maliciózus szinonimái

melléknév
 • rosszmájú, rosszindulatú, rosszhiszemű, gúnyos, gunyoros, gúnyolódó, csípős, vicces, csúfondáros, fullánkos, pimasz, csipkelődő, fölényes, lenéző, kárörvendő, kaján, maró, epés, szatirikus, szarkasztikus (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

porlaszt

ige
 • légneműsít (szaknyelvi), elgázosít, elpárologtat, permetez
 • porít, porrá zúz, pulverizál (szaknyelvi), őröl, aprít

tény

főnév
 • valóság, igazság, tényállás, konkrétum, faktum (régies), bizonyosság, adat, körülmény, dolog, megtörtént dolog, realitás
 • állítás, tétel
 • megállapítás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a maliciózus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

liberalizmus

főnév
 • szabadelvűség, szabadgondolkodás
 • engedékenység, elnézés, türelem, tolerancia
 • (régies): nagyvonalúság, bőkezűség

köztársasági

melléknév
 • republikánus (idegen)
 • köztársaságpárti

kötél

főnév
 • zsinór, zsineg, spárga
 • akasztás
 • drótkötél, sodrony
 • (régies): pányva, vetőhurok
 • (régies): kötelék

kirendeltség

főnév
 • képviselet, lerakat, fiók, delegáció
 • külképviselet, misszió

madzag

főnév
 • spárga, zsineg, zsinór, kötözőzsineg, spagóca (bizalmas)

meghámoz

ige
 • megtisztít, megtisztogat, lehámoz, lehéjaz, hánt, lehánt, lehántol, meghánt (régies), meghéjaz (régies), levesz, leszed, lehúz, eltávolít, megpucol (bizalmas)
 • (tájnyelvi): megver, elegyenget, eltángál, eldönget, megrak (bizalmas), elagyabugyál, elnáspángol, elnadrágol, kioszt (bizalmas), ellátja a baját, elhegedüli a nótáját
 • (szleng): kifoszt, kirabol, kizsebel (bizalmas), levetkőztet (bizalmas), megkopaszt (bizalmas)

vászon

főnév
 • anyag, kelme, pamutszövet, kanavász, gyolcs (régies), szőttes, háziszőttes
 • vitorla
 • vitorlavászon
 • festmény, kép, piktúra (régies), festvény (régies)
 • vetítővászon, vetítőernyő, vetítőfelület

kelés

főnév
 • furunkulus (szaknyelvi), karbunkulus, kelevény (régies), gennyedés, gyűlés (tájnyelvi), tályog, darázsfészek (tájnyelvi), fakadás (tájnyelvi), fakadék (régies), süly (régies)

kárhoztat

ige
 • rosszall, helytelenít, hibáztat, megró, korhol, szidalmaz
 • átkoz, elátkoz, perhorreszkál (idegen)
 • (valamire valakit): ítél, kényszerít

gond

főnév
 • aggodalom, aggály, töprengés, tépődés, vesződség, fejfájás, baj, probléma, nehézség, kényelmetlenség, bökkenő, kellemetlenség, bosszúság, alkalmatlanság, bonyodalom, galiba, nyűg, aggság (tájnyelvi), aj-baj (tájnyelvi), gubanc (szleng), gáz (szleng)
 • nélkülözés, hiány
 • szorgalmatosság (régies), gondosság, alaposság, körültekintés, figyelem, odaadás
 • gondoskodás, törődés

kertész

főnév
 • kertépítő, kertmívelő (régies)

megkísérel

ige
 • próbál, megpróbál, kipróbál, megpróbálkozik, tesz egy próbát, belefog, belebocsátkozik, megkockáztat, ízlel (régies), megvizsgál (régies), megkísért (régies), kísérletet tesz(valamivel)

mellékvonal

főnév
 • szárnyvonal, szárnyvasút, elágazás, leágazás
 • (telefon): mellékállomás, alállomás, mellék

bizalmi I.

melléknév
 • bizalmas, magántermészetű, magánjellegű, magán-, privát, egyéni, zártkörű, személyes, belső, intim, diszkrét

összekuporgat

ige
 • összegyűjt, összespórol (bizalmas), megspórol (bizalmas), megtakarít, félretesz, összekotor (bizalmas), összerak, összerakosgat

nevez

ige
 • nevet ad, keresztel, elnevez
 • szólít, hí (régies), hív (valaminek), címez, nevén szólít
 • mond, titulál, jelöl, minősít
 • benevez, jelentkezik, pályázik, indul, startol (bizalmas)

mammon

főnév
 • pénz, gazdagság
 • nyereségvágy

levélszekrény

főnév
 • postaláda, levelesláda, postaszekrény, szekrény, levélgyűjtő szekrény

megdicsőít

ige
 • felmagasztal, feldicsér, kitüntet, megjutalmaz, piedesztálra emel

nemeslevél

főnév
 • címerlevél (régies), armális (régies), kutyabőr (tréfás), nemesi oklevél

masíroz

ige
 • menetel, marsol (tájnyelvi), vonul

kulacs

főnév
 • csutora, csobolyó (régies), gula (régies), klipiklapatórium (tájnyelvi), kotyogó (tájnyelvi), fagyurka (tájnyelvi)

megfen

ige
 • megélesít, megköszörül

névadás

főnév
 • elnevezés, keresztelés