messiás szinonimái

főnév
 • megváltó, üdvözítő
 • Jézus Krisztus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sortűz

főnév
 • össztűz, kivégzés
 • üdvlövés, díszlövés, üdvözlés
 • sorozatlövés

marok

főnév
 • tenyér, kéz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a messiás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megvan

ige
 • létezik, él, életben van, fennáll, egzisztál (idegen), szubszisztál (idegen)
 • fennforog, rendelkezésre áll
 • vagyogat, éldegél, megél, fenntarja magát, elvan, boldogul
 • előkerül, megkerül, fellelhető
 • véget ér, végbemegy, lezajlik, elkészül
 • létrejön, bekövetkezik
 • kitesz (valamennyit), felér (valamennyivel), kivan

mása

főnév
 • (valakinek): hasonmás, alteregó (idegen)
 • másolat, utánzat, kópia, képmás

magasföld

főnév
 • (szaknyelvi): fennsík, felföld, plató (szaknyelvi), fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)

lapszéli

melléknév
 • marginális (idegen)

menő

melléknév
 • (szleng): neves, népszerű, nagyhírű, nagynevű, sikeres, divatos, kurrens, kapós (bizalmas), elismert, ügyes
 • modern, stílusos, tipp-topp (bizalmas)
 • szuper (bizalmas), profi (bizalmas), nagyágyú (szleng), császár (bizalmas), penge (szleng), macsó (szleng), mágus (bizalmas), bombázó (szleng)

műszó

főnév
 • szakszó, szakkifejezés, terminus technicus (szaknyelvi), mesterszó (régies)

konyak

főnév
 • borpárlat, brandy, égettbor (régies)

kocka

főnév
 • (szaknyelvi): hexaéder (szaknyelvi), hatlap (régies)
 • dobókocka
 • négyzet, mező, négyzetrács

híradástechnika

főnév
 • távközlés, telekommunikáció (szaknyelvi), híradásügy, technika

könyörületes

melléknév
 • irgalmas, irgalmas szívű, kegyelmes, nagylelkű, könyörülő, jószívű, jólelkű, jóindulatú, jóságos, nemes szívű, megbocsátó, elnéző, szánakozó, emberies, emberséges, együtt érző, jótékony, engedékeny, jótét (választékos), szamaritánus (régies), részvétteljes, kegyes (régies), nyájas (régies), humánus

nagyüzemi

melléknév
 • nagyipari, gyáripari, gyári, ipari, nagybani

nyomorúság

főnév
 • nyomor, ínség, koldusbot, nélkülözés, éhezés, szükség, szegénység, szűkölködés, tengődés, córesz (szleng), nincstelenség, hiány, szorultság, mizéria (bizalmas)
 • baj, szenvedés, csapás, vesződség, kár, szerencsétlenség, boldogtalanság, jajság (tájnyelvi), balszerencse, kín, viszontagság, hányattatás
 • betegség, nyavalya, kórság

dáma

főnév
 • hölgy, úrinő, úrhölgy, úrihölgy, delnő (régies), lady (idegen), naccsága (pejoratív)
 • dámajáték
 • (tájnyelvi): ringyó (durva), szajha, kurva

rang

főnév
 • cím, méltóság, titulus (régies)
 • fokozat
 • beosztás, poszt, állás, hivatal, pozíció (idegen), státusz, tisztség
 • rendfokozat, rangfokozat, sarzsi (bizalmas)
 • tekintély, befolyás, megbecsülés, hírnév

paragrafus

főnév
 • törvénycikk, rendelet, kaccs (régies)
 • szakasz, passzus, cikkely, bekezdés, fejezet, egység

mészárol

ige
 • leöldös, kaszabol, vagdal, öldököl, koncol, vérengzik, kardélre hány, letaglóz

megtörténik

ige
 • végbemegy, lejátszódik, lezajlik, bekövetkezik
 • megesik, előfordul, előadódik, felmerül, esetkezik (tájnyelvi), jelentkezik, mutatkozik, megjelenik

mostohagyermek

főnév
 • fogadott gyermek, mostohácska (régies)

pálmaház

főnév
 • üvegház, télikert, növényház

mindeddig

határozószó
 • mostanáig, eddig, mind ez ideig, ez idáig, eddigelé (tájnyelvi), eleddig (tájnyelvi)

mazsola

főnév
 • (bizalmas): ötlet, geg (idegen)
 • (bizalmas) (jelzőként is): kezdő, gyakorlatlan, járatlan, tapasztalatlan, újonc, zöldfülű, kopasz (szleng)

munkálkodás

főnév
 • tevékenykedés, ténykedés, működés, aktivitás, negotium (idegen), serénykedés, szorgoskodás, sürgés-forgás, dolgolódás (régies), fáradozás
 • igyekezet, vesződés

paprikás I.

melléknév
 • fűszeres, fűszerezett, fűszerszámos (régies), csípős, erős, pikáns
 • ingerült, ingerlékeny, veszekedő, csípős, bosszús