jellegzetesség szinonimái

főnév
 • sajátság, ismertetőjel, ismertetőjegy, ismérv, alapvonás, különlegesség
 • specifikum (idegen), karakterisztikum

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

blama

főnév
 • (bizalmas): blamázs, baklövés, felsülés, megszégyenülés, szégyenvallás (régies), égés (szleng), pofára esés (durva)

tolvajkulcs

főnév
 • álkulcs, sperhakni (bizalmas), nyitóvas (szaknyelvi), dártli (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jellegzetesség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

írómappa

főnév
 • mappa, dosszié, iratgyűjtő, iratrendező

hever

ige
 • fekszik, nyugszik, elnyúlik, alszik
 • henyél, lebzsel, heverészik, lopja a napot, döglik (durva), lajhárkodik, lustálkodik, tesped, hentereg (tájnyelvi)
 • hányódik, kallódik, láb alatt van, elfekszik, elterül, szétnyúlik, útban van, kusnyad (tájnyelvi)

házasságkötés

főnév
 • esküvő, egybekelés, nász, menyegző, lakodalom, frigyre lépés
 • családalapítás
 • házasodás, nősülés
 • férjhezmenetel

gyeplabda

főnév
 • gyephoki, hoki

járatlan

melléknév
 • kitaposatlan, feltöretlen, nyomtalan, úttalan, szűz
 • ismeretlen, idegen
 • gyakorlatlan, tapasztalatlan, tájékozatlan, próbálatlan, avatatlan, tudatlan, képzetlen, iskolázatlan, tanulatlan, laikus, műkedvelő, illetéktelen, inkompetens (idegen), semmitudó (régies), ignoráns (régies), kezdő, újonc, zöldfülű, zöld (bizalmas), mazsola (bizalmas)
 • kontár, ügyetlen

kegy

főnév
 • jóindulat, jóakarat, pártfogás, leereszkedés, grácia (régies)
 • (régies): kegyelem, irgalom, malaszt, bocsánat
 • részvét, hajlandóság

spanyol

melléknév, főnév
 • spanyolországi, hispániai (régies), hispán (régies)

folyóírás

főnév
 • kézírás

firkant

ige
 • odavet, vakarít (tájnyelvi), fickant (tájnyelvi)

egyenlítő

főnév
 • ekvátor (idegen)

fuxia

ige
 • csüngőke

képesség

főnév
 • alkalmasság, adottság, hajlam, diszpozíció (szaknyelvi), tehetség, talentum (régies), rátermettség, potencia, kvalitás, készség, teljesítőképesség, kapacitás, spiritusz (bizalmas)
 • mód, energia
 • jogkör, hatáskör, illetékesség, felhatalmazás, jogosultság, jog

kihámoz

ige
 • kihüvelyez, hámoz, meghámoz, hánt, toklászol (tájnyelvi)
 • kibont, kifejt
 • megtud, kikövetkeztet, megfejt, megért

leukémia

főnév
 • fehérvérűség, vérrák

kötöttség

főnév
 • kötelezettség, kötelék, korlátozás, megkötés, béklyó

jellemző II.

főnév
 • jegy, adat, paraméter (szaknyelvi), kritérium, érték

irányít

ige
 • céloz, irányoz, megcéloz, rászegez, ráirányít, fordít
 • címez, útbaigazít, orientál
 • elvezényel, küld
 • igazgat, rendelkezik, vezet, vezényel, parancsol, menedzsel, utasít, vezérel, kézben tart, koordinál, irányt mutat, navigál (szaknyelvi), felügyel, megszab, szabályoz, dirigál, parancsolgat, szervez
 • elvezet, terel, mozgat, térít, kalauzol
 • idomít, formáz, alakít, intéz

kapitány

főnév
 • százados (régies)
 • várnagy (régies), várparancsnok, parancsnok
 • főnök, vezér, hadvezér, csapatvezér
 • csapatkapitány

körforgalom

főnév
 • körforgás, keringés, cirkulálás (régies), cirkuláció (régies)

jóváhagy

ige
 • engedélyez, beleegyezik (valamibe), tudomásul vesz, elismer, hozzájárul, megenged, láttamoz, aláír, approvál (régies)
 • elfogad, szentesít, törvényesít, érvényesít, hatályba léptet, becikkelyez, ratifikál (szaknyelvi), törvénybe iktat, megszavaz, egyetért, helybenhagy, szankcionál (idegen), megerősít, alátámaszt, konfirmál (szaknyelvi)

hintőpor

főnév
 • púder, por, talkum

kártol

ige
 • fellazít, bont
 • fésül, tisztogat, gerebenez, héhel (tájnyelvi, régies)
 • gyarat (tájnyelvi)

kötelesség

főnév
 • kötelezettség, kötelem (régies), feladat, teendő, tennivaló, hivatal, tiszt