legény szinonimái

főnév
 • fiatalember, fiú, fickó, fi (régies), hímfi (régies), ifjú, siheder, suhanc, süvölvény, suttyó, kolop (régies), ficsúr (régies), burs (idegen), cánkó (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi)
 • nőtlen
 • iparossegéd, inas, segéd, mesterlegény, boy (idegen)
 • szolga
 • tisztiszolga, csicskás (régies), pucer (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

odamegy

ige
 • odavonul, odasiet, odavetődik, odajut, odaér, odaférkőzik

talajtalan

melléknév
 • gyökértelen, talajavesztett
 • magányos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a legény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

labdarúgás

főnév
 • futball, foci (bizalmas), futballjáték, labdarúgósport

kívül II.

névutó
 • kivéve, kivételével, eltekintve (valamitől)
 • mellett

kisugárzás

főnév
 • kibocsátás, kiáradás, szétáradás, kiáramlás, kilövellés, kiömlés, kiválás, eradiáció (idegen), irradiáció (idegen), emanáció (idegen), emisszió (szaknyelvi)

kerekezik

ige
 • kerékpározik, biciklizik, bringázik (bizalmas), teker, pedálozik, tapos, cangázik (bizalmas)
 • karikázik

lázmérő

főnév
 • hőmérő, pulzométer (régies), termometrum (régies)

lottyadt

melléknév
 • petyhüdt, ernyedt, lágy, elerőtlenedett, ványadt, fonnyadt, löttyedt, aszott
 • túlérett, lotyhadt, puha, szotyakos, lecses (tájnyelvi), locsos (tájnyelvi)

ugyanilyen

névmás
 • ugyanily (választékos), éppen ilyen, pontosan ilyen, egészen ilyen, épp ilyen, azonos, egyező, egyazon (régies), identikus (idegen), ily, ilyenfajta, ilyenféle, ilyesfajta, ilyesféle, ilyenforma, ilyesforma

izgat

ige
 • ingerel, bánt, irritál
 • idegesít, nyugtalanít, bosszant, aggaszt, cukkol
 • fogdos, piszkál, bizget (tájnyelvi), felizgat, izgalomba hoz, gerjeszt, búgat (szleng), cicerél (tájnyelvi), buzerál (szleng)
 • lázít, uszít, bujtogat, hergel, tüzel, agitál
 • érdekel, foglalkoztat

irányít

ige
 • céloz, irányoz, megcéloz, rászegez, ráirányít, fordít
 • címez, útbaigazít, orientál
 • elvezényel, küld
 • igazgat, rendelkezik, vezet, vezényel, parancsol, menedzsel, utasít, vezérel, kézben tart, koordinál, irányt mutat, navigál (szaknyelvi), felügyel, megszab, szabályoz, dirigál, parancsolgat, szervez
 • elvezet, terel, mozgat, térít, kalauzol
 • idomít, formáz, alakít, intéz

foci

főnév
 • (bizalmas): labdarúgás, futball
 • (bizalmas): futball-labda, focilabda, bőrlabda, futball, laszti (bizalmas), bőrgolyó (tájnyelvi), bogyó (szleng), pöttyös (bizalmas)

jogkör

főnév
 • hatáskör, tevékenységi kör, jogosítvány, illetékesség, szféra (régies)
 • hatalom, befolyás, uralom

magház

főnév
 • magburok, magrejtő (tájnyelvi), ovárium (szaknyelvi), csutka, csuma (tájnyelvi)

megfélemlít

ige
 • eliszonyít, megijeszt, elijeszt, elriaszt, rettent, félelembe ejt, elrémít, intimidál (idegen), elborzaszt, megbénít, terrorizál, rettegésben tart, rémít

befed

ige
 • betakar, letakar, beborít, elfed, lefed, beterít, beburkol, befedez (régies)
 • belep, ellep, benő, elborít

obszervatórium

főnév
 • csillagvizsgáló, csillagda (régies)
 • megfigyelőállomás

mintáz

ige
 • modellál, ábrázol, alakít, formáz, formál, farag, kifarag, kivés, önt
 • csíkoz, pettyez, díszít

légi

melléknév
 • repülő, repülési

különszoba

főnév
 • különfülke, box, szeparé (régies)

leteremt

ige
 • leszid, lehord (bizalmas), lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, megszapul (régies), összeszid, megszid, megdorgál, letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): földhöz vág, leterít, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, ledönt, kinyújtóztat, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, földre penderít (tájnyelvi), elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi)

mihelyt

kötőszó
 • mihelyest (tájnyelvi), amint, alighogy, ahogy, miután

lekerget

ige
 • lehajt, leűz, lezavar, elkerget, lehajkurász, lehesseget, lekurgat (tájnyelvi)

kolerikus

melléknév
 • lobbanékony, ingerlékeny

libéria

főnév
 • lakájruha, inasruha, livré (régies)
 • egyenruha

miniszteri

melléknév
 • miniszteriális (idegen)