megközelítőleg szinonimái

határozószó
 • hozzávetőleg, körülbelül, kb., megközelítően, közel, nagyjából, majdnem, idestova, csaknem, cirka (bizalmas), félig-meddig, többé-kevésbé, hevenyészve, durván, approximatíve (idegen), tél-túl (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csipkéz

ige
 • recéz, cakkoz, rovátkol

publicista

főnév
 • újságíró, közíró, hírlapíró, riporter, zsurnaliszta (pejoratív), firkász (pejoratív)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megközelítőleg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megemészt

ige
 • feldolgoz
 • leküzd, túljut (valamin), felemészt, felhasznál
 • elkölt (régies), fogyaszt (régies), elfogyaszt (régies)
 • elsajátít, megtanul, megért, magáévá tesz
 • (tűz): elhamvaszt, eléget
 • tönkretesz, elpusztít, megsemmisít
 • (tájnyelvi): elemészt, megöl, pusztít, megmérgez

lélegzés

főnév
 • légzés, lélegzetvétel, respiráció (szaknyelvi), lehelés (régies)
 • pihegés, szuszogás, szusz, szusszanás

ledönt

ige
 • lerombol, letarol, letaszít, lelök, fellök, lesodor, lever, elfektet, leduvaszt (tájnyelvi), ledűt (tájnyelvi), lekalamol (tájnyelvi)
 • elbuktat, megdönt

költemény

főnév
 • vers, versezet, versike, poéma (régies), zengzet (régies), zönge (régies), versemény (régies), klapancia (régies), mese (régies), verselmény (pejoratív), zöngemény (pejoratív)
 • hazugság, valótlanság, kitalálás, mesebeszéd, szóbeszéd (választékos), mendemonda (régies), koholmány, alaptalan hír

meghódít

ige
 • elfoglal, bevesz, birtokba vesz, megszerez, lerohan, leigáz, megszáll, gyarmatosít, megdönt
 • legyűr, lever, megver, felmorzsol (választékos), porrá zúz, szolgaságba dönt (választékos), rabigába dönt (választékos), leküzd
 • felülkerekedik, diadalmaskodik, legyőz, győzedelmeskedik, diadalt ül (választékos), úrrá lesz, véghezvisz (választékos), győzelmet arat (választékos)
 • megigéz, lenyűgöz, lebilincsel, elbűvöl, elbájol, elvarázsol, elkápráztat, elragad, megbabonáz, megejt, rabul ejt (választékos), elnyer (választékos), behálóz, foglyul ejt (választékos), megfőz (bizalmas), befűz (szleng)

mélyed

ige
 • süllyed, süpped, merül, alábbszáll, ereszkedik
 • fúr, váj, ás, túr, szánt, kapar
 • elmélkedik, gondolkodik, tűnődik, meditál, elgondolkodik, végiggondol

visszavisz

ige
 • visszacipel, visszaad, visszajuttat, visszaszállít
 • helyre tesz, helyrerak, visszahelyez
 • visszavezet, visszakalauzol
 • eredeztet, származtat, redukál

kikiabál

ige
 • lekiabál, kiszól, kiordít, kikurjant, kiüvölt, kikiáltoz (régies), kikurjál (tájnyelvi)
 • (régies): kihirdet, kidobol, kitrombitál
 • elhíresztel, szétkürtöl, elpletykál, kipletykál (bizalmas)

kiemelkedik

ige
 • kidomborodik, kidudorodik, kiugrik, kiáll
 • kiválik, előtűnik, felbukkan
 • felemelkedik, felküzdi magát
 • kitűnik, kimagaslik, kimagasodik, felülmúl, predominál (idegen), dominál (idegen)

hallatlan I.

