mobiltelefon szinonimái

főnév
 • rádiótelefon, mobil (bizalmas), bunkofon (tréfás), maroktelefon (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zászlóalj

főnév
 • alakulat, vitézsereg, bataillon (régies)

tarkó

főnév
 • nyakszirt, nyakkupa (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mobiltelefon szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mer

ige
 • merészel, bátorkodik, merészkedik, kockáztat, reszkíroz (bizalmas), veszi a bátorságot
 • merít, kimér, kikanalaz

megbűnhődik

ige
 • megfizet, meglakol, elveszi méltó büntetését, megszenved, megkeserül (valamit), lakol, levezekel, expiál (régies) Sz: megissza a fekete levest; fejére esett a sulyok; nem viszi el szárazon; nagy árat fizet

máskülönben

határozószó
 • (régies): másként, másképp, másképpen, máshogy
 • különben, egyébként, egyébiránt, másfelől

légtér

főnév
 • térfogat, köbtartalom

miliő

főnév
 • környezet, atmoszféra, keret, kör, háttér, légkör, klíma, levegő, vidék, környék
 • asztalközép

négyszemközt

határozószó
 • egymás közt, bizalmasan, kettesben, magunk között, kettecskén (bizalmas), szemtől szembe, másodmagával
 • titokban, sub rosa (idegen), lopva

könyöklő I.

melléknév
 • ambiciózus, nagyravágyó, becsvágyó, csörtető, törtető, stréber (bizalmas), karrierista, pedálozó (pejoratív), buzgómócsing (szleng)

kordon

főnév
 • kötél, záróvonal
 • sorfal

horgonyoz

ige
 • áll, kiköt, vesztegel

középkorú

melléknév
 • javakorabeli

népréteg

főnév
 • népcsoport, embercsoport

okoz

ige
 • előidéz, eredményez, létrehoz, eszközöl, kelt, csinál, kivált, gerjeszt, indukál (szaknyelvi)
 • alkalmat ad (valamire)
 • jelent (valakinek valamit), szerez
 • művel, tesz, támaszt
 • teremt, szül, ébreszt
 • (régies): okol

diplomatikus

melléknév
 • tapintatos, ügyes, tárgyalóképes, tárgyalókész, sima modorú, körültekintő, meggondolt, hajlékony, rugalmas, simulékony

rendelés

főnév
 • parancs, utasítás, előírás, meghagyás, megbízás
 • preskripció (idegen)
 • idézés, hívatás, kéretés
 • (régies): szabás, törvény
 • dekrétum, parancsolat (régies), végzés
 • fogadóidő, vizsgálat, vizit (idegen)
 • igénylés

példa

főnév
 • minta, recept, példakép, mintakép, eszménykép, ideál, exemplum (idegen), más (régies)
 • példaadás, példamutatás
 • tanulság, útmutatás
 • példázat, példabeszéd, parabola (szaknyelvi)
 • eset, adat, tény, előfordulás, precedens (idegen), alkalom
 • feladat, gyakorlat

modalitás

főnév
 • módozat, körülmény

mennél

határozószó
 • minél, mentől, mentül (régies)

nábob

főnév
 • (indiai) kormányzó, (indiai) helytartó
 • dúsgazdag ember, krőzus (választékos)
 • kiskirály

passió

főnév
 • (Jézusé): szenvedés, kínszenvedés, szenvedéstörténet
 • passiójáték

mosoly

főnév
 • mosolygás, somolygás (bizalmas), bazsalygás (tájnyelvi), nevetés
 • derű, öröm, elégedettség

megerjed

ige
 • kiforrja magát
 • megbuggyan (bizalmas), megromlik

nagyvilág

főnév
 • föld, földkerekség, világ
 • világegyetem
 • felső tízezer, előkelő körök, gazdagok

pecsétes

melléknév
 • lezárt, hitelesített, hivatalos, titkos
 • foltos, piszkos, szennyes, mocskos, maszatos, festékes