régies)
 • stagnál
 • belesül, belezavarodik, megbicsaklik, elcsuklik
 • fennakad, megütközik, megbotránkozik, kiakad (szleng)

különc

főnév, melléknév
 • különcködő, excentrikus, extravagáns, csodabogár, magának való, bogaras ember, holdkóros Sz: különös, mint a fokhagymamártás, spirituszba kellene tenni

meghátrál

ige
 • visszavonul, visszafordul, megfutamodik, elmenekül, elfut, visszakozik, kitér, visszahúzódik, visszariad, visszahökken, visszaretten, visszahőköl, megtorpan, visszatorpan (régies), retirál (régies), deferál (idegen), kapitulál (szaknyelvi), takarodót fúj, visszatáncol, visszalép, elszelel, behódol, beadja a derekát, enged, megadja magát, elszáll a bátorsága, meghunyászkodik

növényzet

főnév
 • növényvilág, növénytakaró, flóra (szaknyelvi), vegetáció (szaknyelvi)