ostrom szinonimái

főnév
 • roham, támadás, offenzíva, attak (idegen), előretörés
 • háborgatás, zaklatás, molesztálás, nyaggatás, piszkálás
 • udvarlás, kerülgetés, puhítás (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rákényszerít

ige
 • ráerőltet, ráerőszakol, rávesz, rábír, rászorít, presszionál (idegen), késztet, rárekeszt (régies), ráhajt (régies), rávisz, rámuszájít (tájnyelvi), ráoktrojál (idegen)
 • rátukmál, rásóz (bizalmas), rálőcsöl (tájnyelvi)

szegfű

főnév
 • fecskevirág
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ostrom szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odaír

ige
 • odafirkál, odafirkant, odavés, odakanyarít (bizalmas), odabiggyeszt (bizalmas), odavet, hozzáír, ráír
 • odahamisít
 • rágépel, odagépel

mosoda

főnév
 • mosóüzem, vegytisztító, ruhatisztító, puceráj (régies), patyolat

mindenki

melléknév
 • mindenik (tájnyelvi), fű-fa (pejoratív), ország-világ, boldog-boldogtalan, ki-ki, aki él és mozog (bizalmas)
 • sokan
 • akárki, bárki

meglakol

ige
 • bűnhődik, megbűnhődik, megfizet, megkeserül, megszenved, vezekel, megadózik (tájnyelvi), büntetést szenved Sz: átesik a küszöbön; csizmadiát fog; ebet fog; el nem viszi szárazon; megadja az árát; elesett a lúd a jégen; elfújja az ebek dalát; kihúzza a gyufát (szleng); kiviszi a lúgját; kutyát fog; majd elfújja az ebek dalát; megadja a bablé árát; megadja a kos árát; megadja a dézsmát; megcsípte a dér az orrát; megégett vele; megette a szappant; megfizeti a bak árát; megissza a levét; megüti a körmét; megüti a bokáját; ördögöt fog; róka bőrével fizet; tűz nélkül megégett(valamit)

ominózus

melléknév
 • (választékos): baljóslatú, baljós, balszerencsés, végzetes, végzetszerű, vészhozó, veszedelmes, vészterhes, fátumszerű, fatális, átkos, kárhozatos, tragikus, szerencsétlen

özönvíz

főnév
 • vízözön, dilúvium (régies)
 • árvíz, ár, vízár, özön, zuhatag, felhőszakadás

lőcs

főnév
 • rúd, farúd
 • (szleng): láb, tappancs (bizalmas), virgács (szleng)
 • (szleng): hímvessző, fütykös (bizalmas), fütyülő (bizalmas),

leukémia

főnév
 • fehérvérűség, vérrák

károsult

melléknév, főnév
 • kárvallott, káros (régies)

manipulál

ige
 • babrál, piszkál, bíbelődik
 • ravaszkodik, mesterkedik, ügyeskedik, variál (bizalmas), machinál (bizalmas), umbuldál (bizalmas), kombinál
 • befolyásol, irányít

papírlap

főnév
 • papír, papiros (bizalmas), papírív, cédula

pláne II.

módosítószó
 • különösen, kivált

előszó

főnév
 • bevezető, bevezetés, bemutatás, ajánlás, beköszöntő, preambulum (szaknyelvi), introdukció (szaknyelvi), előhang, prológus, exordium (régies), prefáció (régies), előbeszéd (régies), előjáték, elöljáró beszéd (régies), elővezetés (régies), előversengés (régies)

szanszevéria, szansz

főnév
 • tigriske, tigrisnyelv, anyósnyelv

rombol

ige
 • romba dönt, pusztít, dúl, tör-zúz, tönkretesz, rongál, roncsol, szétzúz, összezúz, földig rombol
 • darabol (régies)
 • (erkölcsi értéket): megingat, aláás, aláaknáz, destruál (választékos), veszélyeztet, kisebbít, bomlaszt, zülleszt

oszlop

főnév
 • pillér, tartóoszlop, állvány, pilon (idegen), támaszték, kariatida (szaknyelvi), atlasz (szaknyelvi), obeliszk, bálvány (régies)
 • pózna, rúd, cövek, karó, cölöp
 • támasz, gyám, dúc
 • hasáb, kolumna (szaknyelvi)

obszervatórium

főnév
 • csillagvizsgáló, csillagda (régies)
 • megfigyelőállomás

összefolyik

ige
 • egybefolyik, összevegyül, egybeömlik, összeszalad, összecsap
 • egybeolvad, összeolvad, összemosódik, összefut, elmosódik

rigorózus

melléknév
 • merev, szigorú
 • hajthatatlan

ömleng

ige
 • (pejoratív): áradozik, szenveleg, érzeleg, expektorál (idegen)

múmia

főnév
 • holtaszat (régies), tetemváz (régies)
 • (pejoratív): vénség, vénember, vénasszony

összeszokik

ige
 • összemelegedik, összeédesedik, összetörődik (tájnyelvi), összerázódik

rokkan

ige
 • leereszkedik, alászáll, megülepszik, leülepszik
 • megrokkan