megválogat szinonimái

ige
 • disztingvál, megrostál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

könyörület

főnév
 • szánalom, részvét, együttérzés, sajnálat, szánakozás, könyör (régies)
 • kímélet, megbocsátás, bocsánat, bűnbocsánat, irgalom, irgalmasság, kegy, kegyelem, könyörületesség, szemhunyás (választékos), felmentés, feloldozás, elnézés, belátás, nagylelkűség, jóakarat, jótétemény, engedelem (régies), emberiesség

bohókás

melléknév
 • bohó, mókás, mosolyogtató, bolondos
 • tréfás, vicces, mulatságos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megválogat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megnyugtatás

főnév
 • elcsendesítés, lecsillapítás, megbékítés, elcsitítás, vigasztalás, enyhítés

lottyadt

melléknév
 • petyhüdt, ernyedt, lágy, elerőtlenedett, ványadt, fonnyadt, löttyedt, aszott
 • túlérett, lotyhadt, puha, szotyakos, lecses (tájnyelvi), locsos (tájnyelvi)

letartóztatás

főnév
 • őrizetbe vétel, őrizet, detenció (idegen), személyfogság (régies), áristom (tájnyelvi)

kritika

főnév
 • bírálat, gáncs, kifogás, lecikizés (szleng), ledorongolás (bizalmas), levágás (bizalmas)
 • műbírálat, értékelés, elemzés, megítélés, vélemény, recenzió (szaknyelvi), ítészet, referátum (szaknyelvi), boncolgatás, taglalás

megszitál

ige
 • megrostál, átrostál, megtisztít

modalitás

főnév
 • módozat, körülmény

zsebpénz

főnév
 • költőpénz, juttatás, apanázs (régies), tűpénz (régies)

kitudódik

ige
 • kiderül, nyilvánosságra jut, fény derül (valamire), napfényre kerül, kipattan, kirobban, kisül, kiszivárog, lelepleződik, felfedődik Sz: a sült tyúk is kikaparja; kisül, mint az órás kecskéje; még a ballangó is kifújja

kisebbít

ige
 • csökkent, mérsékel, csillapít, tompít, enyhít, gyengít, elvesz erejéből, kevesbít, csonkít, csorbít, apaszt, fékez, leszállít, leértékel, rövidít, lefokoz, korlátoz (hatáskört), megnyirbál, redukál, degradál (idegen), diminuál (idegen)
 • (tájnyelvi): becsmérel, ócsárol, rempel (régies), dehonesztál (idegen), gyaláz

hazai

melléknév
 • honi, magyar, magyarországi, belföldi, belső, nemzeti
 • helybeli, saját, otthoni, családias, megszokott

kompánia

főnév
 • társaság, baráti kör, csapat, csoport, banda, bagázs, brancs (bizalmas), galeri (szleng)
 • (régies): század, centuria (idegen)

motivált

melléknév
 • megokolt, indokolt, jogos, megalapozott, alapos
 • elfogadható, elhihető, érthető

nepper

főnév
 • csaló, szélhámos
 • üzér (régies), nyerészkedő, spekuláns, feketéző (szleng)
 • orgazda
 • kábítószer-kereskedő, díler (szleng)

csikorog

ige
 • nyikorog, nyekereg, herseg (tájnyelvi), korcog (tájnyelvi), roszog (tájnyelvi), (hó) ropog, nyiforog (tájnyelvi), recseg
 • fagy
 • (tájnyelvi): unszol, kér, könyörög
 • (tájnyelvi): tengődik, nyomorog

prolongál

ige
 • meghosszabbít, megnyújt
 • halaszt, elodáz, elnapol

összeismertet

ige
 • összehoz (bizalmas), bemutat (valakit valakinek), megismertet

megvámol

ige
 • elvámol, vámot vet ki (valamire), megfináncol (régies)
 • (bizalmas): megdézsmál, csen, fogyaszt (valamiből), megkóstol

megmond

ige
 • elmond, tudat, tájékoztat, közöl, tudomására hoz, hírül ad, napvilágra hoz
 • leleplez, lerántja a leplet, megsúg, beárul
 • kifejez, kijelent, informál
 • szemébe vág
 • megvall, bevall, beismer
 • jósol, megjövendöl, jövendőt mond
 • prognosztizál
 • megjelöl, kijelöl

metsz

ige
 • vág, szab, hasít, szeldel (tájnyelvi), szeletel, vagdal, szecskáz (tájnyelvi), felmetél, trancsíroz
 • sakterol (szaknyelvi)
 • nyes, megnyes, lenyes
 • vés, gravíroz (idegen), ró, marat, belevés
 • keresztez, érint, átmegy
 • csíp, mar

őskori

melléknév
 • hajdani, paleolit (idegen), kőkori
 • ősrégi, régi, avítt, régimódi, ódon, divatjamúlt

mellső

melléknév
 • elülső, első

maffia

főnév
 • bűnszövetkezet, bűnbanda, klán
 • alvilág

mindennap

határozószó
 • naponta, naponként, gyakran, gyakorta

összehajt2

ige
 • teker, göngyölít, összegöngyöl, összerétel (tájnyelvi), összegöngyölít, hajtogat, rétegez, behajt