megcsókol szinonimái

ige
 • csókot ad, csókot nyom (valamire), lesmárol (szleng), apol (régies), megapol (tájnyelvi)
 • megpuszil, puszit ad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elhibázott

melléknév
 • hibás, helytelen, téves, elrontott, eltévesztett, elvétett (választékos), elpuskázott (bizalmas), eltolt (bizalmas), félresikerült, elfuserált (bizalmas), ellőtt (bizalmas), elszúrt (bizalmas), sikertelen, rossz

ezalatt

határozószó
 • időközben, eközben, ezenközben, közben, addig
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megcsókol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

már

határozószó
 • immár (választékos), immáron (tájnyelvi)
 • valamikor, régebben, egykor
 • tudniillik, mármint, azaz, vagyis

lanka

főnév
 • lejtő, domboldal, hegyoldal, ereszkedő, bigecs (régies), lonka (régies)

kurrens I.

melléknév
 • közkedvelt, közkeletű, népszerű, keresett, kelendő, felkapott (bizalmas), kapós (bizalmas), fogyós (tájnyelvi)
 • divatos, frekventált, menő (szleng), látogatott

kockáztat

ige
 • kockára tesz, veszélyeztet, reszkíroz (bizalmas), rizikózik (idegen), hazardíroz (idegen)

megad

ige
 • juttat, nyújt, szolgáltat
 • megítél, megszavaz
 • engedélyez, megenged
 • megfizet, visszafizet, kifizet, megtérít, törleszt, visszaad
 • (információt): feltüntet, megállapít, közöl
 • (megadja magát): behódol, meghódol, felad (harcot)
 • (feladatot): meghatároz, előír, megszab

megrokkan

ige
 • megnyomorodik, megcsonkul, megsántul
 • összeesik, összerogy, megroppan, megdől

vétek

főnév
 • mulasztás, hiba, botlás, ballépés, bűn, bűntett, vétség, culpa (idegen), istenkísértés, törvénysértés, törvényszegés, törvénytelenség, deliktum (régies)

kézbesít

ige
 • átad, eljuttat, átnyújt, meghoz, odaad, továbbad, továbbít, közvetít, kiad, kiszolgáltat

kereskedő

főnév
 • üzletember, nagykereskedő
 • kiskereskedő, viszonteladó, kalmár, boltos, kufár, nepper, kupec, tőzsér (régies), kofa, szatócs (régies), vásáros, vándorkereskedő, házaló, árucserélő, liferáns (idegen), üzér
 • elárusító, árus, eladó
 • üzletkötő

gyón, gyónik

ige
 • megvall, beismer

kifogásol

ige
 • beleköt, fennakad, nehezményez, sérelmez, rosszall, kritizál, bírál, inkriminál, kifogása van (valami ellen), kifogást emel (valami ellen), szóvá tesz, panasza van, panaszt emel (valami ellen), hiányol, helytelenít, felpanaszol, kivetnivalót talál, óvást emel, becsmérel

megtanul

ige
 • elsajátít, memorizál, bemagol, bevág (bizalmas), besulykol, begyakorol, beszuflál (tájnyelvi), beemléz (régies), betanul, beszed (szleng), átvesz
 • fölvesz, megszokik
 • felfog, megért, rájön

mindenképpen

határozószó
 • mindenképpen, mindenhogyan, minden módon, akármiképp
 • okvetlenül, feltétlenül, mindenáron, hatra-vakra, nyakra-főre

bőregér

főnév
 • denevér, bőrmadár (tájnyelvi), szárnyasegér (tájnyelvi), tendenevér (régies), púpdenevér (régies), ciciegér (tájnyelvi), estilapatyika (tájnyelvi), tündelevény (régies)

pari

főnév
 • névérték, paritás (szaknyelvi), egyenérték

nyüves

melléknév
 • (tájnyelvi): férges, tetves (állat)

megdicsőülés

főnév
 • apoteózis (idegen), felmagasztosulás, felmagasztaltatás

maliciózus

melléknév
 • rosszmájú, rosszindulatú, rosszhiszemű, gúnyos, gunyoros, gúnyolódó, csípős, vicces, csúfondáros, fullánkos, pimasz, csipkelődő, fölényes, lenéző, kárörvendő, kaján, maró, epés, szatirikus, szarkasztikus (választékos)

megközelítőleg

határozószó
 • hozzávetőleg, körülbelül, kb., megközelítően, közel, nagyjából, majdnem, idestova, csaknem, cirka (bizalmas), félig-meddig, többé-kevésbé, hevenyészve, durván, approximatíve (idegen), tél-túl (tájnyelvi)

nyomaszt

ige
 • aggaszt, ránehezedik, terhel, nyom, elnehezít, szorongat, megszorít, korlátoz
 • lehangol, elcsüggeszt, elszomorít, elkedvetlenít, deprimál, kedvét szegi (valakinek), lesújt Sz: a lelkére nehezedik (valakinek)

megfeszül

ige
 • meghúzódik, kifeszül

lázong

ige
 • zajong, zúg
 • mozgolódik, nyugtalankodik, hőbörög, háborog, zavarog, morog, lázadozik, zúgolódik, forrong, revoltál (régies), skallíroz (régies)

megnyugtató

melléknév
 • biztató, derűs, bátorító, bizalmat keltő, reményteljes
 • kellemes, jóleső, kielégítő, csillapító, pihentető, mérséklő, békés, csendes

nyúlfarknyi

melléknév
 • rövid, kurta
 • kevés, csekély