megüzen szinonimái

ige
 • tudtul ad, hírül ad, értesít
 • megír

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hosszan

határozószó
 • végtelenül, határtalanul, korlátlanul, végeláthatatlanul
 • részletesen, terjengősen, elnyújtottan, végeérhetetlenül

nagyítás

főnév
 • túlzás, nagyzás, túljátszás
 • felértékelés
 • fokozás, túlbecslés
 • nagyobbítás, kitágítás, terjesztés
 • növelés, gyarapítás, emelés, fokozás, nyújtás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megüzen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megnyilvánul

ige
 • kifejeződik, megmutatkozik, előtűnik, jelentkezik, kibontakozik, manifesztálódik (idegen), megnyilatkozik, megszólal, érvényre jut, felfoghatóvá válik, kisugárzik

lopó

főnév
 • lopótök, szívótök, szivornya, szívóemelő, hébér (tájnyelvi), hévér (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): huncut

leszűr

ige
 • lecsapol, megszűr, átszűr
 • kikövetkeztet, következtetést levon, kihámoz

kréta

főnév
 • íróföld (régies), rőtli (régies), dörösz (tájnyelvi), fehérke (szleng)
 • pasztellkréta, pasztell

megszerez

ige
 • elér, elnyer, birtokba vesz, magáévá tesz, megkap, hozzájut (valamihez), magához ragad, megkaparint, elbirtokol, elszipkáz (szleng), felhajt (bizalmas), előkerít, kieszközöl, összeszed, szert tesz, kezébe ragad, kerít, happol (szleng), elmar (szleng), elhappol (bizalmas), elvarnyúz (szleng)
 • megnyer, meghódít, kiérdemel
 • megvásárol, megvesz, előteremt, beszerez
 • (tájnyelvi): megtold, megtetéz

mobiltelefon

főnév
 • rádiótelefon, mobil (bizalmas), bunkofon (tréfás), maroktelefon (bizalmas)

zsarnokság

főnév
 • elnyomás, hatalmaskodás, zsarnokoskodás, erőszak, bábáskodás
 • önkény, önkényuralom, parancsuralom, rémuralom, tekintélyuralom, egyeduralom, despotizmus (idegen), tirannizmus (régies), autokratizmus (idegen), diktatúra, totalitarizmus (idegen)

kitisztul

ige
 • tisztává válik, megtisztul, kiszívódik (tájnyelvi)
 • megszabadul (káros anyagtól), kiürül
 • kijózanodik
 • (idő): kiderül, felvidul, felnyájasul (régies), feleszesedik (tájnyelvi), felfeslik (tájnyelvi), kiborotválkozik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kitakarodik, elmegy, elvonul

kirukkol

ige
 • előhozakodik, előáll (valamivel), előlép (valamivel)
 • (katonaság): kivonul, kisereglik, kirajzik

hazaad

ige
 • (fizetést): hazavisz

komód

főnév
 • fiókos szekrény, fehérneműs szekrény, sublót (tájnyelvi), sifonér (tájnyelvi)

mostani

melléknév
 • jelenlegi, aktuális, pillanatnyi, mai, jelen (választékos), effektív, folyó, folyamatban levő, kurrens (idegen)
 • friss, legutóbbi, legújabb
 • korszerű, modern
 • érvényes, hatályos

népesség

főnév
 • lakosság, nép
 • populáció
 • lélekszám

csihol

ige
 • (tüzet): gyújt, gerjeszt, szít, csehel (tájnyelvi), csehint (tájnyelvi), csihel (tájnyelvi)
 • (régies): csahol, ugat

program

főnév
 • terv, tervezet, munkaterv, időbeosztás, munkarend, ügyrend
 • célkitűzés, előirányzat, cél, szándék, elgondolás
 • napirend, menetrend, agenda (régies)
 • műsorszám, műsor, adás

összehív

ige
 • egybehív, összeharangoz, összetrombitál, összekürtöl, összekolompol, összeverbuvál, összedobol, összetoboroz, összegyűjt, összeszed, összecsődít

megválogat

ige
 • disztingvál, megrostál

megmenekül

ige
 • életben marad
 • kikerül (bajból), megmenekedik (tájnyelvi), megmentődik (tájnyelvi), megszökik, elillan, elmenekül,
 • megszabadul, kibontakozik

metél

ige
 • aprít, szegdel (régies), nyes, metsz, szabdal, szeletel, nyír, szecskáz (tájnyelvi), trancsíroz
 • vág, vagdal, darabol, széthasogat, nyirbál

örvendetes

melléknév
 • boldogító, kellemes, örömteljes, szerencsés, szívderítő, örvendeztető, vigasztaló (régies), jóleső, örömteli, vidám

melles I.

melléknév
 • nagy mellű, széles mellű, dús keblű, begyes (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi), csecses (tájnyelvi)

macskakő

főnév
 • macskafejkő, kockakő

mindenesetre

határozószó
 • okvetlenül, kétségkívül, bizonyosan, bizonyára, feltétlenül, mindenképpen, bizonnyal

összefüggő

melléknév
 • folyamatos, egységes, logikus, kapcsolatos, rendszeres, koherens (szaknyelvi), egybefüggő, állandó, szakadatlan, megszakítatlan, folytonos, következetes