lelkizik szinonimái

ige
 • (szleng): elbeszélget, társalog, kiönti a lelkét (valakinek)
 • érzeleg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsuppol

ige
 • toloncol, kiutasít, kirak

határállomás

főnév
 • határátkelő, átkelő, határváros, határátlépő hely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lelkizik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lazsnakol

ige
 • üt, ver, üt-ver, püföl, páhol

konkurál

ige
 • versenyez, verseng, vetélkedik, rivalizál
 • (régies): pályáz, pályázik, folyamodik, indul

kivitel

főnév
 • árukivitel, kiszállítás, export
 • kivitelezés, megvalósítás, véghezvitel, teljesítés, végrehajtás
 • kiállítás, forma, kidolgozás, tálalás (bizalmas), külalak, külcsín

keveredik

ige
 • kuszálódik, gubancolódik, bonyolódik, kavarodik
 • vegyül, elegyedik, elegyül, vegyődik (régies)
 • jut, kerül, vetődik
 • sodródik
 • elhányódik, elkallódik
 • támad, keletkezik

lehajt1

ige
 • lehorgaszt, lecsúlyhít (tájnyelvi), leszeg, legörbít
 • letűr, lesodor
 • (italt): iszik, lehajít (szleng), bedob (szleng), bevág (szleng), bepuszil (szleng)

makkegészséges

melléknév
 • Sz: egészséges, mint a makk, majd kicsattan az egészségtől

útipoggyász

főnév
 • csomag, málha, úti felszerelés, bagázs (idegen)

jelmezbál

főnév
 • álarcosbál, maszkabál (tájnyelvi), karnevál

izmosodik

ige
 • erősödik, acélosodik, izmosul, köpcösödik (régies)
 • (kapcsolat): elmélyül, megszilárdul
 • erősödik, fejlődik, gazdagodik, gazdagszik

forma

főnév
 • alak, megjelenés, kinézés, külalak, fizimiska (bizalmas), fizikum, testforma, termet, kép (régies), ábrázat (régies)
 • kiállítás, kivitel
 • mód, módszer, módozat (szaknyelvi), eljárás, stílus, elrendezés, rendszer
 • versforma
 • hangalak (szaknyelvi), megnyilatkozás
 • alakulat (szaknyelvi), alakzat (szaknyelvi)
 • minta, kapta, kaptafa, sablon, keret
 • idom
 • külsőség, előírás, formaság

kalász

főnév
 • füzérvirágzat
 • gabonafej, fej, búzafő, buga

más

névmás
 • egyéb
 • másvalaki, másvalami
 • eltérő, elütő, különböző, másmilyen, másféle, másfajta, másforma

megjelöl

ige
 • kiemel, hangsúlyoz, megjegyez (régies), pécéz (régies), meghatárol (régies), kihatárol (tájnyelvi)
 • rányomja a bélyeget, rásüti a bélyeget, megbélyegez (pejoratív), billogoz (szaknyelvi), stigmatizál
 • kijelöl, megszab, megvon, előír, előirányoz, diktál, meghatároz, megnevez, megállapít, rögzít, szabályoz, kifőz (választékos), indigitál (régies), denotál (idegen)

beleértve

határozószó
 • beleszámítva, belegondolva, hozzászámítva, hozzágondolva, hozzávéve, belefoglalva, inkluzíve (idegen), ki nem mondva, burkoltan, implicite (idegen)

ólomkristály

főnév
 • kristályüveg

mozdít

ige
 • elmozdít, mozgásba hoz, eltol, húz, lök, taszít, moccant
 • indít, lendít
 • (tájnyelvi): tesz, csinál
 • késztet, buzdít, bozdít (tájnyelvi), motivál, hajt, sarkall, serkent, ösztökél, ösztönöz, mozgít (tájnyelvi)

lemberdzsek

főnév
 • dzseki, anorák

látnivaló

főnév
 • nevezetesség, látványosság, érdekesség, attrakció, spektákulum (régies)

lószerszám

főnév
 • hám, lótok (tájnyelvi), szügyvért (tájnyelvi)
 • kantár
 • gyeplő
 • nyereg
 • kengyel

momentum

főnév
 • pillanat, szempillantás, perc
 • mozzanat, részlet
 • tényező, elem, körülmény
 • (régies): indíték, indítóok, ok

leszakít

ige
 • letép, leválaszt, leszakajt (tájnyelvi), lecihel (tájnyelvi), leszed
 • defloreál (idegen)

kórházi

melléknév
 • klinikai, szakorvosi, ispotályos (régies), nosocomiális (szaknyelvi)

maga2

névmás
 • ön, kegyed, kend (régies), kegyelmed (régies), kelmed (régies), magácska (bizalmas)

mostohagyermek

főnév
 • fogadott gyermek, mostohácska (régies)