melles I. szinonimái

melléknév
 • nagy mellű, széles mellű, dús keblű, begyes (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi), csecses (tájnyelvi)

melles II. szinonimái

főnév
 • (tájnyelvi): mellény, bőrmellény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

flexibilis

melléknév
 • hajlékony, rugalmas, alakítható, képlékeny, elasztikus, plasztikus
 • formálható, meggyőzhető, alkalmazkodó, simulékony, készséges, együttműködő

szabados I.

melléknév
 • illetlen, feslett, féktelen, kicsapongó, zabolátlan, könnyűvérű, laza erkölcsű, léha, ledér, erkölcstelen, gátlástalan
 • szókimondó, sikamlós, vulgáris
 • (régies): emancipált (idegen), felszabadított
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a melles szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megsavanyodik

ige
 • megecetesedik
 • megromlik, megcsámporodik (tájnyelvi), megbuggyanik (tájnyelvi), megnyarasodik (tájnyelvi)

magányosság

főnév
 • magány, egyedüllét, társtalanság, elhagyatottság, egyedülvalóság (régies), árvaság
 • elvonultság, visszavonultság, elzárkózás, emberkerülés

libikóka

főnév
 • mérleghinta, hinta, himba (tájnyelvi)

kutató I.

melléknév
 • fürkésző, vizsgálódó, cirkáló, nyomozó, kereső
 • átható (tekintet), vizsla (pillantás)
 • tanulmányozó, vizsgáló, elemző, analizáló (idegen)

megüzen

ige
 • tudtul ad, hírül ad, értesít
 • megír

mosoly

főnév
 • mosolygás, somolygás (bizalmas), bazsalygás (tájnyelvi), nevetés
 • derű, öröm, elégedettség

kizsebel

ige
 • meglop, megrabol, megkárosít, elvesz, megfoszt (valamitől), kifoszt
 • kirámol, megkopaszt (bizalmas), kipakol (szleng), kicsontoz (szleng)

kiszűr

ige
 • kiválaszt, elkülönít, kielemez, kirostál
 • megszüntet, megsemmisít
 • (régies): kiereszt

helvét

melléknév, főnév
 • svájci
 • helvét hitvallású, református, kálvinista, kálomista (régies)

kopogtat

ige
 • vizsgál, meghallgat, hallgatózik
 • kopog, ír, gépel, pötyög (bizalmas)
 • kalapál
 • kopog, zörget, kocogtat

munkatábor

főnév
 • munkaszolgálat, kényszermunka, málenkij robot (idegen), kicsi robot (tréfás)

novella

főnév
 • elbeszélés, történet, sztori (bizalmas), beszély (régies)
 • (szaknyelvi): póttörvény, törvényzáradék

csókol

ige
 • csókolgat, csókdos (bizalmas), puszil (bizalmas), puszilgat (bizalmas), csőröz (szleng), pusszant (szleng), smárol (szleng), smacizik (szleng), pusziz (régies, bizalmas), apol (régies), édesel (régies), csócsil (tájnyelvi)
 • szeretkezik, ölel, ölelkezik

pusztító

melléknév
 • romboló, megsemmisítő
 • ádáz, dühöngő, tomboló, borzasztó, iszonyatos
 • vad, kegyetlen, könyörtelen, esztelen, barbár, vandál
 • gyilkos, halálos, öldöklő, vérengző, vérszomjas
 • ártalmas, káros, mérges, mérgező, toxikus (szaknyelvi)

összevon

ige
 • (választékos): összehúz, összeráncol, összeránt
 • egybevon, egyesít, központosít, centralizál, összpontosít, koncentrál, kontrahál (régies), integrál, egybeolvaszt, összeolvaszt(idegen)
 • rövidít, megrövidít, megkurtít, összesűrít, zanzásít, tömörít, egyszerűsít, redukál, összezsugorít

mellső

melléknév
 • elülső, első

megrázkódik

ige
 • összerezzen, megremeg, megreszket (tájnyelvi), megrezzen, megvonaglik, összerándul
 • megretten, megborzad
 • megrendül, megreng, meginog

mindig

határozószó
 • mindenkor, bármikor, télen-nyáron, mindenha (régies), koroskint (régies), mindenkoron, éjjel-nappal, örökké, mindörökké, örökkön, sokáig, mindvégig, éjtnap (tájnyelvi), örökkétig (tájnyelvi), mindétig (tájnyelvi), míg a világ világ
 • folytonosan, állandóan, szüntelenül, szünet nélkül, szünös-szüntelen, szakadatlanul, örökösen, egyre, váltig, egyfolytában, vég nélkül, egyre mind (tájnyelvi), folyvást, folyton-folyvást, feszt (bizalmas), egyhuzamban, szűnni nem akaróan, minduntalan

összekerül

ige
 • összegyűlik, összegyűl, összejön
 • összetalálkozik, összeakad, összefut, összeszalad
 • összeházasodik, egybekel (választékos), házasságra lép, frigyre lép
 • összeköltözik

mennyiségtan

főnév
 • (régies): számtan, matematika, matek (bizalmas)

malaclopó

főnév
 • köpönyeg, köpeny, felleghajtó (tájnyelvi), lebernyeg

mogorva

melléknév
 • rosszkedvű, barátságtalan, morózus, harapós, mord (választékos), morcos, morc, komor, kedvetlen, bosszús, morgós, zsémbes, zsörtölődő, haragos, zord, tüskés (bizalmas), szúrós, marcona Sz: olyan, mintha az orra vére folyna; öreg kutya kedvében van; bal lábbal kelt fel; tövis közt hagyta a kedvét; minden szava egy égiháború

összeül

ige
 • összejön, összegyűlik, ülésezik, tanácskozik