nyúlfarknyi szinonimái

melléknév
 • rövid, kurta
 • kevés, csekély

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

védőszellem

főnév
 • védőszent, védszellem (régies), őrangyal, nemtő (régies), géniusz
 • oltalmazó

kiejtés

főnév
 • kipottyantás, kihullatás
 • hangképzés, tagolás, artikulálás (idegen), artikuláció (szaknyelvi), akcentus, ejtés, ejtésmód, pronunciáció (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyúlfarknyi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nézeteltérés

főnév
 • nézetkülönbség, véleménykülönbség, különbség, ellentét, differencia
 • összeszólalkozás, veszekedés, konfliktus, viszály, civódás, súrlódás, kocódás (tájnyelvi), összetűzés, szóváltás, purparlé, disszonancia, diszharmónia

mérkőzés

főnév
 • meccs
 • verseny, találkozó, torna, összecsapás, csata, akció, ütközet, verekedés, menet, erőpróba, játszma, tusa, összeütközés, viadal, küzdelem, harc, játék
 • vetélkedő, versengés, vetélkedés

melankolikus

melléknév
 • bánatos, bús, szomorú, búbánatos, rosszkedvű, mélabús, búskomor, borongós, borús, örömtelen, lehangolt, levert, reményvesztett, csüggedt, búvalbélelt, elégikus, deprimált, kedélytelen, kedélybeteg, bánatbeteg (tájnyelvi), pesszimista, borúlátó

megbuktat

ige
 • elbuktat, elvág (bizalmas), meghúz (bizalmas), elhúz, elránt (bizalmas), elhasaltat (bizalmas), elnyír (bizalmas), elzúgat (bizalmas), megvág (bizalmas), kirúg (bizalmas), bevonja a betétlapját (tréfás), visszatapsol (tréfás)
 • meghiúsít, csődbe juttat, csődbe visz
 • leszavaz, megdönt, lemondat, letaszít, detronizál (szaknyelvi), elmozdít, kigolyóz, kiüt
 • (tájnyelvi): alábuktat, megmerít

nyilas

melléknév, főnév
 • (szaknyelvi): nyilaskeresztes
 • nyilazó
 • íjász, íjas

önkritika

főnév
 • önbírálat
 • megbánás, belátás
 • (régies): önismeret, önértékelés

lelkifurdalás

főnév
 • bűntudat, lelkiismeret-furdalás, önvád, kétség

legfőképpen

határozószó
 • leginkább, elsősorban, különösképpen, jobbára, túlnyomórészt, főleg, leggyakrabban, kiváltképpen, többnyire, fölötte, par excellence (idegen), dandárján (tájnyelvi), nagyobbadán (tájnyelvi)

jogegyenlőség

főnév
 • egyenjogúság, demokrácia

levelezőlap

főnév
 • lap, képeslap, levlap (bizalmas), üdvözlőlap, anziksz (idegen), anzikszkártya
 • fénykép (szaknyelvi)

őskor

főnév
 • előidő (régies), hajdankor

párviadal

főnév
 • párbaj, bajvívás, duellum (régies), bajviadal (régies)
 • küzdelem, összecsapás, mérkőzés
 • csetepaté, tusakodás, tusa

elítél

ige
 • megbüntet, elmarasztal
 • hibáztat, helytelenít, rosszall, kifogásol, kárhoztat, nehezményez, ellenez, tiltakozik, elutasít, megvet, pálcát tör (valaki felett), megbélyegez, leszól, bírál, kritizál

standard I.

főnév
 • szabvány, előírás, mérce, etalon
 • szinteredmény, teljesítményszint

régóta

határozószó
 • régtől fogva, régentől (tájnyelvi), régesség óta (tájnyelvi), időtlen idők óta, emberemlékezet óta, ősidők óta, amióta az eszemet tudom, amióta a világon vagyok, mióta kétágú vagyok

nyúzott

melléknév
 • elgyötört, megviselt, elkínzott, fáradt, elnyűtt
 • kialvatlan

névadás

főnév
 • elnevezés, keresztelés

országnagy

főnév
 • főnemes, főúr, zászlósúr (régies)
 • bán
 • nádor
 • országbíró

rátámad

ige
 • ráront, rárohan, rátör, rázúdul, ráveti magát, nekiront, nekitámad, nekiesik, nekiáll, rajtaüt, belegyalogol (szleng)
 • ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas), ledorongol (bizalmas), letaglóz, lehord (bizalmas), nekiugrik, a torkának ugrik, brüszkíroz (idegen), ráröffen (tájnyelvi), rádördül
 • megszid, összeszid, leszid

odautazik

ige
 • odamegy

mettől

határozószó
 • mióta, mikortól

öblös

melléknév
 • hasas, vastag, telt, bögyökös (tájnyelvi)
 • odvas
 • mély, dörgő, zengő, sztentori (régies)

régente

határozószó
 • rég, régen, réges-rég, azelőtt, ezelőtt, hajdan, hajdanában, hajdanta, egykor, valamikor, valaha, régenében (tájnyelvi)