mostani szinonimái

melléknév
 • jelenlegi, aktuális, pillanatnyi, mai, jelen (választékos), effektív, folyó, folyamatban levő, kurrens (idegen)
 • friss, legutóbbi, legújabb
 • korszerű, modern
 • érvényes, hatályos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kismiska

főnév
 • jelentéktelen dolog, semmiség, apróság

nyomdok

főnév
 • (régies): nyom, lábnyom, nyomjelzés, útvonal, csapás, csapa (tájnyelvi), kerékvágás, nyomvonal
 • emlék, maradvány, jel
 • (választékos): útmutatás, példamutatás, példa, tanítás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mostani szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

metszőolló

főnév
 • nyesőolló, kerti olló

megfen

ige
 • megélesít, megköszörül

megállapodik

ige
 • megegyezik, kiegyezik, összebeszél, szerződik (valakivel), paktál (régies), megszegődik (tájnyelvi), egyezséget köt, egyezségre jut, dűlőre jut, megbeszél, megállapodásra jut, elhatároz
 • megáll, megszáll
 • letelepedik, gyökeret ver, lehorgonyoz Sz: felüti a sátorfáját
 • kiforrja magát, megkomolyodik, lehiggad, meghiggad, megnyugszik

lelencház

főnév
 • gyermekmenhely, árvaház, lelenc (bizalmas), menhely

mócsing

főnév
 • hajnövesztő (bizalmas), bőrnye, cubák (tájnyelvi), zsírcafat
 • (szleng): férfi, ember, pasas (bizalmas)

népréteg

főnév
 • népcsoport, embercsoport

kötény

főnév
 • kötő, előkötő (régies), körülkötő (tájnyelvi)

kölcsön II.

határozószó
 • kölcsönbe, kölcsönként, hitelbe

hullámvonal

főnév
 • kígyóvonal, szinuszgörbe (szaknyelvi)

kretén

főnév
 • (szaknyelvi): gyengeelméjű, fogyatékos, idióta, imbecillis (szaknyelvi), debilis (szaknyelvi), degenerált
 • (szleng): hülye, félkegyelmű, buta, tökfej, tökkelütött, ütődött (bizalmas), agyalágyult, féleszű, együgyű, kelekótya, félnótás, félcédulás, gügye, gyagya, hibbant, stupid

növekedő, növekvő

melléknév
 • emelkedő, fokozódó
 • áradó, dagadó, terjedő, továbbharapódzó, továbbharapózó

optimális

melléknév
 • legkedvezőbb, legjobb, eszményi

dorgál

ige
 • korhol, fedd, ostoroz, pirongat, iskoláz, leckéztet, szid, megró, bírál, bírálgat, regnál (tájnyelvi), acogat (régies), korpáz (régies), megint, lehord (bizalmas), rendreutasít, ráncba szed, szapul, fejét mossa, leszedi a keresztvizet (valakiről), kritizál, kárpál (tájnyelvi), feddőz (tájnyelvi), hurrogat (tájnyelvi)

résztvevő, részvevő

főnév
 • részes, szereplő, jelenlevő, közreműködő
 • érdekelt(bizalmas)
 • játékos, induló
 • pályázó

pesszimista

melléknév
 • borúlátó, sötéten látó, hitevesztett, kishitű, pesszimisztikus

motivált

melléknév
 • megokolt, indokolt, jogos, megalapozott, alapos
 • elfogadható, elhihető, érthető

mesterkedik

ige
 • manipulál, taktikázik, fortélyoskodik, machinál (bizalmas), kunsztol (idegen), fondorkodik, ravaszkodik, ügyeskedik, cselez, manőverez, praktikál, miskulál (tájnyelvi), járánkozik (tájnyelvi), intrikál, ármánykodik, kohol, umbuldál (bizalmas), bundázik (szleng), variál, megkártyáz (szleng)

napkorong

főnév
 • Nap, naptányér (régies), Isten tányérkája (tájnyelvi)

peng

ige
 • kong, cseng, szól, búg, zúg

munkatábor

főnév
 • munkaszolgálat, kényszermunka, málenkij robot (idegen), kicsi robot (tréfás)

meghall

ige
 • (fülével): érzékel, észlel, felfog, tapasztal
 • kihallgat, lehallgat, megneszel
 • megtud, tudomást szerez, értesül (valamiről), fülébe jut, észrevesz, rábukkan, megszimatol, megszagol
 • odafigyel (valamire), ráfigyel (valamire), figyelembe vesz, belát, felfog, megért, felismer, ráébred, ráeszmél, tudatában van

nekifut

ige
 • (bizalmas): nekilendül, lendületet vesz, belelendül, nekilódul
 • nekiütközik, nekiszalad, nekimegy, nekirohan, nekihajt, beleszalad

perje

főnév
 • ekegát (régies), lóperje (régies), vadóc (régies)