kompakt szinonimái

melléknév
 • tömött, sűrű, szoros, vaskos, tömör
 • tápláló, laktató, tömény, kiadós, bő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

azonnal

határozószó
 • hamarosan, mindjárt, gyorsan, nyomban, haladéktalanul, sietve, máris, express, tüstént, sürgősen, sürgősséggel, rögvest, egyszeriben, rögtön, jókor, késlekedés nélkül, menten, azonmód, azon melegében, legott (régies), prompt (bizalmas), stante pede (idegen), íziben (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), ahajt (tájnyelvi), mindjáron (tájnyelvi)

borzalmas

melléknév
 • borzasztó, szörnyű, szörnyűséges, iszonyú, iszonyatos, rémületes, rémséges, rémes, irtózatos, hátborzongató, rettenetes, embertelen, félelmetes, megrendítő, megdöbbentő, ijesztő, hajmeresztő
 • kegyetlen, gyötrelmes, gyötrő
 • (hsz-szerűen): nagyon, szerfelett, igen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kompakt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiszolgáltatottság

főnév
 • függőség, függés, alávetettség, alárendeltség

kém

főnév
 • besúgó, spicli (bizalmas), spion, hírszerző, titkos ügynök, ügynök, ágens (régies), felderítő, beépített ember, tégla (bizalmas)

kardvirág

főnév
 • gladiólusz, dákoska, kardliliom

inger

főnév
 • hatás, irritáció (szaknyelvi), stimulus (szaknyelvi), impulzus (szaknyelvi), indíték, lökés, késztetés, ingerencia (tréfás)
 • szükséglet

kizsuppol

ige
 • kitoloncol
 • kidob, kiteszi a szűrét

közérdekű

melléknév
 • közös érdekű, jelentős, fontos, közösségi, társadalmi

tehénkedik

ige
 • (pejoratív): ránehezedik, rátámaszkodik, rádől, rákönyököl, rátelepedik
 • (pejoratív): elterpeszkedik, elterül

herél

ige
 • ivartalanít, kasztrál (idegen), férfiatlanít, miskárol (tájnyelvi), kappanoz (tájnyelvi)

hazárdjáték

főnév
 • szerencsejáték
 • vakmerőség, kockázat, rizikó, kaland

ezután

határozószó
 • ezentúl, mostantól, mostantól fogva, mostantól kezdve, ezt követően, a későbbiekben, ettől kezdve, a jövőben, a továbbiakban, eztán (bizalmas), ennekutána (régies)

2

főnév
 • hónap

kritikus II.

főnév
 • műbíráló, ítész (régies), műítész (régies), műértő, bíráló, recenzens (szaknyelvi)

légszomj

főnév
 • levegőhiány, oxigénhiány
 • fulladás, fulladozás, fuldoklás, nehézlégzés, aerofobia (szaknyelvi)

állambiztonság

főnév
 • államvédelem
 • közbiztonság

mindenféle

melléknév
 • vegyes, mindenfajta, mindennemű, heterogén, miegymás
 • sokféle, különféle, különnemű

megértő

melléknév
 • együtt érző, jóérzésű, jólelkű, lágyszívű, rokonszenvező, jóságos, jószívű, nagylelkű, belátó, jóindulatú, méltányos, jóakaratú, elnéző, türelmes, toleráns, béketűrő

komplikált

melléknév
 • bonyolult, bonyodalmas nehezen áttekinthető, körülményes, kusza, zavaros, körmönfont, nyakatekert, szövevényes, összetett, tekervényes, fogas, csavaros, gondolkodtató, nehéz, komplex

kispolgári

melléknév
 • nyárspolgári

körmöl

ige
 • ír, másol, irkafirkál
 • (régies): karmol, karcol

megbüntet

ige
 • megfenyít, büntetéssel sújt, meglakoltat, megfegyelmez, körmére koppint, megver, móresre tanít, elítél, elmarasztal, büntetést szab, ad neki (szleng), megfingat (durva)
 • megostoroz, megvesszőz
 • megbírságol, lebüntet (bizalmas), megbiriz (szleng), elkaszál (szleng), megkaszál (szleng), megkínál (szleng), megküld (szleng), meghasít (szleng)

korai

melléknév
 • kora, idő előtti, kiforratlan, meggondolatlan, elhamarkodott, elsietett, hirtelen, időszerűtlen, éretlen
 • hajnali, reggeli, jókori (régies)
 • korán érő, zsenge, primőr
 • régi, ősi, kezdeti, kezdetleges, primitív

képzel

ige
 • gondol, elgondol, hisz, sejt, gyanít, gyanakszik, gyanakodik, vél, vélekedik, vélelmez (régies), feltételez, posztulál (szaknyelvi)
 • beleképzel, elképzel, képzeleg, álmodik, álmodozik, fantáziál, ábrándozik
 • felidéz

követelés

főnév
 • parancs, elvárás, sürgetés, kikényszerítés, kierőszakolás, vindikálás (idegen)
 • járandóság, tartozás

megérdemelt

melléknév
 • megérdemlett (régies), méltó, jogos, igazságos, kiérdemelt, illő
 • megdolgozott