kötődik szinonimái

ige
 • kötözködik, kötekedik, kötölőzik (tájnyelvi), ingerkedik, incselkedik, gonoszkodik, tréfálkozik, szurkálódik, civakodik, huzakodik, dévajkodik, enyeleg, évődik, pajzánkodik, böllenkedik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi)
 • szövődik, kialakul
 • (valakihez): ragaszkodik, kitart (valaki mellett)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felosztás, fölosztás

főnév
 • feldarabolás, felbontás, szétszedés, szétosztás, felparcellázás, elkülönítés, szétválasztás, partíció (idegen), disztribúció (idegen), departíció (idegen), allokáció (idegen)
 • tagolás, osztályozás, rendszerezés, kategorizálás, részletezés, klasszifikáció (idegen), taglat (régies), analízis (régies)

összeegyeztethető

melléknév
 • kompatíbilis (idegen), összeférő, összeillő, egybehangzó, megegyező, egybevágó, harmonizáló (idegen)(idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kötődik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kordován

főnév
 • szattyánbőr, szattyán, kecskebőr, juhbőr, borjúbőr

kicserél

ige
 • felvált, helyettesít, pótol, átcserél, felújít, felcserél, vált, kivált
 • elcserél, csereberél

késleltet

ige
 • visszatart, hátráltat, retardál (idegen), feltartóztat, korlátoz, nehezít, akadályoz, gátol, fékez, halaszt, halogat, húz-halaszt, elnapol, elodáz, megállít
 • lelassít, mérsékel
 • elhúz, meghosszabbít, nyújt

jelképez

ige
 • jelöl, jelent, megtestesít, megszemélyesít, szimbolizál, ábrázol, példáz, mutat

könyvbarát

főnév
 • könyvgyűjtő, könyvbolond, könyvkukac (tréfás), könyvmoly (választékos), bibliofil (idegen)

lapoz

ige
 • fordít, átfordít, áthajt, forgat
 • levelez (régies)
 • olvasgat, olvas, nézeget

tipikus

melléknév
 • jellegzetes, sajátos, sajátságos, sajátszerű, megkülönböztető, egyéni, specifikus, karakterisztikus, markáns, kiemelkedő, típusos (választékos)
 • vérbeli, hamisítatlan
 • jellemző, szokásos, szokványos, általános, rendszeres

hőerőmű

főnév
 • termocentrálé (idegen)

hóka I.

melléknév
 • (ló, szarvasmarha): csillagos, fehér foltos, holdas
 • sápadt, halvány, halovány, fakó, beteges

felesleg, fölösleg

főnév
 • többlet, maradvány, maradék, reziduum (szaknyelvi), plusz (bizalmas), tartalék, bővelkedés, fölöznek (tájnyelvi), excedens (idegen), resztli (bizalmas), szuperplusz (régies)(valaminek)

idős

melléknév
 • öreg, vén, vénhedt, vénecske, éltes, élemedett, koros, agg, elaggott, meglett, hajlott korú, előrehaladt korú, korosas (tájnyelvi)

ledarál

ige
 • megőröl, megdarál
 • végigmond, elhadar, végighadar

lila I.

melléknév, főnév
 • kékeslila, ibolyalila, ibolyaszínű, viola, violaszínű, orgonalila, orgonaszínű, bíborlila, püspöklila, mályvaszín, mályvaszínű

árnyékszék

főnév
 • vécé, WC, illemhely, toalett, latrina, budi (szleng), klozet, klotyó (szleng), mosdó, félreeső hely, félrehely, Pilátus konyhája, szüleményhely, bizonyos (tájnyelvi), reterát (régies), putraszék (régies), pőc (régies), pöce, perváta (régies), budórnya (tájnyelvi), budár (régies) Sz: ahova a császár is gyalog jár

műveltető

melléknév
 • kauzatív (szaknyelvi), faktitív (szaknyelvi)

megrázkódik

ige
 • összerezzen, megremeg, megreszket (tájnyelvi), megrezzen, megvonaglik, összerándul
 • megretten, megborzad
 • megrendül, megreng, meginog

kötvény

főnév
 • értékpapír, kötelezvény
 • kötelezettségvállalás

kooperáció

főnév
 • együttműködés, összedolgozás, közreműködés, összeműködés (tájnyelvi)

kutyafuttában

határozószó
 • gyorsan, sietősen, kapkodva, felületesen, rohanva, lihegve, futólag, hevenyészve, elhamarkodottan(bizalmas)

megmozgat

ige
 • megforgat, megkavar, mozgásba hoz, megráz, felkavar, megbolygat
 • átrak, áthord
 • ösztönöz, ösztökél, serkent, buzdít, biztat, aktivizál, agitál, megindít

közfeltűnés

főnév
 • megdöbbenés, közfelháborodás

kifáraszt

ige
 • agyonfáraszt, elfáraszt, halálra fáraszt, elcsigáz, kikészít (bizalmas), agyoncsigáz, kifullaszt, kitikkaszt, elgyötör, megvisel, elnyű (tájnyelvi), összetör, elgyengít, kimerít
 • meghajszol, túlhajszol, megerőltet, agyonterhel, kiszipolyoz, kizsigerel, kicsinál, kidögleszt

lágyít

ige
 • puhít, megpuhít, porhanyít, képlékenyít, gyengít
 • enyhít, engesztel, csillapít
 • jésít, palatalizál (szaknyelvi)

megpirul

ige
 • megsül
 • megpörkölődik, megperzselődik, megég