összehív szinonimái

ige
 • egybehív, összeharangoz, összetrombitál, összekürtöl, összekolompol, összeverbuvál, összedobol, összetoboroz, összegyűjt, összeszed, összecsődít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felhőátvonulás

főnév
 • felhőjárás, felhőmozgás, felhősödés

felszólítás, fölszól

főnév
 • felhívás, felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies), ultimátum
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összehív szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

öklendezik

ige
 • böffen, böfög, cikákol (tájnyelvi), bokákol (tájnyelvi), öklődik (tájnyelvi)
 • fuldokol

napszámos

főnév
 • napibéres, napidíjas
 • szolga, szegényparaszt

műhely

főnév
 • üzem, üzemegység, szerelőcsarnok, szerviz, gyár (régies), officina (régies), csereria (tájnyelvi)
 • műterem, atelier (idegen)
 • alkotóközösség, stúdió

megvádol

ige
 • bevádol, inkulpál (régies), inkriminál (idegen), vádat emel, bepanaszol, feljelent, gyanúsít, bepiszkol, befeketít

örömittas

melléknév
 • örömmámoros, elragadtatott, boldog, jókedvű, önfeledt, vidám

példa

főnév
 • minta, recept, példakép, mintakép, eszménykép, ideál, exemplum (idegen), más (régies)
 • példaadás, példamutatás
 • tanulság, útmutatás
 • példázat, példabeszéd, parabola (szaknyelvi)
 • eset, adat, tény, előfordulás, precedens (idegen), alkalom
 • feladat, gyakorlat

mámorosító

melléknév
 • részegítő, bódító, kábító, tompító, búfeledtető
 • megigéző, elbűvölő, elbájoló, lenyűgöző, bűbájos, megejtő, magával ragadó
 • izgató, vérpezsdítő, vérforraló, szédítő

kerület

főnév
 • szegély, szél, határ, perem, körszél, öv, karima, keret, szegélyzet, kontúr, környület (tájnyelvi), periméter (idegen), határvonal, határszél
 • (régies): környék, körlet, zóna, földsáv, terület, pászta (tájnyelvi), periféria (idegen)
 • felségterület, territórium (idegen)
 • (régies): körzet, övezet, szektor (szaknyelvi), negyed, rajon (idegen), régió, vidék, térség
 • választókerület

megérkezés

főnév
 • elérkezés, eljutás, eljövetel, megjelenés, betoppanás, bejövetel
 • visszaérkezés

pesszimista

melléknév
 • borúlátó, sötéten látó, hitevesztett, kishitű, pesszimisztikus

pumpol

ige
 • kölcsönkér, kiszed, kicsikar, kizsarol, kihasznál, szipolyoz, megfej (szleng), megvág (szleng)

emelkedett

melléknév
 • ünnepélyes, fennkölt, fenséges, ünnepi, magasztos, szárnyaló, magasröptű, választékos (stílus), nemes (gondolkodás), méltóságteljes, patetikus
 • (kedv, hangulat): eleven, vidám, önfeledt, virgonc, víg, szertelen, lelkes, lelkesült, örömteli, örömittas, megittasult (választékos), mámoros, felajzott, ujjongó, rózsás

szerencsejáték

főnév
 • hazárdjáték, lottó, lutri (régies), tombola, sorsjáték, fogadás

semmiség

főnév
 • nemlét, semmi
 • világűr, űr, levegő
 • csekélység, apróság, csip-csup dolog, haszontalanság, jelentéktelenség, batagell (idegen), bliktri (régies), mütyürke, kacat, bizbasz (durva), kutyagumi
 • gyerekjáték, smafu (szleng)
 • (bizalmas): katonadolog (bizalmas) Sz: ebcsont beforr

összeismertet

ige
 • összehoz (bizalmas), bemutat (valakit valakinek), megismertet

osztrák

melléknév, főnév
 • ausztriai, ciszlajtáni (régies), fekete-sárga (régies), sógor (bizalmas)

parázs I.

főnév
 • tűz, szikra, üszök, zsarátnok (választékos), zsarát (régies), pörzs (régies), eleven szén (régies), élő szén (régies), éltűz (régies)

sátortábor

főnév
 • tábor, táborhely, kemping, vászonváros (régies)

összevon

ige
 • (választékos): összehúz, összeráncol, összeránt
 • egybevon, egyesít, központosít, centralizál, összpontosít, koncentrál, kontrahál (régies), integrál, egybeolvaszt, összeolvaszt(idegen)
 • rövidít, megrövidít, megkurtít, összesűrít, zanzásít, tömörít, egyszerűsít, redukál, összezsugorít

nekiszegez

ige
 • (fegyvert): ráirányít, ráfog, rátart, rászegez, megcéloz
 • (kérdést): címez (valakinek), intéz (valakihez)

passzív

melléknév
 • tétlen, szótlan, hallgatag
 • közönyös, közömbös, részvétlen
 • (szaknyelvi): szenvedő(szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): veszteséges

séma

főnév
 • rajz, vázlatrajz, vonalrajz, vázlat, előírás
 • sablon, kaptafa
 • rendezőelv, forma
 • tervezet