megárad szinonimái

ige
 • kiárad, fölemelkedik, felduzzad, feldagad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mosogat

ige
 • elmos, tisztogat, öblöget, leöblít, os-mos (tájnyelvi), lögyböl (tájnyelvi), ellötyöl (bizalmas), kuturáz (tájnyelvi)
 • nyalogat

bölcsészet

főnév
 • filozófia, bölcselet
 • bölcsészkar
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megárad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

majom

főnév, melléknév
 • (pejoratív): majomparádé, divatmajom, piperkőc, divatbáb

lacikonyha

főnév
 • piaci konyha, virslistand, étekpiac (régies), duttyán (idegen), devernya (tájnyelvi)

krónikus

melléknév
 • idült, tartós, huzamos, makacs, megrögzött

kivetés

főnév
 • kidobás, kihajítás
 • kiközösítés, kizárás, kitagadás, kiátkozás
 • kiszabás, kirovás

másodszor

határozószó
 • másodízben (választékos), másodjára (tájnyelvi), secundo (idegen), pro secundo (idegen)

megoldatlan

melléknév
 • kérdéses, kétséges, rendezetlen, tisztázatlan, vitás, polemikus, problematikus, megfejtetlen, nyitott, homályos, talányos, rejtelmes, titokzatos, eldöntetlen, meghatározatlan

versenyfelhívás

főnév
 • versenykihívás
 • felhívás, felszólítás, pályázatkiírás, pályázat

későn

határozószó
 • utólag, elkésve, elkésetten, soká, sokára, nagy sokára, post festa (idegen), rákjártával (tájnyelvi) Sz: a mennyországba is későn fog érkezni

képesség

főnév
 • alkalmasság, adottság, hajlam, diszpozíció (szaknyelvi), tehetség, talentum (régies), rátermettség, potencia, kvalitás, készség, teljesítőképesség, kapacitás, spiritusz (bizalmas)
 • mód, energia
 • jogkör, hatáskör, illetékesség, felhatalmazás, jogosultság, jog

gyengéd, gyöngéd

melléknév
 • figyelmes, kíméletes, tapintatos, diszkrét
 • szeretetteljes, becéző, kedveskedő, szubtilis (régies), szerető
 • szelíd, lágy, finom
 • anyai, együttérző
 • szerelmes

kiebrudal

ige
 • kiakolbólít, kigolyóz (szleng), kikerget, kizavar, kivág, kiűz, kidob, kipenderít, kitesz, kifírundcvancigol (bizalmas), kitessékel, eltávolít, kirakja a szűrét

megszagol

ige
 • megszaglász, megszagolgat, megszaglál, szimmant (régies), megbűzöl (régies)
 • megszimatol, megsejt, megsejdít, kitalál, gyanít, megérez, megneszel, neszét veszi, megorront, észrevesz

mézesmázas, mézesmáz

melléknév
 • mézédes, színméz, mézes (régies), hímes (tájnyelvi), édeskés, szirupos, behízelgő, negédes, hízelgő, émelyítő, émelygős, nyájas, csepegős, csöpögős, nyálas (szleng)

borvíz

főnév
 • (tájnyelvi): ásványvíz, savanyúvíz, csevice (régies)

papírlap

főnév
 • papír, papiros (bizalmas), papírív, cédula

nyomorult

melléknév
 • szenvedő, szánalomra méltó, szerencsétlen, istenverte, átkozott, boldogtalan, nyamvadt (tájnyelvi), sorsüldözött, peches, rossz csillagzat alatt született
 • rokkant, magatehetetlen, nyomorék, nyavalyás
 • nincstelen, riherongy (tájnyelvi), szegény ördög, semmirekellő, ágrólszakadt, jöttment, hajléktalan, szűkölködő Sz: olyan, mint a kivert kutya(szleng)
 • nyomorúságos, vacak, siralmas, szánalmas, szánalomra méltó, ínséges, szegény, gyámoltalan
 • alávaló, hitvány, féreg, aljas, becstelen, alantas, cafat, gaz, komisz, bitang
 • értéktelen, silány, gyatra, nyűtt, kopottas, viseltes

megbarátkozik

ige
 • (valakivel): összebarátkozik, barátságot köt, összemelegedik, összemelegszik, összehaverkodik (bizalmas), megkedvel, megszeret, vonzódik (valakihez), kelilődik (tájnyelvi)
 • (valamivel): megbékül, beleéli magát, beleszokik, beletörődik, megszokik

magház

főnév
 • magburok, magrejtő (tájnyelvi), ovárium (szaknyelvi), csutka, csuma (tájnyelvi)

megismer

ige
 • elsajátít, kiismer, kitapasztal, megtapasztal, kitanul, ráébred, felfog, kiderít, megért, belekóstol (választékos), megtapogat (tréfás), kitud (tájnyelvi)
 • megismerkedik, ismeretséget köt (valakivel)
 • felismer, észrevesz, felfedez, megpillant, kiszúr (bizalmas), elismer (tájnyelvi)
 • ráismer, azonosít, identifikál
 • (régies): együtt hál (valakivel)

nyelvbotlás

főnév
 • baki (bizalmas), hiba, elszólás, gikszer (bizalmas)

megelégedik, megelég

ige
 • beéri (valamivel), megéri (valamivel) (tájnyelvi)
 • belenyugszik, beletörődik, megnyugszik

lanyha

melléknév
 • enyhe, csekély, kicsi, mérsékelt
 • lagymatag, tunya, lomha, lusta, lajhár (régies), renyhe
 • erőtlen, gyönge, tipitupi (tájnyelvi)

meglel

ige
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, ráakad, visszaszerez, fellel, feltalál (régies)

nyomás

főnév
 • támadás, ráhatás, erőszak, kényszer, befolyás, presszió
 • feszítés, szorítás, szorongatás, fájdalom
 • feszültség
 • erő, tenzió (idegen), feszítőerő, kompresszió (szaknyelvi), nyomaték
 • rajzolat
 • kiadás, nyomtatás
 • sajtolás, préselés
 • (tájnyelvi): csapás
 • legelő
 • (bizalmas): részegség, ittasság, mámor