lopó szinonimái

főnév
 • lopótök, szívótök, szivornya, szívóemelő, hébér (tájnyelvi), hévér (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): huncut

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átadás

főnév
 • átnyújtás, kézbesítés, továbbítás, továbbadás
 • felavatás, avatás, megnyitás
 • passz, továbbítás

bók

főnév
 • dicséret, kompliment (régies), széptevés
 • (régies): térdbók, térdhajtás, pukedli (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lopó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lenyűgöz

ige
 • (régies): leköt, lekötöz, odakötöz, odaköt
 • elbűvöl, bűvöletbe ejt, elbájol, lebilincsel, megfog, meghódít, gyönyörködtet, megbabonáz, megigéz, elragad, magával ragad, megejt, rabul ejt, elvarázsol, megszédít (bizalmas), delejez (régies), hipnotizál (idegen)
 • kifektet (szleng), kiüt (szleng), meghidaltat (szleng)

kőszén

főnév
 • szén, karbon (szaknyelvi), fekete gyémánt (választékos)
 • fekete szén

kos

főnév
 • berbécs (tájnyelvi), berbe (régies), ürü
 • (régies): sulyok, döngölő, verőkos

kikérdez

ige
 • kifaggat, kihallgat, kivallat, faktat (tájnyelvi), kitudakoz, kitudakol, inkvirál (idegen), kifarcinál (tájnyelvi)
 • egzaminál (régies), vizsgáztat, felkérdez, feleltet, számon kér

levendula

főnév
 • (tájnyelvi): reverenda, papi ruha, leverenda (tájnyelvi)

megbűnhődik

ige
 • megfizet, meglakol, elveszi méltó büntetését, megszenved, megkeserül (valamit), lakol, levezekel, expiál (régies) Sz: megissza a fekete levest; fejére esett a sulyok; nem viszi el szárazon; nagy árat fizet

valamilyen

névmás
 • valamiféle, valaminő (régies), néminemű (régies)

kapós

melléknév
 • kelendő, keresett, kurrens, népszerű, kapatos, kelős (tájnyelvi) Sz: veszik, mint a borsot; viszik, mint a cukrot
 • közkedvelt, becsült, divatos, menő (bizalmas), dívás (régies)

kacaj

főnév
 • nevetés, kacagás, hahota
 • nyerítés (pejoratív)

galopp

főnév
 • vágta, vágtatás, kenter (idegen)
 • lóverseny, lovi (bizalmas)
 • galoppáda (idegen), ugrótánc, körtánc

kellemetlenkedik

ige
 • bosszant, alkalmatlankodik, akadékoskodik, okvetetlenkedik, ungorkodik (tájnyelvi), piszkálódik, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), vegzál (régies), furkálódik (tájnyelvi), nyaggat, molesztál, buzerál (szleng), zavar, háborgat, zaklat, nyúz, terhére van, terhel, borsot tör az orra alá, idegesít, mérgesít (valakinek)
 • (testrész, szerv): rendetlenkedik, rosszalkodik, rakoncátlankodik

megfen

ige
 • megélesít, megköszörül

megszólítás

főnév
 • titulálás (régies), üdvözlés
 • titulus (régies), címzés, cím, megnevezés

beteg I.

melléknév
 • keresőképtelen
 • gyengélkedő, nyavalyás (bizalmas), rossz bőrben levő, lázas, kórságos (régies), maródi (régies), kólikás (tájnyelvi), jóltehetetlen (tájnyelvi), bajos (tájnyelvi), dögrováson van (durva) Sz: hálni jár belé a lélek; nyomja az ágyat; olyan egészséges, mint a falhoz vert macska; se tehetek, se mehetek; sóban van
 • bolond, ütődött (bizalmas), féleszű, hibbant, zavart, tökéletlen
 • ferde hajlamú, perverz, abnormális, fajtalan (régies)
 • hitvány, gyatra, ócska, gyenge

öntvény

főnév
 • öntet
 • öntecs (régies), tuskó

napszámos

főnév
 • napibéres, napidíjas
 • szolga, szegényparaszt

lottyadt

melléknév
 • petyhüdt, ernyedt, lágy, elerőtlenedett, ványadt, fonnyadt, löttyedt, aszott
 • túlérett, lotyhadt, puha, szotyakos, lecses (tájnyelvi), locsos (tájnyelvi)

leltár

főnév
 • lista, jegyzék, lajstrom (régies), összeírás, kimutatás, inventárium (idegen), katalógus
 • állomány
 • leltározás, leltárkészítés, számbavétel

másodízben

határozószó
 • másodszor, másodjára (tájnyelvi)

nagyiparos

főnév
 • gyáros, gyártulajdonos

magányosság

főnév
 • magány, egyedüllét, társtalanság, elhagyatottság, egyedülvalóság (régies), árvaság
 • elvonultság, visszavonultság, elzárkózás, emberkerülés

közbenjár

ige
 • szót emel, segít, támogat, pártfogol, protezsál, véd, síkraszáll (valamiért), segédkezik, felkarol, előmozdít

megalapít

ige
 • létrehív, megalakít, konstituál (idegen), fundál (régies), felállít, megindít, megteremt

napközben

főnév
 • nappal, egész nap, a nap folyamán, reggeltől estig