korlátolt szinonimái

melléknév
 • korlátozott, behatárolt, meghatározott, előírt, szabályozott, megszorított
 • szűk látókörű, rövidlátó, vaskalapos, maradi, szemellenzős, nyárspolgár
 • buta, együgyű, hatökör, nehézfejű, ostoba, hülye, bornírt (idegen), stupid

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megérez

ige
 • észlel, érzékel, meglát, megszimatol, megszagol, megneszel, ráérez, orront (régies), észrevesz, kiszimatol, kiszaglász (bizalmas)
 • megállapít, felfog
 • megsejt, sajdít (tájnyelvi), sejdít, előrelát, gyanít, előre érez
 • megjósol, jövendöl (régies)
 • megtapasztal, felfog, megkeserül, megsínyli

méltóságteljes

melléknév
 • dicső, daliás, tiszteletet parancsoló, tekintélyes, komoly, büszke, fejedelmi, emelkedett, fennkölt, patetikus, felséges, magasztos, ünnepélyes, ünnepi, impozáns, nagyszerű, méltóságos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a korlátolt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kivilágítás

főnév
 • fényár, díszkivilágítás, illumináció (választékos)

kereskedelmi

melléknév
 • üzleti, üzletszerű, merkantilis (idegen), kommerciális (idegen)
 • áruszállító (hajó)

kegyelmes

melléknév
 • irgalmas, könyörületes
 • (régies): kegyes (régies)
 • engedékeny, engedelmes
 • (régies): nagyméltóságú, excellenciás (idegen), méltóságos

irtás

főnév
 • kivágás, kipusztítás, kártevés, gyomlálás, vágás, gyilkolás, üldözés
 • fakitermelés
 • nyílás, nyiladék (régies), tarvágás (szaknyelvi), tisztás, átvágás, irtvány (szaknyelvi), irtásföld, bevágás, csutkos (tájnyelvi)

koncesszió

főnév
 • engedély, beleegyezés, hozzájárulás, felhatalmazás
 • (szaknyelvi): engedmény, árengedmény, kedvezmény, leértékelés

kuglóf

főnév
 • kugli (bizalmas), kuglitészta (tájnyelvi), kuglihupp (tájnyelvi)

tempó

főnév
 • ütem, taktus, vágás (szaknyelvi)
 • időmérték, ritmus
 • iram, iramat (régies), sebesség, gyorsaság, lendület, elán, nekibuzdulás, sietség, dinamizmus (idegen)
 • viselkedésmód, cselekvésmód, magatartás, szokás

hírharang2

főnév
 • japán harangvirág, nyári harang, óriás harangvirág

hempereg

ige
 • hempergőzik, hentereg, hancúrozik, hengergőzik, hengeredik (régies), hemperődik (tájnyelvi), hömpölög (tájnyelvi), hencsereg (tájnyelvi), hengereg (tájnyelvi), gömbörög (tájnyelvi), hánykolódik
 • lustálkodik, fetreng, heverészik, henyél
 • (bizalmas): szeretkezik, szerelmeskedik, bujálkodik, cicázik

fás

melléknév
 • erdős, ligetes, bokros, cserjés, gesztes (régies), sűrű (régies)
 • kemény, rostos, szálkás, taplós, pudvás
 • (régies): kedvetlen, fásult

hosszabbít

ige
 • megnyújt, elnyújt, nyújt, kinyújt, megtold, hosszít (tájnyelvi)
 • prolongál

különféleképpen

határozószó
 • különbözőleg, többféle módon, változatosan

lelkiismeret-furdalá

főnév
 • lelkifurdalás, bűntudat, töredelem (régies), megbánás, önvád, kétség
 • bűnbánat

aluszékony

melléknév
 • álomszuszék, hétalvó, mormota Sz: jó alvókája van; ágy terhe; kialudná a krumplit a földből

mondanivaló

főnév
 • mondandó, közlendő, közölnivaló, mondóka
 • tartalom, belbecs (választékos), üzenet(választékos)

meghívott

főnév, melléknév
 • vendég, látogató, vizitátor (tájnyelvi), hospitáló (idegen), vizitelő (régies), hivatalos

kormányoz

ige
 • vezet, hajt
 • navigál (szaknyelvi), kalauzol
 • irányít, igazgat, hatalmat gyakorol, uralkodik, parancsnokol (régies), vezérel, országol (régies), regnál (régies)

kiváló

melléknév
 • kitűnő, elsőrendű, elsőrangú, jeles, eminens, kiemelkedő, élenjáró, kimagasló, excellens (régies), elismert, híres, nagynevű, nagyhírű, nevezetes, címeres (tájnyelvi), klasszis (bizalmas), NB I-es (szleng), első osztályú, klassz (szleng), bajnok (szleng), szuper (szleng), frankó (szleng), haláli (szleng), nagyszerű, remek, ragyogó, elragadó, pompás, pazar, csodás, csodálatos, páratlan, fényes, egyedülálló, fantasztikus, betyáros (tájnyelvi), déványos (tájnyelvi), fájin (tájnyelvi), príma, csúcs (szleng), kóser (szleng), kafa (szleng), finom, ízletes, zamatos, utolérhetetlen, fejedelmi, fenséges, fenomenális, élvezetes, minőségi, nemes, lukulluszi (lakoma) (választékos), kifogástalan, tökéletes, mesteri, zseniális, szenzációs (bizalmas), briliáns, oltári (szleng)

közéje

határozószó
 • közé, közibe (tájnyelvi)

megfizethetetlen

melléknév
 • drága, felbecsülhetetlen, megbecsülhetetlen, értékes, nagy értékű, becses

költ1

ige
 • kelt, ébreszt, felkelt, feléleszt
 • életre kelt
 • kikölt, kotlik, tojásokon ül, fiadzik, fészkel, kikotol (tájnyelvi)

késleltet

ige
 • visszatart, hátráltat, retardál (idegen), feltartóztat, korlátoz, nehezít, akadályoz, gátol, fékez, halaszt, halogat, húz-halaszt, elnapol, elodáz, megállít
 • lelassít, mérsékel
 • elhúz, meghosszabbít, nyújt

közösködik

ige
 • osztozkodik, közösen használ, közösen végez
 • (régies): szeretkezik, paráználkodik, ölelkezik, egyesül, közösül, közölködik (tájnyelvi), nemileg érintkezik (valakivel)

meghatalmaz

ige
 • felhatalmaz, feljogosít, megbíz, kinevez, illetékessé tesz, kijelöl, megerősít, törvényesít, megnevez, hatalommal felruház (választékos), akkreditál (idegen), kiküld, delegál, plenipotenciáz (régies)