kréta szinonimái

főnév
 • íróföld (régies), rőtli (régies), dörösz (tájnyelvi), fehérke (szleng)
 • pasztellkréta, pasztell

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ellenálló

melléknév
 • tartós, időtálló
 • ellenállóképes, edzett, szívós, erős, immúnis (szaknyelvi)
 • ellenszegülő, makacs, konok, nyakas, dacos, önfejű, csökönyös, akaratos, makrancos, fegyelmezetlen, engedetlen, szófogadatlan, felkelő, lázadó, kuruc, zendülő, rebellis (régies), inszurgens (régies), forradalmár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kréta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

környezet

főnév
 • környék, fekvés, hely, vidék
 • életfeltétel
 • barátok, ismerősök, társaság, követők, hívek
 • rokonság, szomszédság, atyafiság
 • atmoszféra, légkör, kör, miliő

kikérdez

ige
 • kifaggat, kihallgat, kivallat, faktat (tájnyelvi), kitudakoz, kitudakol, inkvirál (idegen), kifarcinál (tájnyelvi)
 • egzaminál (régies), vizsgáztat, felkérdez, feleltet, számon kér

kidobál

ige
 • kihajigál, kiszór, kidobigál (tájnyelvi), kigórál (tájnyelvi), kihány, kilökdös, kivagdal, kivagdos, kilököd
 • elfecsérel, elpazarol, elszór

kakaó

főnév
 • (szleng): benzin, energia, erő, spiritusz, gáz

középső

melléknév
 • közbülső, közbenső, közbeeső, mediális (szaknyelvi)
 • felező

légtér

főnév
 • térfogat, köbtartalom

időjárástan

főnév
 • meteorológia (szaknyelvi)

humanista

melléknév
 • emberséges, emberbaráti, együtt érző

felolvas, fölolvas

ige
 • elolvas, előad, prelegál (idegen)
 • (régies): megszámlál
 • (tájnyelvi): felszed, felszedeget

informálódik

ige
 • tájékozódik, felvilágosítást szerez, utánajár, tudakozódik, tudakol, kérdez, kérdezősködik, érdeklődik

lelencház

főnév
 • gyermekmenhely, árvaház, lelenc (bizalmas), menhely

magyal

főnév
 • téli bogyó (tájnyelvi), krisztustövis (tájnyelvi)

átkarol

ige
 • átölel, megölel, átfog, átfon, átkulcsol, magához szorít, keblére ölel, karjába szorít, karjai közé kap, karjába zár, átnyalábol, körülkulcsol (régies)
 • (régies): bekerít, körülkerít, körülvesz, körülzár, körbezár, karcsol (régies)

néhol

határozószó
 • helyenként, itt-ott, imitt-amott, némely helyen, néhutt (tájnyelvi), hellyel-közzel, tél-túl (tájnyelvi), nyomokban, elvétve, elszórtan, ritkásan, szórványosan, szérülszerte (régies), néha-néha (tájnyelvi)

megvádol

ige
 • bevádol, inkulpál (régies), inkriminál (idegen), vádat emel, bepanaszol, feljelent, gyanúsít, bepiszkol, befeketít

kritika

főnév
 • bírálat, gáncs, kifogás, lecikizés (szleng), ledorongolás (bizalmas), levágás (bizalmas)
 • műbírálat, értékelés, elemzés, megítélés, vélemény, recenzió (szaknyelvi), ítészet, referátum (szaknyelvi), boncolgatás, taglalás

könyvelés

főnév
 • könyvvitel, könyvvezetés, könyvelőség

látnok

főnév
 • jövendőmondó, jövendölő, jövőbe látó, jós, próféta, látó, vátesz (választékos), vizionárius (idegen)

megszorít

ige
 • szorossá tesz, meghúz, megfeszít
 • megfog, megmarkol, megragad
 • beszorít, bekényszerít, szorongat
 • csökkent, korlátoz, szigorít, gátol, megszab, megnyirbál, szűkít, redukál, megnyes, szűkebbre szab, limitál, kontrahál (régies)

kutató I.

melléknév
 • fürkésző, vizsgálódó, cirkáló, nyomozó, kereső
 • átható (tekintet), vizsla (pillantás)
 • tanulmányozó, vizsgáló, elemző, analizáló (idegen)

kimerít

ige
 • (vizet): kiemel, kivesz, kimer
 • (nyersanyagot): elfogyaszt, felhasznál, feldolgoz, felél, elpusztít
 • megürít (régies)
 • megerőltet, megvisel, túlterhel, túlhajt, agyondolgoz, agyonhajszol, agyonfáraszt, elgyengít, elcsigáz, kifullaszt, kifáraszt, kizsigerel, kiszipolyoz, kifacsar, kicsinál (szleng), felőröl, kikészít (szleng), kiakaszt (szleng), elnyű (tájnyelvi), kikalézol (tájnyelvi), enervál (idegen), strapál (bizalmas)

ledől, ledűl

ige
 • feldől
 • összeomlik, lerogy, lefordul, leomlik, összedől, leroskad
 • lefekszik, lepihen, pihen, leheveredik, elnyúlik (bizalmas), lehencseredik (tájnyelvi), leduvad (tájnyelvi), leheppen (tájnyelvi)

megtrágyáz

ige
 • beganéz (tájnyelvi)
 • (régies): megfűszerez