liget szinonimái

főnév
 • erdőcske, ligeterdő, facsoport, fiatalos (szaknyelvi), pagony, cserjés, csalit, csalitos, berek, lugas, surján (tájnyelvi), haraszt (tájnyelvi), geszt (régies), eresztvény (régies)
 • park
 • (régies): erdő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

efelől

határozószó
 • erről, innen, ebből az irányból
 • emiatt

parádézik

ige
 • páváskodik, díszeleg, tetszeleg, hivalkodik, illeg-billeg, mutogatja magát, illegeti magát (bizalmas), feszít (bizalmas), dülleszt (pejoratív), flancol (szleng), fényeleg (régies)
 • ceremóniázik, piperézkedik (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a liget szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lelencház

főnév
 • gyermekmenhely, árvaház, lelenc (bizalmas), menhely

köpeny

főnév
 • köpönyeg, felsőkabát, felöltő, lebernyeg, körgallér, pelerin, vállravető, palást, tóga (régies), plundra (régies), malaclopó (tréfás), mantil (régies), ebenlógó (tájnyelvi), kacagány (régies)
 • (szaknyelvi): gumiabroncs, autógumiburok, autógumi
 • köntös

korcs

melléknév, főnév
 • keverék, öszvér
 • keresztezett, hibrid
 • elfajzott, elkorcsosult, elsatnyult, csenevész, degenerált (szaknyelvi)
 • (régies): fattyú, zabigyerek

kihagy

ige
 • elhagy, húz, töröl, mellőz, kivesz, kizár, megnyirbál, átugrik, kiradíroz, kivakar, figyelmen kívül hagy, számításon kívül hagy, semmibe vesz, elhallgat, kirekeszt, kiküszöböl, eliminál (idegen), deleál
 • kifelejt (valakivel)
 • elszalaszt, elmulaszt
 • akadozik, félbeszakad, szünetel, megakad, elakad

letarol

ige
 • (növényzetet): elpusztít, kipusztít, kiirt
 • lecsupaszít, levág, lekoptat, lekopaszít, lekopaszt, megkopaszt
 • ledönt, lever
 • földúl

megállít

ige
 • feltartóztat, lestoppol (bizalmas), lemeszel (rendőr autót) (szleng)
 • megakaszt, megbénít, megálljt parancsol (valaminek), útját állja, gátat vet (valaminek), meggátol, lefékez, blokkol, aredál (tájnyelvi), leállít, leszerel, paralizál (idegen)
 • elállít, kikapcsol
 • félbeszakít, megszakít, szüneteltet
 • rögzít, stabilizál

vágódik

ige
 • csapódik, ütődik, koccan, kocódik (tájnyelvi)
 • belemélyed, belenyomódik, belevésődik, belehatol

kanca

főnév
 • nőstény ló, kabala (tájnyelvi), kabla (régies)
 • nőstény szamár

jóváhagy

ige
 • engedélyez, beleegyezik (valamibe), tudomásul vesz, elismer, hozzájárul, megenged, láttamoz, aláír, approvál (régies)
 • elfogad, szentesít, törvényesít, érvényesít, hatályba léptet, becikkelyez, ratifikál (szaknyelvi), törvénybe iktat, megszavaz, egyetért, helybenhagy, szankcionál (idegen), megerősít, alátámaszt, konfirmál (szaknyelvi)

fűrészbak

főnév
 • fűrészpad, kecskeláb

kecskebak

főnév
 • bakkecske, kecskehím, cáp (tájnyelvi), hirkus (régies)
 • kecskeláb, fűrészbak

megelégedik, megelég

ige
 • beéri (valamivel), megéri (valamivel) (tájnyelvi)
 • belenyugszik, beletörődik, megnyugszik

megsemmisül

ige
 • elpusztul, ledől, leomlik, romba dől
 • meghal, életét veszti, semmivé válik, elenyészik, odavesz, ottmarad
 • kihal
 • elég, elhamvad, tűz martalékává válik
 • elhasználódik, tönkremegy, elromlik, szétfoszlik
 • elillan, tovaszáll
 • elkedvetlenedik, kedvét veszti, összeomlik, csalódik, megtörik

besötétedés

főnév
 • sötétedés, esthajnal (régies), szürkület, esthomály, alkony, alkonyat

ömleng

ige
 • (pejoratív): áradozik, szenveleg, érzeleg, expektorál (idegen)

nagyol

ige
 • előmunkál, előmar
 • elnagyol, összecsap, összevág, összefércel, hevenyész, elnagyjáz (tájnyelvi), halámol (tájnyelvi), senderít (tájnyelvi), rögtönöz, elkapkod, összegór (tájnyelvi), összehány, összerúg, elsiet, rittyent (tájnyelvi)

limlom

főnév
 • lom, ócskaság, zsibáru, cucc, kacat, bóvli, vacakság, vicik-vacak, haszontalanság, egyveleg, szir-szar (durva), mismás

lekerget

ige
 • lehajt, leűz, lezavar, elkerget, lehajkurász, lehesseget, lekurgat (tájnyelvi)

marha II.

melléknév
 • buta, ostoba, idióta, hülye
 • nagy, hatalmas, jókora, óriási, roppant, böhöm (bizalmas), bazi nagy (szleng)
 • (hsz-ként): nagyon, marhára (szleng), állatian (szleng), állatira (szleng), piszkosul (szleng)

műtő

főnév
 • műtőszoba, műtőhelyiség
 • sebész, sebészorvos

főnév
 • bálványfenyő, keresztesfenyő, szurkosfenyő

kötekedő

melléknév
 • akadékoskodó, gáncsoskodó, ingerkedő, civakodó, hepciáskodó (bizalmas), izgága, garázda, összeférhetetlen, szekánt (bizalmas), szekáns (bizalmas), házsártos, veszekedős, szurkálódó (bizalmas), zsörtölődő, bakafántos (régies)

masszív

melléknév
 • erős, tartós, szilárd
 • nehéz, súlyos, tömött, tömör, vaskos
 • keménykötésű, robusztus, tagbaszakadt, drabális (pejoratív)

nagykapitalista

főnév
 • nagytőkés, iparmágnás, mágnás, trösztvezér, gyártulajdonos