melléknév
 • rendkívüli, hihetetlen, szokatlan, elképesztő, példátlan, meglepő, szenzációs (bizalmas), páratlan, szörnyű, rettenetes, borzasztó, hajmeresztő, égbekiáltó, észbontó
 • érthetetlen, felfoghatatlan, váratlan, elkerülhetetlen

kisebbrendű

melléknév
 • alacsonyabb rendű, jelentéktelenebb

merít

ige
 • mer, szed, kanalaz
 • kiemel, kivesz, felhúz
 • márt, áztat
 • alábuktat, megmerít, elsüllyeszt
 • (választékos): döf, szúr, bök, márt (választékos)
 • (valahonnan): átvesz, kap

mutatkozik

ige
 • látszik, megjelenik, előtűnik, előbukkan, előáll, érzékelhető, mutatózik (tájnyelvi)
 • ígérkezik, bizonyul, kínálkozik, várható, kilátásban van

cikkezik

ige
 • írogat, publikál

pillangóúszás

főnév
 • pillangózás, pillangó, delfinúszás

ostoba

melléknév, főnév
 • buta, tökkelütött, korlátolt, balga, üresfejű, féleszű, tyúkeszű, fajankó, nehézfejű, hülye, idióta, hólyag, süsü (bizalmas), félcédulás, szamár, együgyű, bárgyú, oktalan, tökfej, gyagya, sötét (bizalmas), fúrtagyas (régies) Sz: a kovács se tudna neki észt koholni; annyi esze sincs, mint egy tyúknak; az anyja alól is vasvillával vették el; bámul, mint borjú az új kapura; buta, mint a lúd; csupa csiriz a fejében; fél tehenet se ér az esze; ha zacskóba kötné az eszét, megenné a kutya; híg az agyveleje; kevés van a sótartójában; majd megbődül; megbődül a borjú benne; morzsa esze sincs; néz, mint birka az új kapura; nincs annyi esze, mennyi egy dióhéjba beleférne; olyan, mint a fejetlen láb; tizenkét ökör fel nem ér az eszével; tök a feje, gané a veleje; tudatlan, mint a szamár; úgy bámul, mint a sült hal; üres a felház; vasvillával vették el az anyjától
 • meggondolatlan, értelmetlen, nevetséges, oktondi, botor, esztelen, képtelen, visszás, felelőtlen, semmitmondó, üres

meglátás

főnév
 • felfigyelés, megnézés, megtekintés, megpillantás, felismerés, megszemlélés
 • észrevétel, elgondolás, ötlet, felvetés, gondolat, megjegyzés, hozzászólás

megdicsőít

ige
 • felmagasztal, feldicsér, kitüntet, megjutalmaz, piedesztálra emel

megtisztelő

melléknév
 • kitüntető, elismerő(idegen)

opció

főnév
 • elővételi jog
 • választhatóság
 • optálás (idegen)

megorront

ige
 • megszimatol, megsejt, megérez, kiszimatol, megszagol, kiszagol (bizalmas), megneszel(valamiről)

lenyűgöz

ige
 • (régies): leköt, lekötöz, odakötöz, odaköt
 • elbűvöl, bűvöletbe ejt, elbájol, lebilincsel, megfog, meghódít, gyönyörködtet, megbabonáz, megigéz, elragad, magával ragad, megejt, rabul ejt, elvarázsol, megszédít (bizalmas), delejez (régies), hipnotizál (idegen)
 • kifektet (szleng), kiüt (szleng), meghidaltat (szleng)

megy

ige
 • halad, tart, igyekszik, gyalogol, kutyagol (bizalmas), sétál, ballag, cammog, bandukol, baktat, lépdel, lépked, lépeget, talpal, mendegél, meneget (tájnyelvi), vonul, totyog, tipeg
 • siet, fárad, zarándokol, eregel (tájnyelvi)
 • távozik, távolodik, elmegy, odébbáll, elszállingózik
 • jut, érkezik, kerül, hatol
 • (idő): múlik, telik, halad
 • (gép, szerkezet): jár, működik, dolgozik
 • közlekedik, üzemel
 • végbemegy, történik, folyik
 • műsoron van, játsszák, adják
 • (valamihez): illik, passzol (bizalmas)
 • (áru): fogy, veszik
 • kelendő
 • (tájnyelvi): felszaporodik (mennyiség)

országnagy

főnév
 • főnemes, főúr, zászlósúr (régies)
 • bán
 • nádor
 • országbíró