nyersgumi szinonimái

főnév
 • kaucsuk, ruggyanta (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

virtuális

melléknév
 • (szaknyelvi): látszólagos, elképzelt
 • lehetséges, lehetőségként létező, várható

lézeng

ige
 • tekereg, ténfereg, csavarog, lófrál (bizalmas), kujtorog, lebzsel, flangál, kódorog, kóborol, lődörög, kószál, teng-leng, lóg (bizalmas), cselleng, ődöng, őgyeleg, bóklászik, kalangyol (tájnyelvi), bőlész (tájnyelvi), leppeng (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): szédeleg, támolyog, tántorog, bukdácsol, kóvályog, botladozik, bukdosik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): rimánkodik, kunyerál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyersgumi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nemcsak

határozószó
 • nem csupán, nem egyedül, nem kizárólag

méltóztatik

ige
 • (választékos): kegyeskedik, engedélyez

megtermett

melléknév
 • termetes, derék, szép szál, tagbaszakadt, erős, daliás, szálas (régies), húsosfazék (tájnyelvi), keménykötésű, robusztus, jókora, markos, nagydarab, testes, drabális (bizalmas), behemót (bizalmas), mahomet (régies), öles termetű, deltás (bizalmas), vállas (bizalmas), kajakos (bizalmas)

mazsola

főnév
 • (bizalmas): ötlet, geg (idegen)
 • (bizalmas) (jelzőként is): kezdő, gyakorlatlan, járatlan, tapasztalatlan, újonc, zöldfülű, kopasz (szleng)

nős

melléknév
 • házas, feleséges (tájnyelvi), családos, foglalt (bizalmas)

osztogat

ige
 • kioszt, szétoszt, adakozik, kimér, szétszór, elherdál, pazarol

légvár

főnév
 • képzelődés, ábránd, délibáb, fantázia, fantazmagória, utópia

lazaság

főnév
 • ernyedés, ernyedtség, lezserség
 • hanyagság, fegyelmezetlenség
 • engedékenység

javasasszony

főnév
 • füvesasszony, tudósasszony, boszorkányasszony (tájnyelvi), kenőasszony (régies), íralóasszony (régies), kuruzsló, vajákos (régies)
 • halottlátó (tájnyelvi)

leráz

ige
 • lever (gyümölcsöt)
 • elhárít, megszabadul, elutasít
 • dob (valakit)

önkielégítés

főnév
 • maszturbálás (szaknyelvi), maszturbáció (szaknyelvi), onanizálás (szaknyelvi), onánia (szaknyelvi), önfertőzés (régies), fürge ujjak öt perce (tréfás)
 • (férfié): rejsz (szleng), rejszolás (szleng), zsebhoki (tréfás), hokizás (szleng)

pár I.

főnév
 • társ, élettárs, férj, partner, barát, kedves, szerelmes
 • házaspár, jegyespár, szerelmespár, az ifjú pár

elfogultság

főnév
 • részrehajlás, szubjektivitás (idegen), előítélet, megkülönböztetés, kivételezés, protekció, kedvezmény, prejudícium (szaknyelvi), előszeretet, majomszeretet (szleng)
 • (régies): elfogódottság, feszélyezettség, félénkség, kényszeredettség, zavar, megilletődöttség

sopánkodik

ige
 • panaszkodik, jajgat, siránkozik, sápítozik, kesereg, sóhajtozik, lamentál, nyavalyog, sajnálkozik, sápog (tájnyelvi), ahékodik (tájnyelvi), ájvékodik (tájnyelvi), leledezik (tájnyelvi), sepeleg (tájnyelvi), subákol (tájnyelvi), savajog (tájnyelvi), sír, nyafog

ráönt

ige
 • ráborít, rázúdít, rálocsol, rácsorgat

nyilas

melléknév, főnév
 • (szaknyelvi): nyilaskeresztes
 • nyilazó
 • íjász, íjas

neheztel

ige
 • apprehendál (régies), orrol (bizalmas), haragszik, duzzog, dühös (valakire), pikkel (bizalmas), nehezkedik (tájnyelvi), tüszköl (tájnyelvi), rossz néven vesz, zokon vesz, felhúzza az orrát, durcáskodik (bizalmas), méltatlankodik, konyít (tájnyelvi)

ólomkristály

főnév
 • kristályüveg

ráhárul

ige
 • ránehezedik, rászakad, rákerül, rájut, rázúdul, osztályrészül jut, feladatává lesz, kötelességévé lesz, ráháramlik (régies), rászármazik

nyugvás

főnév
 • nyugalom, nyugovás (régies), pihenés, béke

mennyiségtan

főnév
 • (régies): számtan, matematika, matek (bizalmas)

orientalista

főnév
 • keletkutató

rang

főnév
 • cím, méltóság, titulus (régies)
 • fokozat
 • beosztás, poszt, állás, hivatal, pozíció (idegen), státusz, tisztség
 • rendfokozat, rangfokozat, sarzsi (bizalmas)
 • tekintély, befolyás, megbecsülés, hírnév