látás szinonimái

főnév
 • a szeme világa (valakinek), látóképesség
 • szemlélet
 • tekintet, szem (tájnyelvi), visus (idegen)
 • (régies): látvány, látomás, látat (régies), jelenés, tünet
 • (választékos): látásmód

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

békepárti

melléknév
 • békebarát, békeszerető, háborúellenes, pacifista

izgat

ige
 • ingerel, bánt, irritál
 • idegesít, nyugtalanít, bosszant, aggaszt, cukkol
 • fogdos, piszkál, bizget (tájnyelvi), felizgat, izgalomba hoz, gerjeszt, búgat (szleng), cicerél (tájnyelvi), buzerál (szleng)
 • lázít, uszít, bujtogat, hergel, tüzel, agitál
 • érdekel, foglalkoztat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a látás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kukoricafosztás

főnév
 • kukoricahántás, tengerihántás (tájnyelvi)

kiszolgáló II.

főnév
 • felszolgáló, pincér
 • elárusító, eladó
 • szolga, cseléd, inas, komornyik, lakáj
 • szolgálólány, cselédlány, komorna

kinyilatkoztat

ige
 • kijelent, kimond, állít, kinyilvánít, tudomására hoz, tudtára ad, kihirdet, nyilvánossá tesz, közhírré tesz, feltár, felfed, revelál (idegen)
 • ítél, előáll (valamivel), bejelent, deklarál, enunciál (idegen)

kéjeleg

ige
 • gyönyörködik, élvezkedik, kéjkedik (régies), bujálkodik, tobzódik

láda

főnév
 • rekesz, rakasz (tájnyelvi), kaszni (régies), szuszék (tájnyelvi), szökrény (tájnyelvi), ferslóg (régies), ferslág (régies)
 • kazetta, ládikó (bizalmas), doboz, skatulya, szelence
 • koporsó
 • szarkofág (szaknyelvi)
 • postaláda, levelesláda

létrejön

ige
 • meglesz, keletkezik, terem
 • születik, megszületik, szülemlik (tájnyelvi), megszülemlik (régies), támad, kel (választékos), ered, fakad, előáll
 • összeáll, létesül, organizálódik (idegen), képződik, fejlődik
 • kialakul, alakot ölt, testet ölt, realizálódik, származik, megvalósul, elkészül, koholódik (tájnyelvi), csinálódik (tájnyelvi)

túlzott

melléknév
 • eltúlzott, mértéktelen, szertelen, végletes, indokolatlan, vérmes, felnagyított, túlvitt (régies), túlhajtott, túlzásba vitt, túlméretezett, féktelen, exorbitáns (idegen), túlságos

iránytű

főnév
 • tájoló, delejtű (régies), kompasz (régies), busszola (régies), mágnestű (régies)

impérium

főnév
 • birodalom, világbirodalom
 • államhatalom, uralom

fertály

főnév
 • negyedóra, fertályóra (régies)
 • negyedév, évnegyed
 • negyed, városnegyed, lakónegyed
 • környék
 • negyed, negyedrész
 • (hátsó): fenék, alfél, hátsó fél

járóbeteg-rendelés

főnév
 • ambulancia (szaknyelvi)

lódít

ige
 • dob, vet, lök, taszít, taszajt (tájnyelvi), toszít (tájnyelvi), kandarít (tájnyelvi), lendít, repít, röpít, hajít, hajint (tájnyelvi), vág, csap
 • füllent, nagyokat mond, háryjánoskodik, hazudik, hazudozik, tódít, hantáz (bizalmas), gurít (bizalmas), linkel (szleng), anzágol (bizalmas)
 • (tájnyelvi): szalaszt, szalajt, futtat, ugraszt, meneszt, küld, indít, utasít

megbénít

ige
 • megnyomorít, paralizál (idegen)
 • megfélemlít, tehetetlenné tesz, megbűvöl, megdermeszt, lefegyverez
 • megakaszt, akadályoz, nehezít, meggátol, megállít, gúzsba köt

bár1

főnév
 • mulató, mulatóhely, éjszakai mulató, night-club, koktélbár, lokál, italmérés
 • bárszekrény, italszekrény

nyersgumi

főnév
 • kaucsuk, ruggyanta (régies)

messzelátó II.

főnév
 • távcső, látcső, teleszkóp, gukker (bizalmas)

látnok

főnév
 • jövendőmondó, jövendölő, jövőbe látó, jós, próféta, látó, vátesz (választékos), vizionárius (idegen)

krepp

főnév
 • redőszövet

lelkizik

ige
 • (szleng): elbeszélget, társalog, kiönti a lelkét (valakinek)
 • érzeleg

meó

főnév
 • felülvizsgálat, vizsgálat, ellenőrzés, kontroll

leépít

ige
 • leszállít, csökkent, visszafejleszt, redukál
 • bélistáz, elküld, elbocsát

kiüldöz

ige
 • kiutál, elmar

les1

ige
 • néz, figyel, leselkedik, bámul, kémlel, kukucskál, vizslat, kukkol, skubizik (szleng), stíröl
 • puskázik (szleng)
 • (valamit): vár, remél, óhajt, vágyik (valamire)

messiás

főnév
 • megváltó, üdvözítő
 • Jézus Krisztus