könnyezik szinonimái

ige
 • sírdogál, pityereg, felsír, sír, rí, sír-rí, könnyeket ont, könnyeket hullat, itatja az egereket (tréfás), nicsköl (tájnyelvi), picsog (tájnyelvi), ereszt (tájnyelvi), bőg, zokog, oázik (bizalmas), bömböl
 • gyöngyözik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

párszor

határozószó
 • néhányszor

úriember

főnév
 • nemesember, dzsentlemen (idegen)
 • gavallér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a könnyezik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

komornyik

főnév
 • lakáj, inas

kettétörik

ige
 • széttörik, széjjeltörik, eltörik, derékba törik, kettéhasad, kettéválik

képzet

főnév
 • elképzelés, elgondolás, gondolat, idea, észkép (régies), érzés, észlelés
 • (régies): kép, képlet, képzelet

izzó II.

főnév
 • izzólámpa, lámpa, villanykörte, körte, villanyégő, égő

kóros

melléknév
 • beteges, egészségtelen, patológiás (szaknyelvi), rendellenes, abnormális
 • torz, perverz (szaknyelvi)

kürtő

főnév
 • szelelőlyuk, légakna, légcsatorna
 • (régies): kémény, kéménycső, füstkieresztő (régies)
 • (tájnyelvi): kályhacső

termet

főnév
 • alak, növés, testalkat, fizikum, testforma, testmagasság, magasság, méret, csinálat (tájnyelvi)
 • megjelenés

hólyag

főnév
 • daganat, dudor, hupolyag (tájnyelvi), kinövés, pukkantyú (tájnyelvi)
 • buborék, légbuborék
 • húgyhólyag
 • hólyagbenő (szleng), fajankó, mamlasz, ökör

hintőpor

főnév
 • púder, por, talkum

féklámpa

főnév
 • stoplámpa

huta

főnév
 • kemence, olvasztókemence, kohó, vasolvasztó, vaskohó, üveghuta

lanyha

melléknév
 • enyhe, csekély, kicsi, mérsékelt
 • lagymatag, tunya, lomha, lusta, lajhár (régies), renyhe
 • erőtlen, gyönge, tipitupi (tájnyelvi)

leszorít

ige
 • leprésel, lenyom, lesajtol
 • lefog, rögzít
 • redukál, korlátoz, visszafog
 • (hajat): hátraszorít, lekötöz, összefog

aprócska

melléknév
 • apró, kicsi, pici, picike, piciny, parányi, pindurka, picuri, pinduri, csepp, cseppnyi, pöttöm, icipici, incifinci, ipri-apró (tájnyelvi)

múmia

főnév
 • holtaszat (régies), tetemváz (régies)
 • (pejoratív): vénség, vénember, vénasszony

meglevő

melléknév
 • létező, valóságos, fennálló, tényleges, valódi, hiteles, való, igazi
 • mostani, mai, adott, konkrét

könyörgés

főnév
 • kérés, segélykérés, kérlelés, kérelem, folyamodás, esedezés, esengés (választékos), esdeklés, rimánkodás, kunyerálás, koldulás, instancia (idegen), szuplikáció (idegen)
 • fohászkodás, fohász, ima, imádság, imádkozás, oráció (szaknyelvi)
 • litánia

kolerikus

melléknév
 • lobbanékony, ingerlékeny

kreatív

melléknév
 • alkotó, létrehozó, teremtő

megizmosodik

ige
 • megerősödik, felerősödik, megvastagodik, megtestesedik, megtelik
 • (bizalmas): kifejlődik, kibontakozik, erőre kap, megszilárdul, elterjed

kötekedő

melléknév
 • akadékoskodó, gáncsoskodó, ingerkedő, civakodó, hepciáskodó (bizalmas), izgága, garázda, összeférhetetlen, szekánt (bizalmas), szekáns (bizalmas), házsártos, veszekedős, szurkálódó (bizalmas), zsörtölődő, bakafántos (régies)

kiállító

főnév
 • bemutató
 • kibocsátó

kuporodik

ige
 • kucorodik, összehúzódik, kutyorodik (tájnyelvi), szotyorodik (tájnyelvi)

meglakol

ige
 • bűnhődik, megbűnhődik, megfizet, megkeserül, megszenved, vezekel, megadózik (tájnyelvi), büntetést szenved Sz: átesik a küszöbön; csizmadiát fog; ebet fog; el nem viszi szárazon; megadja az árát; elesett a lúd a jégen; elfújja az ebek dalát; kihúzza a gyufát (szleng); kiviszi a lúgját; kutyát fog; majd elfújja az ebek dalát; megadja a bablé árát; megadja a kos árát; megadja a dézsmát; megcsípte a dér az orrát; megégett vele; megette a szappant; megfizeti a bak árát; megissza a levét; megüti a körmét; megüti a bokáját; ördögöt fog; róka bőrével fizet; tűz nélkül megégett(valamit)