mundér szinonimái

főnév
 • (régies): egyenruha, formaruha, uniformis, angyalbőr (tréfás)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lecsökken

ige
 • leapad, lelohad, lefogy, megcsappan
 • lemegy

éj

főnév
 • éjjel, éjszaka
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mundér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mindenesetre

határozószó
 • okvetlenül, kétségkívül, bizonyosan, bizonyára, feltétlenül, mindenképpen, bizonnyal

meghajol

ige
 • bókol, hajlong, hajbókol, meghajlik
 • meghajtja magát, megsüvegel, kalapot emel
 • tisztel, tiszteleg, tiszteletet ró le
 • beadja a derekát, enged, fejet hajt, elfogad, meghódol

megcsap

ige
 • (bizalmas): megüt, megpöccint (tájnyelvi), odavág, végighúz, rásuhint, meglegyint
 • (tájnyelvi): megver, megcsapdos, elpáhol, megvereget, ütlegel
 • (szleng): elemel, elcsen, ellop, eltulajdonít, eloroz, elsinkófál (bizalmas), elcsakliz (bizalmas)

lép3

főnév
 • sonkoly

mordul

ige
 • rámordul, rászól, ráförmed
 • (állat): morrint (tájnyelvi), kaffant, kaffogat (tájnyelvi)

nívótlan

melléknév
 • színvonaltalan, silány, ócska, rossz

közelít

ige
 • közeledik, közeleg, érkezik, előnyomul, nekimegy, kerülget, környékez, tart (valami felé)
 • küszöbön áll, fenyeget
 • felényújt, odatart, odahúz
 • (régies): megközelít
 • hasonlóvá tesz, hasonlóvá lesz, idomul, hasonul

körforgalom

főnév
 • körforgás, keringés, cirkulálás (régies), cirkuláció (régies)

hűs II.

főnév
 • árnyék, enyhely (régies)

kupica

főnév
 • pálinkáspohár, stampedli (bizalmas), stamperli (idegen)

nyelvbotlás

főnév
 • baki (bizalmas), hiba, elszólás, gikszer (bizalmas)

orvvadász

főnév
 • vadorzó, lesipuskás

drót

főnév
 • huzal, fémszál, vasfonal (régies), sodrony, drótkötél, kábel, sodronykötél
 • (szleng): füles (szleng), tipp (bizalmas), hír, információ, értesülés, értesítés

rigorózus

melléknév
 • merev, szigorú
 • hajthatatlan

pipacs

főnév
 • vadmák, lúdmák (tájnyelvi), kutyamák (tájnyelvi), mákrózsa (tájnyelvi)

munkahely

főnév
 • hivatal, iroda
 • dolgozó (bizalmas), álláshely, telep
 • állás, munka, státus, beosztás

mihelyt

kötőszó
 • mihelyest (tájnyelvi), amint, alighogy, ahogy, miután

nehezell

ige
 • nehéznek érez
 • (választékos): nehezményez, neheztel, zokon vesz

perlekedik, pörleked

ige
 • veszekedik, patvarkodik (régies), böllenkedik (tájnyelvi), civakodik, civódik, zsörtölődik, böstörködik (tájnyelvi), összeszólalkozik, torzsalkodik, marakodik, összezördül, kocódik (tájnyelvi)
 • (régies): pereskedik, perel, törvénykezik (régies)

műtő

főnév
 • műtőszoba, műtőhelyiség
 • sebész, sebészorvos

megizmosodik

ige
 • megerősödik, felerősödik, megvastagodik, megtestesedik, megtelik
 • (bizalmas): kifejlődik, kibontakozik, erőre kap, megszilárdul, elterjed

népies

melléknév
 • közérthető, egyszerű, mindennapi, köznapias, populáris, vulgáris
 • paraszti, parasztos, rusztikus, pórias (régies)
 • falusias, vidékies

pimasz

melléknév
 • szemtelen, arcátlan, orcátlan, impertinens (régies), neveletlen, bántó, gúnyos, illetlen, kihívó, ripők (régies), inszolens (idegen), krakéler (régies), nyegle, pökhendi, szemérmetlen, pofátlan, arrogáns, szégyentelen, tiszteletlen