fűszerez szinonimái

ige
 • ízesít, ízt ad, megadja az ízét, trágyáz (régies), fűszerszámoz (régies)
 • színesít, élénkít
 • tarkít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dohány

főnév
 • bagó, burnót (régies), tubák (régies), kapadohány, ördög tömjénje (régies), cigaretta (bizalmas)
 • (szleng): pénz, pénzmag, guba (szleng), lóvé (szleng), korpa (szleng), suska (szleng), lé (szleng), zseton (szleng), steksz (szleng), mák (szleng), zsozsó (szleng), mani (szleng)

zsivány II.

főnév
 • útonálló, haramia, bandita, betyár (régies), rabló, gonosztevő, szegénylegény, balkörmű (tájnyelvi)
 • gazember, csirkefogó, csaló, szélhámos, svindler (bizalmas), himpellér, svihák (bizalmas)
 • gézengúz, kópé, csibész, mókamester
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fűszerez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

forgó I.

melléknév
 • keringő, pörgő, forduló, forgatható, örvénylő, kavargó, gomolygó
 • (régies): forgandó

felborít, fölborít

ige
 • feldönt, eldönt, eldűt (tájnyelvi), felbillent, fellök, feltaszít, feltaszint (tájnyelvi), felfordít
 • meghiúsít, megakadályoz, fejére állít, megzavar, összekuszál

fás

melléknév
 • erdős, ligetes, bokros, cserjés, gesztes (régies), sűrű (régies)
 • kemény, rostos, szálkás, taplós, pudvás
 • (régies): kedvetlen, fásult

eltorlaszol

ige
 • elzár, elrekeszt, elszigetel, elbarikádoz, eltorlaszt (régies), megakaszt

fundus

főnév
 • telek, házhely
 • kisbirtok (régies)
 • (szaknyelvi): szemfenék

gyepű

főnév
 • sövény, kerítés
 • határ, határsáv, országhatár

önelégült

melléknév
 • öntelt, önhitt, gőgös, büszke, elbizakodott, felfuvalkodott, beképzelt, nagyképű, pöffeszkedő, nagymellű, fontoskodó, magabízó (régies)

eldorádó

főnév
 • aranyország, paradicsom, kánaán (választékos)

ehhez

névmás
 • ide, eddig, ennyire
 • sőt, azonkívül, azonfelül, egyébként, másfelől, különben, továbbá, ráadásul, tetejében, amellett, nemkülönben

beáztat

ige
 • áztat, megnedvesít, benedvesít, átnedvesít, bemerít, átitat
 • (szleng): beárul, besúg, bevádol, bemárt (szleng), beköp (szleng), lebuktat (szleng)

elhasal

ige
 • elesik, elbukik, hasra esik, orra bukik, elvágódik, elterül
 • (vizsgán) megbukik, elzúg (bizalmas), buktázik (bizalmas), elvérzik (bizalmas), leveri a lécet (szleng), nyári egyetemre jár (bizalmas), szaltózik (szleng)

gyújtós

főnév
 • aprófa, rőzse, forgács, gerjesztő (tájnyelvi), tapló, éleszték (tájnyelvi), langalló (tájnyelvi)

hártya

főnév
 • héj, bőrke, bőröcske (régies), burok, lemezke, film, serosa (szaknyelvi), velum (szaknyelvi), lantorna (régies), pille (régies), enyeg (régies), háportyika (tájnyelvi)
 • hályog
 • hártyapapír, pergamen

kékvérű

melléknév
 • előkelő, főnemesi, nemesi, arisztokrata

illusztris

melléknév
 • kiváló, neves, előkelő, magas rangú, tekintélyes, kimagasló, kiemelkedő, közismert, nevezetes, híres, hírneves, híres-neves, nagyhírű, nagynevű, ünnepelt, népszerű

fütyörész

ige
 • trillázik, fütyül, fütyörög (tájnyelvi), futyorász (tájnyelvi)

fonák II.

főnév
 • (birtokszóként): visszája, hátoldala
 • (teniszben): fonákütés, backhand (szaknyelvi)(szaknyelvi)

görnyed

ige
 • görbed, meggörbed, meghajlik, hajol, görnyedezik, görbül, görzsed (régies), hajbókol, kushad (bizalmas), gubbad (tájnyelvi)
 • (rabságban): sínylődik, szenved
 • roskadozik

igazolás

főnév
 • tanúsítvány, igazolvány, bizonylat, bizonyítvány, attesztáció (idegen), legitimáció (szaknyelvi), certifikátum (idegen), elismervény, okirat, okmány, oklevél, írás, flepni (szleng)

gazos

melléknév
 • gyomos, gizgazos, dudvás, gyomlálatlan, bozótos, porés (régies), bozdutos (tájnyelvi), gyomlás (tájnyelvi)
 • szemetes, söpredékes, mocskos, piszkos

felesleg, fölösleg

főnév
 • többlet, maradvány, maradék, reziduum (szaknyelvi), plusz (bizalmas), tartalék, bővelkedés, fölöznek (tájnyelvi), excedens (idegen), resztli (bizalmas), szuperplusz (régies)(valaminek)

gyakorol

ige
 • ismétel, tanul, tréningezik, treníroz, edz, egzecíroz (régies), próbál, gyakorolja magát, készül
 • gyakornokoskodik
 • előidéz, kelt, kifejt
 • folytat, űz
 • praktizál

illemtudó

melléknév
 • illedelmes, finom modorú, udvarias, jólnevelt, szerény, előzékeny, figyelmes, tisztelettudó