megenged szinonimái

ige
 • engedélyez, beleegyezik, lehetővé tesz, jóváhagy, helybenhagy, hozzájárul, megad, felhatalmaz, meghatalmaz, autorizál (idegen)
 • ráhagy, rááll, kötélnek áll, eltűr, tolerál, elnéz (valakinek, valamit)
 • elfogad, elismer
 • megnyit, kienged, meglazít, kilazít, megereszt, kitágít
 • (tájnyelvi): felenged, megenyhül, megbocsát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szag

főnév
 • illat
 • aroma
 • bűz, büdösség, bűzösség, ájer (tájnyelvi)

rajtaveszt

ige
 • belebukik, felsül, megjárja, pórul jár, kudarcot vall, rajtaveszít, megszív (bizalmas), beletörik (régies), beleveszt (régies), bebukik (tájnyelvi), leég (bizalmas), befürdik (szleng), lebőg (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megenged szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mártás

főnév
 • szósz, szaft (bizalmas), mártalék (régies), mártó (tájnyelvi)
 • öntet, sodó (idegen)

latolgat

ige
 • fontolgat, mérlegel, meghány-vet, méricskél, ponderál (idegen)
 • számítgat, rágódik, morfondírozik, találgat, tanakodik, spekulál, súlyogat (régies)

különféleképpen

határozószó
 • különbözőleg, többféle módon, változatosan

kombináció

főnév
 • összeállítás, összekapcsolás, csoportosítás, összetétel, társítás
 • keverék, elegy, mixtúra (bizalmas)
 • (sportban): összjáték, figura

megbékül

ige
 • kibékül, összebékül, kiengesztelődik, megengesztelődik, enyhül (valaki iránt), megbékél
 • megbocsát
 • lecsillapodik, lecsendesül, lehiggad, megnyugszik
 • belenyugszik, beletörődik, megbarátkozik

megszaporodik

ige
 • megsokasodik, megnövekedik, megnövekszik, megnő, meggyarapodik, megfiadzik, felgyűlik, meggyűlik, felhalmozódik, megsokasul (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megszül

viadukt

főnév
 • völgyhíd

kialakítás

főnév
 • megszerkesztés, létrehozás, formálás, körvonalazás, megformálás, megtervezés

kertel2

ige
 • (tájnyelvi): sövényel, kerít, elkerít, bekerít, palánkol (régies), környöz (régies)

gyújtós

főnév
 • aprófa, rőzse, forgács, gerjesztő (tájnyelvi), tapló, éleszték (tájnyelvi), langalló (tájnyelvi)

kihatás

főnév
 • hatás, következmény, fejlemény, eredmény, kimenetel, okozat
 • fontosság, horderő, jelentőség, folyomány

megugrik

ige
 • felágaskodik, megbokrosodik
 • (szleng): megszökik, meglép (bizalmas), meglóg (bizalmas), odábbáll, elmenekül, elszalad, elillan, elszelel, továbbáll, kereket old, eltűnik, elpárolog, elinal, dezertál
 • kimozdul
 • (akadályt): elér, átvisz

minuta, minutum

főnév
 • másodperc, pillantás, perc, pillanat

búcsúelőadás

főnév
 • búcsúfellépés, búcsúszereplés, búcsúkoncert, búcsúest, záróest

partner

főnév
 • társ, barát, pár, kedves, szerető, élettárs, vágytárs (régies)
 • üzlettárs, kolléga
 • szövetséges
 • táncpartner
 • (szaknyelvi): ellenfél, küzdőfél, küzdőtárs

odaint

ige
 • hív, odahív, magához hív
 • jelez, jelt ad

megereszt

ige
 • meglazít, megtágít, kicsatol, megold, kienged, kitágít, utánaenged, utánaereszt
 • megnyit, megenged, folyat, megcsapol
 • (bizalmas): küld (levelet), felad

mardos

ige
 • mar, tép, szaggat, marcangol, marcong (régies)
 • kínoz, gyötör, emészt, mar, mardos, furdal, rág, tépdes, esz
 • (tájnyelvi): pörlekedik, veszekedik, kellemetlenkedik

megmond

ige
 • elmond, tudat, tájékoztat, közöl, tudomására hoz, hírül ad, napvilágra hoz
 • leleplez, lerántja a leplet, megsúg, beárul
 • kifejez, kijelent, informál
 • szemébe vág
 • megvall, bevall, beismer
 • jósol, megjövendöl, jövendőt mond
 • prognosztizál
 • megjelöl, kijelöl

nyugta

főnév
 • nyugtatvány (régies), bon, bizonylat, elismervény, utalvány, szelvény, kötelezvény, számlaigazolás

meggyőző

melléknév
 • kifejező, ékesszóló, beszédes, eklatáns, ékes, hitető, elfogadható, döntő, önmagáért beszélő, kétségbevonhatatlan, ellenállhatatlan, tagadhatatlan, nyomós, súlyos, hitelt érdemlő, bizonyító erejű, világos, frappáns

ledarál

ige
 • megőröl, megdarál
 • végigmond, elhadar, végighadar

megragad

ige
 • megfog, megszorít, megmarkol, elfog, kézbe vesz, vonszol, hurcol, hord, dikol (tájnyelvi)
 • (lehetőséget): kihasznál, él (valamivel), felhasznál
 • leköt, megköt, elbűvöl, megigéz, lenyűgöz, elbájol, megkap
 • (valahol): megmarad, gyökeret ver, ott marad, lehorgonyoz
 • megőrződik, megmarad

odabenn

határozószó
 • odabent, ott benn, odabe (tájnyelvi)