lista szinonimái

főnév
 • névsor, névjegyzék, címjegyzék, lajstrom, regiszter
 • jegyzék, felsorolás, nyilvántartás, kimutatás, katalógus, leltár, inventár (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

maga I.

névmás
 • önmaga, saját maga, magamaga

üdvösség

főnév
 • üdvözülés, üdv (régies), üdvözültség, örök élet, örök boldogság, idvesség (régies)
 • boldogság, beteljesedés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lista szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lelkiismeret-furdalá

főnév
 • lelkifurdalás, bűntudat, töredelem (régies), megbánás, önvád, kétség
 • bűnbánat

körítés

főnév
 • hozzávaló, mellékétel, köret, garnírung (bizalmas)

korlátolt

melléknév
 • korlátozott, behatárolt, meghatározott, előírt, szabályozott, megszorított
 • szűk látókörű, rövidlátó, vaskalapos, maradi, szemellenzős, nyárspolgár
 • buta, együgyű, hatökör, nehézfejű, ostoba, hülye, bornírt (idegen), stupid

kihat

ige
 • előidéz, hatással van (valamire), benyomást gyakorol, hatást gyakorol (valamire), befolyásol
 • (régies): kihatol (régies)

létezés

főnév
 • lét, mivolt, létel (régies), élet, egzisztencia (idegen)
 • meglét, megélhetés, fennmaradás

megbecstelenít

ige
 • meggyaláz, megerőszakol, erőszakot követ el (valakin), elcsábít, megront, megejt (tájnyelvi), beszennyez, megparáznít (tájnyelvi), megszeplősít (régies), deflorál (idegen)
 • bemocskol, gyaláz, bepiszkol, besároz, megszentségtelenít, rossz hírét költi, rossz hírbe kever, profanizál (választékos), diffamál (idegen)

vájár

főnév
 • bányász, bányamunkás, aknász, bányaműves (régies), ércásó (régies)

kantárszár

főnév
 • gyeplő, szíj, kantárszíj, kantárfék, fékszár

jövendő I.

melléknév
 • leendő, majdani, későbbi, elkövetkező, várható, közelgő, holnapi
 • gyanítható, sejthető, prezumptív (régies)

fűszerez

ige
 • ízesít, ízt ad, megadja az ízét, trágyáz (régies), fűszerszámoz (régies)
 • színesít, élénkít
 • tarkít

kedvezményes

melléknév
 • engedményes, leszállított, jutányos
 • kiváltságos, kivételes, protekciós, preferenciális (idegen), kedvezményezett

megenged

ige
 • engedélyez, beleegyezik, lehetővé tesz, jóváhagy, helybenhagy, hozzájárul, megad, felhatalmaz, meghatalmaz, autorizál (idegen)
 • ráhagy, rááll, kötélnek áll, eltűr, tolerál, elnéz (valakinek, valamit)
 • elfogad, elismer
 • megnyit, kienged, meglazít, kilazít, megereszt, kitágít
 • (tájnyelvi): felenged, megenyhül, megbocsát

megszabadító

melléknév, főnév
 • megmentő, felszabadító, megváltó

beszalad

ige
 • befut, belohol, benyargal, bepucol (szleng), beinal, beiszkol, bemenekül
 • benéz, betér, beszagol, beszaglász, belátogat, beugrik

önérzet

főnév
 • önbecsülés, öntudat, önértékelés, méltóságérzet, méltóság, méltóságtudat, büszkeség
 • kivagyiság (tájnyelvi), rátartiság, gőg

nagyujj

főnév
 • hüvelyk, hüvelykujj, öregujj (tájnyelvi)

lobbanékony

melléknév
 • szenvedélyes, féktelen, heves, heveskedő, heves vérű, tüzesvérű, nagyvérű, hevülékeny, hirtelen, hirtelen természetű, hirtelen haragú, vehemens, forrófejű, forróvérű, indulatos, vérmes, robbanékony, ingerlékeny, hörcsög természetű, passzionátus (régies)
 • szangvinikus (szaknyelvi), kolerikus (szaknyelvi), impulzív (idegen), temperamentumos, explozív Sz: a víz is méreggé válik benne; apja tűz, anyja puskapor, fia csupa láng; farkasgégén nevelkedett; hamar lobban, mint a puskapor; Heves vármegyéből való; hirtelen, mint a puskapor; hirtelen, mint a záporeső; olyan, mint a paprika; szelídebb nála a vadember is; tüzes, mint a puskapor; tüzes, mint a mennykő
 • (tájnyelvi): kapatos, részeg
 • (tájnyelvi): csámpás, ügyetlen
 • (tájnyelvi): elhanyagolt, rendetlen

lekuporodik

ige
 • lekucorodik, leül, leguggol, legubbaszt, lekukkan (tájnyelvi), lekutyorodik (tájnyelvi)

markos I.

melléknév
 • izmos, edzett, kisportolt, erős, erőteljes, robusztus, tagbaszakadt, kemény, keménykötésű, derék, jól megtermett, vállas, deltás (bizalmas), muszklis (bizalmas), stramm (bizalmas)

művész

főnév
 • művészember, alkotó
 • bohém
 • mester, virtuóz

lutri

főnév
 • (régies): szerencsejáték, lottéria (régies), sorsjáték, számsorsjáték (régies)
 • (bizalmas): kockázat, rizikó, zsákbamacska

kötődik

ige
 • kötözködik, kötekedik, kötölőzik (tájnyelvi), ingerkedik, incselkedik, gonoszkodik, tréfálkozik, szurkálódik, civakodik, huzakodik, dévajkodik, enyeleg, évődik, pajzánkodik, böllenkedik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi)
 • szövődik, kialakul
 • (valakihez): ragaszkodik, kitart (valaki mellett)

matuzsálem

főnév
 • aggastyán, pátriárka, öregember, vénember, vénség, öreg csont (tréfás), vén csont (tréfás), apó

nagyobbodás

főnév
 • növés, növekedés, öregbedés (régies)
 • fokozódás, erősbödés
 • gyarapodás, szaporodás, sokasodás
 • terjedés, tágulás, bővülés, hosszabbodás, szélesedés, mélyülés, vastagodás, tornyosulás, emelkedés