művész szinonimái

főnév
 • művészember, alkotó
 • bohém
 • mester, virtuóz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kaotikus

melléknév
 • zavaros, zűrös (bizalmas), zűrzavaros, rendezetlen, áttekinthetetlen, szervezetlen, fejetlen, kusza, zilált, anarchikus, összevissza

tájékoztatás

főnév
 • útbaigazítás, útmutatás, felvilágosítás, információ, tanácsadás, tájékoztató, beszámoló, közlemény
 • értesítés, közlés, tudatás, bejelentés, ismertetés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a művész szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

molnár

főnév
 • malmos (régies), molinár (régies), őrlő (régies)

megkockáztat

ige
 • merészel, megkísérel, megpróbál, felvállal, megreszkíroz (bizalmas), megreszkírol (tájnyelvi)
 • fogad, feltesz, kockára tesz
 • megemlít, felemlít, előhoz, előhozakodik, előáll, szóvá tesz, közbevet

megfizethetetlen

melléknév
 • drága, felbecsülhetetlen, megbecsülhetetlen, értékes, nagy értékű, becses

letűnik

ige
 • eltűnik, leáldozik, lemegy, leszáll, lehanyatlik, aláhanyatlik, lebukik, alábukik, nyugovóra tér, látóhatár mögé bukik, lenyugszik, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi)
 • elmúlik, lehanyatlik
 • megfogy, megfogyatkozik, meggyérül
 • eltűnik, megszűnik

munkakör

főnév
 • feladatkör, beosztás, munkaterület, ügykör, reszort (idegen), hatáskör, működési kör, tevékenységi kör
 • foglalkozás, szakma, állás, tiszt

nyelvtanár

főnév
 • nyelvoktató, nyelvmester (régies)

kreativitás

főnév
 • teremtőképesség, alkotóképesség

közbeékelődik

ige
 • beiktatódik, közé kerül, behelyeződik, beillesztődik

igazolás

főnév
 • tanúsítvány, igazolvány, bizonylat, bizonyítvány, attesztáció (idegen), legitimáció (szaknyelvi), certifikátum (idegen), elismervény, okirat, okmány, oklevél, írás, flepni (szleng)

láda

főnév
 • rekesz, rakasz (tájnyelvi), kaszni (régies), szuszék (tájnyelvi), szökrény (tájnyelvi), ferslóg (régies), ferslág (régies)
 • kazetta, ládikó (bizalmas), doboz, skatulya, szelence
 • koporsó
 • szarkofág (szaknyelvi)
 • postaláda, levelesláda

nyugta

főnév
 • nyugtatvány (régies), bon, bizonylat, elismervény, utalvány, szelvény, kötelezvény, számlaigazolás

önállótlan

melléknév
 • gyámoltalan, ügyefogyott, határozatlan, tehetetlen Sz: az anyja szoknyáján ül

égbekiáltó

melléknév
 • felháborító, szörnyű, szörnyűséges, iszonyú, iszonyatos, rettentő, rettenetes, borzalmas, borzasztó, botrányos, megbotránkoztató, horribilis, vérlázító, vérforraló, kirívó, gyalázatos, megdöbbentő, elképesztő, sátáni, ördögi, förtelmes

rostélyos I.

melléknév
 • rácsos, rácsozott

polgárság

főnév
 • (régies): burzsoázia, középosztály, harmadik rend (szaknyelvi), purgerség (tájnyelvi)
 • városlakók, lakosság
 • polgárjog

nád

főnév
 • bognárnád, fedőnád, lengenád
 • nádas
 • gyékény, káka, sás
 • (jelzőként): nádfonatú, vessző, fonott

mocsár

főnév
 • fertő (régies), posvány, ingovány, láp, állóvíz, hany (tájnyelvi), posványhely (tájnyelvi), morotvás, semlyékes, zsombék
 • (régies): pocsolya, pocsalék (tájnyelvi), pocsaj (tájnyelvi)
 • züllöttség, romlottság, szenny, fertő

nevel

ige
 • gondoz, ellát, eltart, élelmez, etet, táplál
 • szoptat, dajkál
 • tenyészt, tart, sokasít (régies), szaporít (régies), gyarapít (régies)
 • növeszt, termeszt, fejleszt
 • terem, hajt, kultivál (régies), hoz (termést)
 • tanít, oktat, képez, alakít, formál, művel, iskoláztat, kitanít, csiszol, palléroz (választékos), finomít, nemesít, épít, farag (bizalmas), gyúr (bizalmas), szoktat (valamire)
 • fegyelmez, szabályoz, reguláz
 • idomít, dresszíroz, leckéz (régies), mesterasztaloz (régies)
 • edz, tréningez, gyakoroltat, sulykol
 • (régies): növel, sokszoroz, fokoz

piszkos

melléknév
 • koszos, mocskos, mosdatlan, tisztátalan, maszatos, szurtos, fekete, füstös, retkes (bizalmas), szutykos, csatakos, szennyes, danes (tájnyelvi), csajtos (tájnyelvi), loncsos (tájnyelvi), paszatos (tájnyelvi), elhanyagolt, ápolatlan, redvás (szleng), koszlott Sz: a bába mosdatta legutoljára; akkor látott vizet, mikor a bába megmosdatta; alábbvaló a pondrós kutyánál; belepi a piszok; csak a kosz tartja egyben; feketevasárnapot ül húsvét napján is; fekete, mint a szurok; fényes, mint a bogrács oldala; ha a falhoz vágnák, odaragadna; ki se látszik a piszokból; lustos, mint a tehénfark; olyan piszkos, mintha disznókkal hálna; olyan, mint a meszelőkötő; olyan, mint a moslékos sajtár; olyan, mint az üszög; ragad a mocsoktól; retek is kikelne a kezén; szennyes, mint a rab; tiszta, mint a mécses; tiszta, mint a kifordított zsák; tündöklik, mint az üst; úgy néz ki, mint mikor a légy kimászik a mártásból
 • aljas, becstelen, gyalázatos, tisztességtelen, rohoda (tájnyelvi)
 • trágár, malac (beszéd)
 • (pejoratív): zsugori, smucig (bizalmas), kicsinyes, fösvény

napfürdő

főnév
 • napozás, napfürdőzés, napkúra, inszoláció (idegen)

megmozgat

ige
 • megforgat, megkavar, mozgásba hoz, megráz, felkavar, megbolygat
 • átrak, áthord
 • ösztönöz, ösztökél, serkent, buzdít, biztat, aktivizál, agitál, megindít

növendék

főnév
 • tanuló, nebuló (bizalmas), tanítvány, diák, hallgató, discipulus (régies)
 • inas, tanonc
 • csemete, sarj, surján (tájnyelvi)
 • (jelzőként): fiatal, serdülő

pohárnok

főnév
 • (tájnyelvi): csapláros (régies), csaplár (régies), csapos, kocsmáros, pincér, csárdás