kukoricafosztás szinonimái

főnév
 • kukoricahántás, tengerihántás (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ölyv

főnév
 • ölyü (régies), kánya (tájnyelvi)

törvényhozó

melléknév, főnév
 • országgyűlési képviselő, parlamenti képviselő, képviselő, legislator (idegen)
 • törvényalkotó
 • (többes számban): törvényhozó testület, országgyűlés, törvényhozás, parlament, törvényhozó hatalom
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kukoricafosztás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kőszén

főnév
 • szén, karbon (szaknyelvi), fekete gyémánt (választékos)
 • fekete szén

kilakoltat

ige
 • kiköltöztet, kiutasít, kitesz, kidob, kirak, kihajít, kiűz, kikerget, kitúr, kivág, kirak az utcára, kiebrudal, kibecsültet (régies)

kiélt

melléknév
 • elöregedett, enervált, fásult, kimerült, elerőtlenedett, vénhedt, nyiszlett (bizalmas)

kalóz

főnév
 • tengeri rabló, hajórabló (régies), martalóc (régies), piráta (idegen), rabló, fosztogató
 • (régies): zsivány (régies), tolvaj, lator

közlékeny

melléknév
 • beszédes, bőbeszédű, nyitott, kommunikatív (szaknyelvi), barátságos

lehetetlen I.

melléknév
 • valószínűtlen, hihetetlen, elképzelhetetlen, képtelen, irreális, abszurd
 • megvalósíthatatlan, megoldhatatlan, keresztülvihetetlen, kivihetetlen, elérhetetlen, kizárt, imposszíbilis (régies), unmöglich (idegen)
 • megengedhetetlen
 • elviselhetetlen, tűrhetetlen, kényelmetlen, alkalmatlan

tömegnyomor

főnév
 • elszegényedés, pauperizáció (idegen), pauperizmus (idegen)
 • (bizalmas): tumultus (régies), csődület, tolongás

igazolás

főnév
 • tanúsítvány, igazolvány, bizonylat, bizonyítvány, attesztáció (idegen), legitimáció (szaknyelvi), certifikátum (idegen), elismervény, okirat, okmány, oklevél, írás, flepni (szleng)

huzal

főnév
 • drót, fémszál, vezeték, fémvezeték, kábel, sodrony, vashuzal, drótkötél

félre I.

határozószó
 • arrébb, odább, oldalra, oldalvást, el, oda, félfele (régies), ad acta (idegen), félszakra (tájnyelvi)

instruál

ige
 • tanít, oktat, képez, fejleszt, palléroz (választékos), tökéletesít, mível
 • tájékoztat, utasít, irányít, rendelkezik, rendez
 • (régies): (gazdaságot) felszerel

lemond

ige
 • (valamiről): megtagad magától, tartózkodik (valamitől), megvon magától, eláll, letesz (valamiről), átenged, átruház, beletörődik, visszalép, elenged, felad, renunciál (régies)(valamihez)
 • leköszön, lelép (bizalmas), távozik, visszavonul, abdikál (idegen), rezignál (idegen)
 • abbahagy, leszokik, felhagy
 • visszamond, lerendel (bizalmas), letelefonál (bizalmas)

makrokozmosz

főnév
 • (szaknyelvi): világegyetem, univerzum, kozmosz, világmindenség, mindenség

átnéz

ige
 • keresztülnéz, átkukucskál, átles, átpillant
 • átmegy, átugrik
 • felügyel (valakire), vigyáz (valakire), ellenőriz, figyelemmel kísér, szemmel tart
 • (valakin): keresztülnéz, semmibe vesz, levegőnek néz
 • végignéz, elolvas, átolvas, átismétel, átböngész, átlapoz, végigpásztáz, végigfut, megnéz, áttekint, átfut, átvizsgál, megvizsgál, ellenőriz, átkutat, kontrollál, tanulmányoz, szemrevételez, revideál, átszámol, átgusztál (tájnyelvi), átnézel (tájnyelvi), átnyálaz (szleng)

nemcsak

határozószó
 • nem csupán, nem egyedül, nem kizárólag

megvetemedik

ige
 • meggörbül, meghajlik, elferdül, deformálódik, megereszkedik, elfintul (tájnyelvi), elvetemül (tájnyelvi)

kulcsfontosságú

melléknév
 • alapvető, döntő, lényeges, kardinális, sarkalatos, létfontosságú

környékez

ige
 • körülvesz, övez, környez (tájnyelvi), körülzár, bekerít, körüljár, körültapogat, körülölel
 • kerülget, közelít, udvarol, környékel (tájnyelvi)

lazsnakol

ige
 • üt, ver, üt-ver, püföl, páhol

megtér

ige
 • (tájnyelvi): visszatér, visszafordul, megfordul, hazamegy
 • konvertál (régies), áttér

különleges

melléknév
 • kivételes, rendkívüli, különös, sajátságos, speciális, specifikus, nem mindennapi, extravagáns (idegen), sajátos, sajátszerű, excentrikus, szokatlan, furcsa, eredeti, egyedülálló, ritka, originális, spéci (szleng) Sz: szem nem látta, fül nem hallotta
 • kiemelkedő, elsőrangú, kivételes, osztályon felüli, extra, csodálatos, bámulatos, elképesztő, páratlan, példátlan, utolérhetetlen, utánozhatatlan, tüneményes, nagyszerű, remek, mesés, mesébe illő

kínos

melléknév
 • fájdalmas, fájó, fájós, bántó, gyötrelmes, gyötrő, éles, heves, kínzó
 • fárasztó, fáradságos, nehéz, vesződséges, kimerítő, keserves, nyomorúságos
 • kellemetlen, kényelmetlen, kényes, zavaró, nyugtalanító, nyomasztó, feszélyező, kényszerű, aggályos, szorult (helyzet), alkalmatlan, peníbilis (idegen), zsenáns (idegen), zsenánt (bizalmas)

lefúj

ige
 • (szél): levisz, levet, eltávolít, lesodor
 • véget vet, befejez
 • visszavon, sztorníroz
 • megsemmisít
 • lepermetez, lespréz
 • elkábít

megvan

ige
 • létezik, él, életben van, fennáll, egzisztál (idegen), szubszisztál (idegen)
 • fennforog, rendelkezésre áll
 • vagyogat, éldegél, megél, fenntarja magát, elvan, boldogul
 • előkerül, megkerül, fellelhető
 • véget ér, végbemegy, lezajlik, elkészül
 • létrejön, bekövetkezik
 • kitesz (valamennyit), felér (valamennyivel), kivan